Asp.net (c#) ile basit özelliklere sahip olan ( kullanıcı girişi, kayıt ekleme, tema, kayıtları web sayfasında görüntüleme ) blog yapmayı bu yazıda öğreneceksiniz. Yazının bu bölümünde yönetim paneli, veritabanı işlemleri ve masterpage oluşturma aşamalarına değinilecektir.

Asp.Net (c#) basit blog yapımı - bölüm 1

1. Başlangıç

Blog yapımında kullanacağımız veritabanını ve içerisinde kullanacağımız tabloları hazırlayıp, açtığımız website projesinin içerisindeki App_Data klasörünü kaydedeceğiz. Veritabanımızın adını bloglar olarak kullanacağız.

Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi uye ve blog adında iki veritabanı oluşturacağız. Uye tablosunda " Kimlik, kadi, sifre" alanları olup, kimlik alanı varsayılan olarak gelen alan özellikleri aynı kalacak diğer iki alan için veri türünü metin seçeceğiz. Blog tablosunda ise resimde görünen alanlar bulunacak veri türleri metin, yalnız " kmetni " alanının veri türü not olarak seçilecek.

asp.net basit blog yapımı veritabanı

2. Yönetim paneli için kullanıcı girişi

Bu bölümde ilk olarak veritabanında bulunan uye tablosuna en az 2 adet kullanıcı adı ve şifre girişi yapıp kaydediyoruz. Daha sonra websitemize web form ekleyerek aşağıda verilen form görüntüsünü ve textbox'lara ait validation kontrollerini ekliyoruz. Validationlarda textboxların boş geçilemeyeceği ile ilgili kontrolleri ayarlıyoruz. Label ise veritabanında bilgiler kontrol edildikten sonra olmayan kullanıcı bilgisi ile ilgili hata mesajını görüntülüyoruz. Şifrenin yanında bulunan Textbox'ın textmode özelliğini password olarak değiştiriyoruz.

asp.net basit blog yapımı kullanıcı girişi

// Aşağıdaki iki satırı using satırlarının altına ekliyoruz.
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

// Aşağıdaki satırları kullanıcı girişi butonunun içerisine yazıyoruz.
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\bloglar.accdb"));
baglan.Open(); OleDbCommand kontrol = new OleDbCommand("select * from uye where kadi = '" + TextBox1.Text + "' and sifre = '" + TextBox2.Text + "'", baglan); OleDbDataReader snc = kontrol.ExecuteReader(); if (snc.Read()) { Response.Redirect("kayitekle.aspx"); } else { Label1.Text = "Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Tekrar deneyiniz."; }

3. Kayıt ekleme

İlk olarak kayitekle.aspx sayfasını oluşturuyoruz. Bu bölümde tema içerisinde görüntülenecek olan resim, başlık, özet ve konu metinlerinin girişi yapılacaktır. Kullanıcı kontrolü başarılı olursa bu sayfaya yönlendirileceğiz ve kayıt işlemlerine başlayacağız. Kayıt ekleme için aşağıdaki formu hazırlamamız gerekiyor. Özet ve konu metni alanı için textbox'ın textmode özelliğini multiline olarak değiştirip formdaki gibi genişliğini yüksekliğini değiştiriyoruz. Label bölümünü ise kayıt eklendiğine dair mesaj vermek amacıyla kullanıyoruz. Yüklenen resimlerin websitemiz içerisinde yer alması için New Folder ekleyerek adını resim olarak atıyoruz.

Konu metni alanına html etiketlerine sahip metinleri ekleyip kaydetmek istediğimiz asp.net içeriği validate işlemine tabi tutarak bu kodların hata vermesine sebep oluyor. Bu hatayı ortadan kaldırmak için kayitekle.aspx sayfasının kod bölümüne geçerek ( yani source sekmesine basıp ) sayfanın ilk satırına yüzde işaretleri içerisinde ValidateRequest="false" kod parçasını ekliyoruz. Bu değişiklik yeterli olmazsa web.config dosyasının system.web etiketleri arasına <httpRuntime requestValidationMode="2.0" /> kodunu ekleyiniz.

asp.net basit blog yapımı kayıt ekleme formu

// Aşağıdaki iki satırı using satırlarının altına ekliyoruz.
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

// Aşağıdaki satırları kayıt ekle butonunun içerisine yazıyoruz.
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\bloglar.accdb"));
    baglan.Open();

    if (FileUpload1.HasFile)
    {
      FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("resim/" + FileUpload1.FileName));
      string rsm = FileUpload1.FileName;

      OleDbCommand kontrol = new OleDbCommand("insert into blog(baslik, ozet, kmetni, resim) values ('" + TextBox1.Text + "', '" + TextBox2.Text + "', '" + TextBox3.Text + "','" + rsm + "')", baglan);
      int snc = kontrol.ExecuteNonQuery();
      
      if (snc > 0)
      {
        Label1.Text = "Veritabanına kayıt başarıyla eklendi.";
      }
      else
      {
        Label1.Text = "Veritabanına kayıt eklemede hata oluştu.";
      }
    }
    else
    {
      Label1.Text = "Kaydetme işlemi için resim ekleyiniz.";
    }

4. Master page ekleme ve css dosyasının oluşturulması

Master page oluşturulduktan sonra title etiketleri arasına bir adet contentPlaceHolder eklemesi yapıyoruz. Toplamda sayfamızda 3 adet contentPlaceHolder yer alacak. Stil dosyasında tanımladığımız anakutu class'ına sahip div'i contentPlaceHolder1'i saracak şekilde ekliyoruz.

masterpage sayfasının görünümü

Ardından sitemiz için temel özelliklere sahip stil dosyasını aşağıda verilen kodlar ile oluşturuyoruz ( stil dosyasında yer alan kodları temanın daha iyi görünmesi için geliştirebilirsiniz ). Stil dosyası tamamlandıktan sonra masterpage ile bağlantısını kuran kodları yazıyoruz yada dosyayı sürükleyip head etiketleri arasına bırakıyoruz.

body { background:#eee;}
.anakutu {
  margin:30px auto;
  width:700px;
  padding:20px;
  border:1px solid #ddd;
  background:#fff; }
h1 { font:bold 18px arial; 
    border-bottom:1px solid #000; }
p {
  font-style:italic;
  line-height:26px;
  text-align:justify; }
img {
  float:left;
  margin-right:10px;
  width:120px;
  height:120px; }
.temiz { clear:both; }
.kutu { margin-bottom:10px; }
.resim { text-align:center;
       margin:10px 0; }
.resim img {
  width:380px;
  height:300px;
  border:1px solid #eee;
  padding:4px; }

Asp.net (C#) ile blog yapımı 2. bölüm

 • Yazı Etiketleri :
 • blog oluşturma asp.net
 • c# basit blog nasıl yapılır
 • asp.net blog kodları
 • asp.net blog sitesi yapma
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu