asp.net (c#) ile veritabanında bulunan verileri basit bir şekilde griedview ve datalist kullanarak gösterme. Veritabanında bulunan datalar griedviewde nasıl görüntülenir. Dataliste veritabanındaki verileri gönderme ve listeme yapma.

Asp.Net (c#) basit gridview ve datalist kullanımı

Boş bir website açıp, App_Data klasörünü ekledikten sonra aşağıda verilen görsele göre veritabanını hazırlayınız.

Server explorer kullanarak veritabanı bağlantısını yapınız. Birden fazla kayıt girişi yaparak kaydediniz. Tekrardan websiteye geçiş yaparak sayfaya 1 adet griedview ve datalist ekleyiniz. Ekleme işleminden sonra aşağıda bulunan kodları Page_Load fonksiyonunun altına yazınız.

//veritabanı bağlantısının devamı olan kodlar
 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\vatandas.accdb"));
baglan.Open();

// Kayıtları veritabanından alıp listeleme yapılıyor
OleDbCommand listele = new OleDbCommand("select * from kayıt", baglan);
IDataReader oku = listele.ExecuteReader();

// Aşağıdaki iki satır griedview ve datalist için ortak kullanılıyor.
 DataTable dtkul = new DataTable("kayıt");
 dtkul.Load(oku);

// Griedview bilgi aktarması yapılıyor
 GridView1.DataSource = dtkul;
 GridView1.DataBind();

// Datalist bilgi aktarması yapılıyor
DataList1.DataSource = dtkul;
DataList1.DataBind();

Datalist'in web sayfamzı çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi görünmesi için bazı ekstra işlemlerin yapıması gerekiyor. Bunlar;

  1. Datalist nesnesi eklendikten sonra "Edit Template" seçip 1 satır ve 2 sütundan oluşan tablo ekleyiniz.
  2. Yukarıdaki koyu mavi kısmın gelmesi için "Edit Template" in "Display" kısmından "Header Template" şeçip 1 satır ve 2 sütundan oluşan tablo ekleyip ilk sütuna "TC NO" ikincisine "AD" metnini ekleyiniz ve işlemi sonlandırınız.
  3. Ardından sayfanın kod ekranına geçerek ekdeğimiz tablonun 1. sütununa <%#Eval("tcno") %> ve 2. sütununa <%#Eval("ad") %> kodlarını ekleyiniz.
  4. Auto format... seçeneği ile ekranda görüntünün görsel olarak biçimlendirilmiş şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz.
  • Yazı Etiketleri :
  • griedview kullanımı
  • datalist kullanımı
  • database ile datalist kullanmak
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu