Web tasarım ve programlama dersi için asp. net sunucu kontrolleri konusu ile ilgili çözümlü örnekler. Asp. net ile ortalama hesaplama, basit hesap makinesi yapımı, dosya yükleme formu, bulletedList kullanımı, RadioButtonList - CheckBoxList kullanımı.

Asp. Net sunucu kontrolleri ile ilgili çözümlü örnekler

asp. net ortalama hesaplama

Soru 1: Metin kutularına girilen notların ortalamasını butona tıklayınca hesaplayan asp. net kodlarını yazınız ?

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
   int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
   int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
   int ortalama = (sayi1 + sayi2) / 2;

   Label1.Text = "Not ortalamanız : " + ortalama; }

asp. net basit hesap makinesi yapımı

Soru 2: asp. net kontrollerini kullanarak 4 işlem yapabilen basit hesap makinesini yapınız ?

 
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
  int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
  int sonuc = (sayi1 + sayi2);
  Label1.Text = sonuc.ToString(); } 

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) {
  int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
  int sonuc = (sayi1 * sayi2);
  Label1.Text = sonuc.ToString(); }

protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) {
  int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
  int sonuc = (sayi1 / sayi2);
  Label1.Text = sonuc.ToString(); }

protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) {
  int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
  int sonuc = (sayi1 - sayi2);
  Label1.Text = sonuc.ToString(); }

asp. net radiobuttonlist kullanımı

Soru 3: RadioButtonList kullanarak eğitim durumunu içeren listeyi oluşturunuz. Listeden bir eleman seçilip "Görüntüle" butonuna basıldığında "Öğrenim Durumunuz : .........." sonucunu Label etiketi içerisinde görüntüleyiniz ? (Öğrenim durumları : ilkokul, ortaokul, lise, üniversite)

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
   Label1.Text = RadioButtonList1.SelectedItem.Value; }

Not: Radio butonlarda yer alan metinleri çekmek içinse "Value" yerine "Text" ekleyebilirsiniz.

asp. net checkboxlist kullanımı

Soru 4: CheckBoxList kullanarak yaş durumunu içeren listeyi oluşturunuz. Listeden bir eleman seçilip "Yaşınızı Seçiniz" butonuna basıldığında "Yaşınız: .........." sonucunu Label etiketi içerisinde görüntüleyiniz ? (Yaşlar : 20, 25, 30)

  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) {
    Label2.Text = CheckBoxList1.SelectedItem.Value; }

asp. net takvim kullanımı

Soru 5: Takvim nesnesini ekledikten sonra, tıklanan tarih bilgilerini etiketler içerisinde gösteren uygulamayı yapınız ?

  protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) {
   Label1.Text = Calendar1.SelectedDate.Day.ToString();
   Label2.Text = Calendar1.SelectedDate.Month.ToString();
   Label3.Text = Calendar1.SelectedDate.Year.ToString();
   Label4.Text = Calendar1.SelectedDate.ToLongDateString(); }

asp. net dosya yükleme

Soru 6: "resim" klasörüne istenilen dosyayı yükleyen dosya yükleme uygulamasını yapınız ?

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
   if (FileUpload1.HasFile) {
    FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("resim/" + FileUpload1.FileName));
    Label1.Text = "Dosya Kaydedildi"; }
   else {
    Label1.Text = "Lütfen bir dosya seçin"; } }

asp. net panel kullanımı

Soru 7: Panel içerisine şekilde verilen görüntüyü oluşturduktan sonra " - " butonuna basıldığında paneli gizleyen, " + " butonuna basıldığında paneli görüntüleyen uygulamayı yapınız ?

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
   Panel1.Visible = true; }

  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) {
   Panel1.Visible = false; }

asp. net bulletedlist kullanımı

Soru 8: Metin kutusuna girilen metinleri "Ekle" butonuna tıklayınca bulletedList'e ekleyen asp. net uygulamasını yapınız?

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
    BulletedList1.Items.Add(TextBox1.Text); }
 • Yazı Etiketleri :
 • asp. net sunucu kontrolleri
 • asp. net ortalama hesaplama
 • html kontrolleri
 • asp. net radiobutton ve radiobuttonlist kullanımı
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu