Web tasarım ve programlama dersi için asp.net ile basit kullanıcı girişi (user login) yapma. Session kullanımı ile kullanıcı girişi uygulaması.

Asp.Net (c#) basit kullanıcı girişi ve session kullanımı

Proje içerisine default1.aspx ve default2.aspx sayfaları ile App_Data klasörlerini ekleyiniz. Using satırlarının altına " Using system.data ve Using system.Data.OleDb " satırlarını ekleyiniz. Veritabanı görüntünüz aşağıda verilen görsel gibi olmalıdır.

Ardından Access'de oluşturduğunuz veritabanının bağlantısını açtığınız website uygulaması ile sağlayınız. Aşağıda verilen form görüntüsünü default1.aspx sayfasında hazırladıktan sonra verilen kodları yazınız. Textbox2'nin textmode özelliğini password olarak değiştiriniz.

 
//default1.aspx sayfasına yazılacak kodlar.
 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\kullanicilar.accdb"));
 baglan.Open();

OleDbCommand kontrol = new OleDbCommand("select * from kullanici where kullaniciadi = '" + TextBox1.Text + "' and sifre = '" + TextBox2.Text + "'", baglan);
OleDbDataReader snc = kontrol.ExecuteReader();

if( snc.Read() ) {
// eğer örneği session ile yapacaksanız aşağıdaki tek satırı ekleyiniz.
 Session.Add("kullanici", TextBox1.Text);
 Response.Redirect("Default2.aspx"); }
 else { 
Label1.Text = "Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Tekrar deneyiniz."; } }

İlk sayfaya yazılan kodların ardından default2.aspx sayfasını session kullanmadan ekrana getirelecekse sayfaya istediğiniz bir metni ekleyiniz. Eğer session kullanacaksanız aşağıdaki kodları default2.aspx sayfasının Page_load bölümüne ekleyiniz.

if (Session["kullanici"] != null) {
 Response.Write("Hoşgeldin, " + Session["kullanici"]); }
else  {
Response.redirect("Default1.aspx"); }
  • Yazı Etiketleri :
  • asp.net kullanıcı girişi
  • asp.net user login
  • asp.net session ile kullanıcı girişi
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu