Web tasarım ve programlama dersi için asp.net ile basit kullanıcı girişi (user login) yapma. Session kullanımı ile kullanıcı girişi uygulaması.

Asp.Net (c#) basit kullanıcı girişi ve session kullanımı

Proje içerisine default1.aspx ve default2.aspx sayfaları ile App_Data klasörlerini ekleyiniz. Using satırlarının altına " Using system.data ve Using system.Data.OleDb " satırlarını ekleyiniz. Veritabanı görüntünüz aşağıda verilen görsel gibi olmalıdır.

Ardından Access'de oluşturduğunuz veritabanının bağlantısını açtığınız website uygulaması ile sağlayınız. Aşağıda verilen form görüntüsünü default1.aspx sayfasında hazırladıktan sonra verilen kodları yazınız. Textbox2'nin textmode özelliğini password olarak değiştiriniz.

 
//default1.aspx sayfasına yazılacak kodlar.
 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\kullanicilar.accdb"));
 baglan.Open();

OleDbCommand kontrol = new OleDbCommand("select * from kullanici where kullaniciadi = '" + TextBox1.Text + "' and sifre = '" + TextBox2.Text + "'", baglan);
OleDbDataReader snc = kontrol.ExecuteReader();

if( snc.Read() ) {
// eğer örneği session ile yapacaksanız aşağıdaki tek satırı ekleyiniz.
 Session.Add("kullanici", TextBox1.Text);
 Response.Redirect("Default2.aspx"); }
 else { 
Label1.Text = "Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Tekrar deneyiniz."; } }

İlk sayfaya yazılan kodların ardından default2.aspx sayfasını session kullanmadan ekrana getirelecekse sayfaya istediğiniz bir metni ekleyiniz. Eğer session kullanacaksanız aşağıdaki kodları default2.aspx sayfasının Page_load bölümüne ekleyiniz.

if (Session["kullanici"] != null) {
 Response.Write("Hoşgeldin, " + Session["kullanici"]); }
else  {
Response.redirect("Default1.aspx"); }
  • Yazı Etiketleri :
  • asp.net kullanıcı girişi
  • asp.net user login
  • asp.net session ile kullanıcı girişi
İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Css ile web sayfası tasarımı örneği yapımı
Yazıyı Oku

Css ile web sayfası tasarımı örneği yapımı

Css ile yatay ve dikey menu oluşturma, kutu modeli içerisinde kullanma
Yazıyı Oku

Css ile yatay ve dikey menu oluşturma, kutu modeli içerisinde kullanma

Css ile position: fixed kullanımı
Yazıyı Oku

Css ile position: fixed kullanımı

Css kutu modeli örneği ve float
Yazıyı Oku

Css kutu modeli örneği ve float

Nesne tabanlı programlama metot çağırma uygulamaları
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama metot çağırma uygulamaları

Menu