Web tasarım ve programlama dersi için asp. net sunucu kontrolleri konusu ile ilgili çözümlü örnekler. Asp. net ile ortalama hesaplama, basit hesap makinesi yapımı, dosya yükleme formu, bulletedList kullanımı, RadioButtonList - CheckBoxList kullanımı.

Asp. Net sunucu kontrolleri ile ilgili çözümlü örnekler

asp. net ortalama hesaplama

Soru 1: Metin kutularına girilen notların ortalamasını butona tıklayınca hesaplayan asp. net kodlarını yazınız ?

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
   int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
   int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
   int ortalama = (sayi1 + sayi2) / 2;

   Label1.Text = "Not ortalamanız : " + ortalama; }

asp. net basit hesap makinesi yapımı

Soru 2: asp. net kontrollerini kullanarak 4 işlem yapabilen basit hesap makinesini yapınız ?

 
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
  int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
  int sonuc = (sayi1 + sayi2);
  Label1.Text = sonuc.ToString(); } 

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) {
  int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
  int sonuc = (sayi1 * sayi2);
  Label1.Text = sonuc.ToString(); }

protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) {
  int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
  int sonuc = (sayi1 / sayi2);
  Label1.Text = sonuc.ToString(); }

protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) {
  int sayi1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
  int sayi2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
  int sonuc = (sayi1 - sayi2);
  Label1.Text = sonuc.ToString(); }

asp. net radiobuttonlist kullanımı

Soru 3: RadioButtonList kullanarak eğitim durumunu içeren listeyi oluşturunuz. Listeden bir eleman seçilip "Görüntüle" butonuna basıldığında "Öğrenim Durumunuz : .........." sonucunu Label etiketi içerisinde görüntüleyiniz ? (Öğrenim durumları : ilkokul, ortaokul, lise, üniversite)

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
   Label1.Text = RadioButtonList1.SelectedItem.Value; }

Not: Radio butonlarda yer alan metinleri çekmek içinse "Value" yerine "Text" ekleyebilirsiniz.

asp. net checkboxlist kullanımı

Soru 4: CheckBoxList kullanarak yaş durumunu içeren listeyi oluşturunuz. Listeden bir eleman seçilip "Yaşınızı Seçiniz" butonuna basıldığında "Yaşınız: .........." sonucunu Label etiketi içerisinde görüntüleyiniz ? (Yaşlar : 20, 25, 30)

  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) {
    Label2.Text = CheckBoxList1.SelectedItem.Value; }

asp. net takvim kullanımı

Soru 5: Takvim nesnesini ekledikten sonra, tıklanan tarih bilgilerini etiketler içerisinde gösteren uygulamayı yapınız ?

  protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) {
   Label1.Text = Calendar1.SelectedDate.Day.ToString();
   Label2.Text = Calendar1.SelectedDate.Month.ToString();
   Label3.Text = Calendar1.SelectedDate.Year.ToString();
   Label4.Text = Calendar1.SelectedDate.ToLongDateString(); }

asp. net dosya yükleme

Soru 6: "resim" klasörüne istenilen dosyayı yükleyen dosya yükleme uygulamasını yapınız ?

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
   if (FileUpload1.HasFile) {
    FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("resim/" + FileUpload1.FileName));
    Label1.Text = "Dosya Kaydedildi"; }
   else {
    Label1.Text = "Lütfen bir dosya seçin"; } }

asp. net panel kullanımı

Soru 7: Panel içerisine şekilde verilen görüntüyü oluşturduktan sonra " - " butonuna basıldığında paneli gizleyen, " + " butonuna basıldığında paneli görüntüleyen uygulamayı yapınız ?

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
   Panel1.Visible = true; }

  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) {
   Panel1.Visible = false; }

asp. net bulletedlist kullanımı

Soru 8: Metin kutusuna girilen metinleri "Ekle" butonuna tıklayınca bulletedList'e ekleyen asp. net uygulamasını yapınız?

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
    BulletedList1.Items.Add(TextBox1.Text); }
 • Yazı Etiketleri :
 • asp. net sunucu kontrolleri
 • asp. net ortalama hesaplama
 • html kontrolleri
 • asp. net radiobutton ve radiobuttonlist kullanımı
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu