Bu projede sıcaklık ve nem değerlerini ölçmek ve değerleri bir LCD ekranda görüntülemek için bulunduğumuz ortamda bir hava durumu istasyonu kuracağız.

Arduino nem ve sıcaklık değerini lcd ekrana yazdıralım

Proje için gerekli malzemeler

 • Arduino uno r3
 • Breadboard
 • Jumper kablolar
 • 50 k-ohm potansiyometre
 • 16x2 LCD ekran
 • DHT11 nem ve sıcaklık sensörü

Proje için gerekli kütüphaneler

 • LiquidCrystal
 • DHT

Nasıl Çalışır ?

Bu projede kullanılan nem sensörü, hem nemi hem de sıcaklığı ölçen aşağıda gösterilen nispeten ucuz DHT11'dir. Bulunduğu ortamdan bir değer okumak için kapasitif bir nem sensörü ve dirençli sıcaklık sensörü kullanır. Bu okumayı Arduino'ya voltaj olarak gönderir ve Arduino bunu ekranda görüntülenen okunabilir değerlere dönüştürür.

DHT11, dört pin veya üç pin ile birlikte gelir. Yukarıda gösterilen sensörün dört pini vardır, ancak pin 3'ü kullanmayacağınız için bu proje için her iki sürümü de kullanabilirsiniz.

Bir LCD (sıvı kristal ekran) ekran, aralarında bir sıvı kristal çözeltisi bulunan iki tabaka ve polarize edici malzemeden yapılır. Çözeltiden geçen akım bir sembolü veya karakterleri oluşturur.

LCD ekrana karakter göndermek için LiquidCrystal kütüphanesini kullanacağız. LiquidCrystal kütüphanesi karakterleri eşler ve mesajı çizimden ekrana kopyalamak için print.lcd komutlarını kullanır.

Devre Şeması

Arduino IDE kodları

#include <LiquidCrystal.h>
#include "DHT.h" 
#define DHTPIN 8 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define DHTTYPE DHT11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

void setup() {
dht.begin(); 
lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
float h = dht.readHumidity(); 
float t = dht.readTemperature(); 

if (isnan(t) || isnan(h)) { 
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("DHT veri okunamadi."); 
} else { 
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Nem : ");
  lcd.print(h);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Sicaklik : ");
  lcd.print(t);
  lcd.print("C");
}
}

Mblock 5 kodları

LCD ekrana nem ve sıcaklık yazdırma
 • Yazı Etiketleri :
 • nem ve sıcaklık sensörü kullanımı
 • lcd ekran kullanımı
Windows 10 için ücretsiz Windows File Recovery programı
Yazıyı Oku

Windows 10 için ücretsiz Windows File Recovery programı

Arduino uzaktan kumanda ve IR receiver ile servo motor kontrolü
Yazıyı Oku

Arduino uzaktan kumanda ve IR receiver ile servo motor kontrolü

Arduino LCD ekranda kayan yazı yapalım
Yazıyı Oku

Arduino LCD ekranda kayan yazı yapalım

Arduino engelden kaçan araba yapımı
Yazıyı Oku

Arduino engelden kaçan araba yapımı

4WD bluetooth kontrollü araba yapımı - arduino
Yazıyı Oku

4WD bluetooth kontrollü araba yapımı - arduino

Arduino ile keypadli giriş sistemi yapımı
Yazıyı Oku

Arduino ile keypadli giriş sistemi yapımı

Menu