Web tasarımı ve programlama dersi için asp .net ile yapılmış kayıt ekleme ve kayıt listeleme uygulaması örneği.

Asp .net kayıt ekleme ve kayıt listeleme uygulaması

Bu uygulamayı hazırlamak için ilk olarak Access programında uzantısı .mdb olacak şekilde veritabanını ve aşağıdaki resimde verilen tabloyu oluşturmalıyız.

Kayıt ekleme işlemi için kullanılacak olan tablonun alan adları ve türleri :

Kayıt ekleme formu arayüzü :

Aşağıda verilen kodların çalışabilmesi için iki adet kütühanenin eklenmesi gerekiyor. Bunlar "using System.Data" ve "using System.Data.OleDb" kütüphaneleridir.

Kayıt ekleme
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();
  var baslik = TextBox1.Text;
  var ekleyen = TextBox2.Text;
  var metin = TextBox3.Text;

  OleDbCommand ekle = new OleDbCommand("INSERT INTO icerik (Konu_basligi,Ekleyen,Konu_metni) VALUES ('" + baslik + "', '" + ekleyen + "', '" + metin + "')", baglanti);
  int sonuc = ekle.ExecuteNonQuery();

  if (sonuc > 0) {
    Label1.Text = "Kayıt veritabanına eklendi."; }
  else {
    Label1.Text = "Kayıt ekleme işlemi hatalı."; }
Tek kayıt listeleme
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();

  OleDbCommand satir = new OleDbCommand("SELECT * FROM icerik WHERE Kimlik = 2",baglanti);
  IDataReader oku = satir.ExecuteReader();
  oku.Read();

  Response.Write("<h2>" + oku["Konu_basligi"] + "</h2>");
  Response.Write("<p>" + oku["Ekleyen"] + "</p>");
  Response.Write("<p>" + oku["Konu_metni"] + "</p>");
Tüm kayıtları listeleme
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();

  OleDbCommand satir = new OleDbCommand("SELECT * FROM icerik WHERE Kimlik = 2",baglanti);
  IDataReader oku = satir.ExecuteReader();

  while (oku.Read()) {
   Response.Write("<p>" + oku["Konu_basligi"] + oku["Ekleyen"] + oku["Konu_metni"] + "</p>"); }
 • Yazı Etiketleri :
 • asp .net ile kayıt ekleme uygulaması
 • asp .net ile kayıt listeleme uygulaması
 • asp .net ile tek kayıt listeleme
İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Css ile web sayfası tasarımı örneği yapımı
Yazıyı Oku

Css ile web sayfası tasarımı örneği yapımı

Css ile yatay ve dikey menu oluşturma, kutu modeli içerisinde kullanma
Yazıyı Oku

Css ile yatay ve dikey menu oluşturma, kutu modeli içerisinde kullanma

Css ile position: fixed kullanımı
Yazıyı Oku

Css ile position: fixed kullanımı

Css kutu modeli örneği ve float
Yazıyı Oku

Css kutu modeli örneği ve float

Nesne tabanlı programlama metot çağırma uygulamaları
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama metot çağırma uygulamaları

Menu