Asp.net (c#) ile veritabanında bulunan kaydın güncellemesi nasıl yapılır ?

Asp.Net (c#) basit kayıt güncelleme (update)

1. Kayıt listesi ve bağlantı oluşturma

Veritabanımızda yer alan kayıtların başlık, id bölümlerini çekerek bir kayıt listesi sayfamızda oluşturuyoruz. Listelenecek olan veriler datalist içerisinde görüntülenecektir. Sayfaya eklemiş olduğunuz datalist nesnesinin ItemTemplate özelliğini aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

konu listesi

Datalist yukardaki gibi tasarlandıktan sonra kayıt listesinin veritabanına bağlanılarak çekilmesi gerekiyor. Çekilen bilgiler css yardımıyla daha düzenli bir şekilde görüntülenebilir. Kayıtlar listelendiğinde aşağıdaki gibi bir görüntü alacağız.

Kayıt listesinin alanına bilmesi için yazılması gereken kodları Page_Load bölümüne ekliyoruz.

OleDbCommand kayit_liste = new OleDbCommand("select kimlik, urunadi from ürün", baglan);
IDataReader liste = kayit_liste.ExecuteReader();

 DataTable tablo = new DataTable("ürün");
 tablo.Load(liste);
 DataList1.DataSource = tablo;
 DataList1.DataBind();

2. Kayıt güncelleme ( update )

Düzenlenecek konunun bağlantısı açıldığında duzenle.aspx sayfasını açıp ilgili kutulara bilgilerin görüntülenmesini sağlayacağız. İlk olarak form görüntüsünü aşağıdaki gibi hazırlıyoruz. Sayfanın ( duzenle.aspx ) kod bölümüne geçip ilk satırın içerisine ValidateRequest="false" kodunu eklemeyi unutmayınız. 

ürün güncelleme formu

Form tamamlandıktan sonra konu içeriğinin görüntülenmesini sağlıyoruz. Veritabanı bağlantısı ve düzenleme işlemleri için aşağıdaki kodları ekliyoruz. İlk bölümü Page_Load kısmına ekliyoruz, ikinci bölümü ise güncelle butonuna ekliyoruz.

if (!Page.IsPostBack) {
 string id = Request.QueryString["id"];
 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\ürünler.accdb"));
 baglan.Open();

 OleDbCommand konu = new OleDbCommand("select * from ürün where Kimlik =" + id, baglan);
 IDataReader liste = konu.ExecuteReader();
 while (liste.Read()) {
 TextBox1.Text = liste["urunadi"].ToString();
 TextBox2.Text = liste["urunozellikleri"].ToString();
 TextBox3.Text = liste["urunfiyati"].ToString();   }   }

Güncelle butonuna tıklandığında çalışmasını istediğimiz kodları yazıyoruz.

string id = Request.QueryString["id"];
 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\ürünler.accdb"));
 baglan.Open();

 OleDbCommand konu = new OleDbCommand("update ürün set urunadi='" + TextBox1.Text + "', urunozellikleri='" + TextBox2.Text + "', urunfiyati='" + TextBox3.Text + "' where Kimlik =" + id, baglan);
 int sonuc = konu.ExecuteNonQuery();
 baglan.Close();
 Response.Redirect("kayitekleme.aspx");
  • Yazı Etiketleri :
  • asp.net kayıt güncelleme
  • asp.net update
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu