Web tasarımı ve programlama dersi için asp .net ile yapılmış kayıt ekleme ve kayıt listeleme uygulaması örneği.

Asp .net kayıt ekleme ve kayıt listeleme uygulaması

Bu uygulamayı hazırlamak için ilk olarak Access programında uzantısı .mdb olacak şekilde veritabanını ve aşağıdaki resimde verilen tabloyu oluşturmalıyız.

Kayıt ekleme işlemi için kullanılacak olan tablonun alan adları ve türleri :

Kayıt ekleme formu arayüzü :

Aşağıda verilen kodların çalışabilmesi için iki adet kütühanenin eklenmesi gerekiyor. Bunlar "using System.Data" ve "using System.Data.OleDb" kütüphaneleridir.

Kayıt ekleme
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();
  var baslik = TextBox1.Text;
  var ekleyen = TextBox2.Text;
  var metin = TextBox3.Text;

  OleDbCommand ekle = new OleDbCommand("INSERT INTO icerik (Konu_basligi,Ekleyen,Konu_metni) VALUES ('" + baslik + "', '" + ekleyen + "', '" + metin + "')", baglanti);
  int sonuc = ekle.ExecuteNonQuery();

  if (sonuc > 0) {
    Label1.Text = "Kayıt veritabanına eklendi."; }
  else {
    Label1.Text = "Kayıt ekleme işlemi hatalı."; }
Tek kayıt listeleme
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();

  OleDbCommand satir = new OleDbCommand("SELECT * FROM icerik WHERE Kimlik = 2",baglanti);
  IDataReader oku = satir.ExecuteReader();
  oku.Read();

  Response.Write("<h2>" + oku["Konu_basligi"] + "</h2>");
  Response.Write("<p>" + oku["Ekleyen"] + "</p>");
  Response.Write("<p>" + oku["Konu_metni"] + "</p>");
Tüm kayıtları listeleme
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();

  OleDbCommand satir = new OleDbCommand("SELECT * FROM icerik WHERE Kimlik = 2",baglanti);
  IDataReader oku = satir.ExecuteReader();

  while (oku.Read()) {
   Response.Write("<p>" + oku["Konu_basligi"] + oku["Ekleyen"] + oku["Konu_metni"] + "</p>"); }
 • Yazı Etiketleri :
 • asp .net ile kayıt ekleme uygulaması
 • asp .net ile kayıt listeleme uygulaması
 • asp .net ile tek kayıt listeleme
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu