Web tasarımı ve programlama dersi için asp.net ile veritabanına basit düzeyde resim yükleme ve eklenen resmi gridviewde gösterme nasıl yapılır? Asp.Net database resim kaydetme ve görüntüleme işlemi.

Asp.Net (c#) veritabanına resim ekleme ve görüntüleme

Aşağıda verilen form görüntüsünü hazırlayınız. 

asp.net kullanıcı kayıt formu

HyperLink bağlantısını tablonun altına ekledikten sonra kayıtların farklı sayfada görüntülenmesi amacıyla kullanacağınız ve Default2.aspx olarak bağlantısını vereceğiz.

Yukarıdaki forma ait kodları aşağıdaki gibi butona ekleyiniz.

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\vatandas.accdb"));
baglan.Open();
 if (FileUpload1.HasFile)
  {
   FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("resim/" + FileUpload1.FileName));
  
  string tno = TextBox1.Text;
  string ad = TextBox2.Text;
  string sad = TextBox3.Text;
  string dyeri = DropDownList1.SelectedItem.Text;
  string rsm = FileUpload1.FileName;

  OleDbCommand ekle = new OleDbCommand("insert into kayıt(tcno,ad,soyad,dogumyeri,resim) values ('" + tno + "','" + ad + "','" + sad + "','" + dyeri + "','" + rsm + "')", baglan);
  int sonuc = ekle.ExecuteNonQuery();

    if (sonuc > 0)
    {
      Label4.Text = "Veritabanına kayıt başarıyla eklendi.";
    }
    else
    {
      Label4.Text = "Veritabanına kayıt eklemede hata oluştu.";
    }
}
  else {
   Label4.Text = "Kaydetme işlemi için resim ekleyiniz.";
  }

Default2.aspx sayfasına griedview ekledikten sonra sağ üstteki oku kullanarak "New Data Source" seçeneğini kullanarak siharbazı başlatınız. Veritabanı türü olarak Access seçiniz. Sonraki adımda App_Data klasörünüzün altında bulunan veritabanı seçimini yapınız. Sonra sihirbazı sonlandırarak default2.aspx sayfasına geliniz.

Tekrardan griedview'e dönüp oka tıklayarak "Edit Coloums" özelliğini seçip ImageField eklemesini yapınız. Aşağıdaki resimdeki alanları ekleyiniz. (Projenizde resimleri hangi klasörde tutuyorsanız resimde verilen alanları ona göre değiştiriniz.)

asp.net resim ekleme penceresi

Ayrıca Default2.aspx sayfasının Page_load kısmına aşağıdaki kodların eklemesini yapınız.

 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\vatandas.accdb"));
    baglan.Open();
 • Yazı Etiketleri :
 • asp.net resim ekleme
 • asp.net database resim yükleme ve görüntüleme
Css ile position: fixed kullanımı
Yazıyı Oku

Css ile position: fixed kullanımı

Css kutu modeli örneği ve float
Yazıyı Oku

Css kutu modeli örneği ve float

Nesne tabanlı programlama metot çağırma uygulamaları
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama metot çağırma uygulamaları

Css kutu modeli örneği ve konumlandırma
Yazıyı Oku

Css kutu modeli örneği ve konumlandırma

Css ile çoklu arkaplan uygulaması
Yazıyı Oku

Css ile çoklu arkaplan uygulaması

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

Menu