asp.net (c#) ile veritabanında bulunan verileri basit bir şekilde griedview ve datalist kullanarak gösterme. Veritabanında bulunan datalar griedviewde nasıl görüntülenir. Dataliste veritabanındaki verileri gönderme ve listeme yapma.

Asp.Net (c#) basit gridview ve datalist kullanımı

Boş bir website açıp, App_Data klasörünü ekledikten sonra aşağıda verilen görsele göre veritabanını hazırlayınız.

Server explorer kullanarak veritabanı bağlantısını yapınız. Birden fazla kayıt girişi yaparak kaydediniz. Tekrardan websiteye geçiş yaparak sayfaya 1 adet griedview ve datalist ekleyiniz. Ekleme işleminden sonra aşağıda bulunan kodları Page_Load fonksiyonunun altına yazınız.

//veritabanı bağlantısının devamı olan kodlar
 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\vatandas.accdb"));
baglan.Open();

// Kayıtları veritabanından alıp listeleme yapılıyor
OleDbCommand listele = new OleDbCommand("select * from kayıt", baglan);
IDataReader oku = listele.ExecuteReader();

// Aşağıdaki iki satır griedview ve datalist için ortak kullanılıyor.
 DataTable dtkul = new DataTable("kayıt");
 dtkul.Load(oku);

// Griedview bilgi aktarması yapılıyor
 GridView1.DataSource = dtkul;
 GridView1.DataBind();

// Datalist bilgi aktarması yapılıyor
DataList1.DataSource = dtkul;
DataList1.DataBind();

Datalist'in web sayfamzı çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi görünmesi için bazı ekstra işlemlerin yapıması gerekiyor. Bunlar;

  1. Datalist nesnesi eklendikten sonra "Edit Template" seçip 1 satır ve 2 sütundan oluşan tablo ekleyiniz.
  2. Yukarıdaki koyu mavi kısmın gelmesi için "Edit Template" in "Display" kısmından "Header Template" şeçip 1 satır ve 2 sütundan oluşan tablo ekleyip ilk sütuna "TC NO" ikincisine "AD" metnini ekleyiniz ve işlemi sonlandırınız.
  3. Ardından sayfanın kod ekranına geçerek ekdeğimiz tablonun 1. sütununa <%#Eval("tcno") %> ve 2. sütununa <%#Eval("ad") %> kodlarını ekleyiniz.
  4. Auto format... seçeneği ile ekranda görüntünün görsel olarak biçimlendirilmiş şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz.
  • Yazı Etiketleri :
  • griedview kullanımı
  • datalist kullanımı
  • database ile datalist kullanmak
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu