Web tasarımı ve programlama dersi için asp.net ile veritabanına basit düzeyde resim yükleme ve eklenen resmi gridviewde gösterme nasıl yapılır? Asp.Net database resim kaydetme ve görüntüleme işlemi.

Asp.Net (c#) veritabanına resim ekleme ve görüntüleme

Aşağıda verilen form görüntüsünü hazırlayınız. 

asp.net kullanıcı kayıt formu

HyperLink bağlantısını tablonun altına ekledikten sonra kayıtların farklı sayfada görüntülenmesi amacıyla kullanacağınız ve Default2.aspx olarak bağlantısını vereceğiz.

Yukarıdaki forma ait kodları aşağıdaki gibi butona ekleyiniz.

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\vatandas.accdb"));
baglan.Open();
 if (FileUpload1.HasFile)
  {
   FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("resim/" + FileUpload1.FileName));
  
  string tno = TextBox1.Text;
  string ad = TextBox2.Text;
  string sad = TextBox3.Text;
  string dyeri = DropDownList1.SelectedItem.Text;
  string rsm = FileUpload1.FileName;

  OleDbCommand ekle = new OleDbCommand("insert into kayıt(tcno,ad,soyad,dogumyeri,resim) values ('" + tno + "','" + ad + "','" + sad + "','" + dyeri + "','" + rsm + "')", baglan);
  int sonuc = ekle.ExecuteNonQuery();

    if (sonuc > 0)
    {
      Label4.Text = "Veritabanına kayıt başarıyla eklendi.";
    }
    else
    {
      Label4.Text = "Veritabanına kayıt eklemede hata oluştu.";
    }
}
  else {
   Label4.Text = "Kaydetme işlemi için resim ekleyiniz.";
  }

Default2.aspx sayfasına griedview ekledikten sonra sağ üstteki oku kullanarak "New Data Source" seçeneğini kullanarak siharbazı başlatınız. Veritabanı türü olarak Access seçiniz. Sonraki adımda App_Data klasörünüzün altında bulunan veritabanı seçimini yapınız. Sonra sihirbazı sonlandırarak default2.aspx sayfasına geliniz.

Tekrardan griedview'e dönüp oka tıklayarak "Edit Coloums" özelliğini seçip ImageField eklemesini yapınız. Aşağıdaki resimdeki alanları ekleyiniz. (Projenizde resimleri hangi klasörde tutuyorsanız resimde verilen alanları ona göre değiştiriniz.)

asp.net resim ekleme penceresi

Ayrıca Default2.aspx sayfasının Page_load kısmına aşağıdaki kodların eklemesini yapınız.

 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\vatandas.accdb"));
    baglan.Open();
 • Yazı Etiketleri :
 • asp.net resim ekleme
 • asp.net database resim yükleme ve görüntüleme
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu