Web tasarımı ve programlama dersi için kullanıcı girişi uygulaması örneğidir. Kullanıcı bilgileri veritabanındaki bilgilerle karşılaştırılarak üye girişi yapılmaktadır.

Asp. net üye girişi uygulaması - veritabanı destekli

Bu uygulamada Provider olarak Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 kullanılmıştır.

 • İlk olarak "uye.mdb" isminde bir veritabanı oluşturunuz.
 • İçerisine "kullanici" adında bir tablo açınız ve alan isimlerini "kullanici_adi" ve "sifre" veriniz.
 • Son olarak tablo açık iken bir kayıt girişi yapınız ve tabloyu kaydediniz.
 • Oluşturduğunuz website içerisindeki App_Data klasörünün içerisine oluşturduğunuz veritabanını kopyalayınız.
 • OleDb ve IDataReader'ın çalışabilmesi için "using System.Data" ve "using System.Data.OleDb" kütüphanelerini eklemeyi unutmayınız.

Üye işlemleri veritabanı kullanıcı bilgileri tablosu görünümü:

Kullanıcı girişi arayüzü tasarımı görüntüsü:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { 
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();

 OleDbCommand bilgi = new OleDbCommand("SELECT Kullanici_adi, Sifre FROM kullanici",baglanti);
  IDataReader oku = bilgi.ExecuteReader();
  oku.Read();

  if ( Convert.ToString(oku["Kullanici_adi"]) == TextBox1.Text && Convert.ToString(oku["Sifre"]) == TextBox2.Text) {
   Response.Redirect("panel.aspx"); }
  else {
   Label1.Text = "Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Tekrar deneyiniz."; } }
 • Yazı Etiketleri :
 • asp. net üye girişi uygulaması
 • asp. net veritabanlı kullanıcı girişi uygulaması
Css ile position: fixed kullanımı
Yazıyı Oku

Css ile position: fixed kullanımı

Css kutu modeli örneği ve float
Yazıyı Oku

Css kutu modeli örneği ve float

Nesne tabanlı programlama metot çağırma uygulamaları
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama metot çağırma uygulamaları

Css kutu modeli örneği ve konumlandırma
Yazıyı Oku

Css kutu modeli örneği ve konumlandırma

Css ile çoklu arkaplan uygulaması
Yazıyı Oku

Css ile çoklu arkaplan uygulaması

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

Menu