Web tasarımı ve programlama dersi için kullanıcı girişi uygulaması örneğidir. Kullanıcı bilgileri veritabanındaki bilgilerle karşılaştırılarak üye girişi yapılmaktadır.

Asp. net üye girişi uygulaması - veritabanı destekli

Bu uygulamada Provider olarak Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 kullanılmıştır.

 • İlk olarak "uye.mdb" isminde bir veritabanı oluşturunuz.
 • İçerisine "kullanici" adında bir tablo açınız ve alan isimlerini "kullanici_adi" ve "sifre" veriniz.
 • Son olarak tablo açık iken bir kayıt girişi yapınız ve tabloyu kaydediniz.
 • Oluşturduğunuz website içerisindeki App_Data klasörünün içerisine oluşturduğunuz veritabanını kopyalayınız.
 • OleDb ve IDataReader'ın çalışabilmesi için "using System.Data" ve "using System.Data.OleDb" kütüphanelerini eklemeyi unutmayınız.

Üye işlemleri veritabanı kullanıcı bilgileri tablosu görünümü:

Kullanıcı girişi arayüzü tasarımı görüntüsü:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { 
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();

 OleDbCommand bilgi = new OleDbCommand("SELECT Kullanici_adi, Sifre FROM kullanici",baglanti);
  IDataReader oku = bilgi.ExecuteReader();
  oku.Read();

  if ( Convert.ToString(oku["Kullanici_adi"]) == TextBox1.Text && Convert.ToString(oku["Sifre"]) == TextBox2.Text) {
   Response.Redirect("panel.aspx"); }
  else {
   Label1.Text = "Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Tekrar deneyiniz."; } }
 • Yazı Etiketleri :
 • asp. net üye girişi uygulaması
 • asp. net veritabanlı kullanıcı girişi uygulaması
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu