Arduino ldr ile led kontrolü (mblock 5 ve arduino IDE ile)

Arduinoyla ldr kullanarak ışın ortamda olup olmamasına göre ledi yakıp söndüreceğiz. Yani gece gündüz durumunu simüle edeceksiniz. Mblock 5 ile block kodlamasını yapacağız.

Arduino ldr ile led kontrolü (mblock 5 ve arduino IDE ile)

Proje için gerekli elemanlar

 • Arduino uno r3
 • Jumper kablolar
 • Breadboard
 • 1 adet 1KΩ Direnç
 • 1 adet 220Ω Direnç
 • LDR
 • 1 adet LED (kırmızı)

LDR ışığa bağımlı direnç anlamına gelir ve bir diğer adı da foto direnç olarak bilinir. LDR direnç görevi görse de, pasif bir sensör olarak da kullanılır. Üzerine düşen ışık şiddeti ile ters orantılı bir çalışma prensibine sahiptir. Yani üzerine düşen ışık şiddeti arttıkça sahip olduğu direnç değeri azalır, ışık şiddeti azaldıkça sahip olduğu direnç değeri artar. LDR’ler sahip oldukları direnç değerlerinin değişmesi ile bir anahtarlama görevi görürler.

Devre şeması

Arduino IDE kodları

Benim kullandığım LDR'nin seri monitör'e yazdırdığı maksimum değer 488'di. Bundan dolayı ışık şiddeti (düzeyi) 400 üzerinde değer döndürünce ledi söndürsün, diğer değerlerde ise led yansın olarak ayarladım.

void setup() {
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(A0,INPUT);
Serial.begin(9600); // seri monitor başlangıcı
}

void loop() {
int isik = analogRead(A0); //LDR'den gelen değeri okuyoruz
Serial.println(isik); //seri ekrana okunan değeri yaz
delay(25);

if(isik > 400){ 
  digitalWrite(13,LOW); }
else {
  digitalWrite(13,HIGH); }
}

Mblock 5 kodları

LDR ile led kontrolü
 • Yazı Etiketleri :
 • arduino gece gündüz projesi
 • ldr kullanımı
 • mblock 5 ldr ile led yakma
Arduino iki butonla iki led kontrolü (mblock 5)
Yazıyı Oku

Arduino iki butonla iki led kontrolü (mblock 5)

Arduino davetsiz misafiri haber veren proje (hc-sr04)
Yazıyı Oku

Arduino davetsiz misafiri haber veren proje (hc-sr04)

Arduino robot kol yapalım, joystickle hareket ettirelim
Yazıyı Oku

Arduino robot kol yapalım, joystickle hareket ettirelim

Arduino joystickle servo motoru hareket ettirelim
Yazıyı Oku

Arduino joystickle servo motoru hareket ettirelim

Arduino ile servo motor kullanalım
Yazıyı Oku

Arduino ile servo motor kullanalım

Arduino buzzer ile melodi çalalım (daha dün annemizin)
Yazıyı Oku

Arduino buzzer ile melodi çalalım (daha dün annemizin)

Menu