Web tasarımı ve programlama dersi için kullanıcı girişi uygulaması örneğidir. Kullanıcı bilgileri veritabanındaki bilgilerle karşılaştırılarak üye girişi yapılmaktadır.

Asp. net üye girişi uygulaması - veritabanı destekli

Bu uygulamada Provider olarak Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 kullanılmıştır.

 • İlk olarak "uye.mdb" isminde bir veritabanı oluşturunuz.
 • İçerisine "kullanici" adında bir tablo açınız ve alan isimlerini "kullanici_adi" ve "sifre" veriniz.
 • Son olarak tablo açık iken bir kayıt girişi yapınız ve tabloyu kaydediniz.
 • Oluşturduğunuz website içerisindeki App_Data klasörünün içerisine oluşturduğunuz veritabanını kopyalayınız.
 • OleDb ve IDataReader'ın çalışabilmesi için "using System.Data" ve "using System.Data.OleDb" kütüphanelerini eklemeyi unutmayınız.

Üye işlemleri veritabanı kullanıcı bilgileri tablosu görünümü:

Kullanıcı girişi arayüzü tasarımı görüntüsü:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { 
  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data\\uye.mdb"));
  baglanti.Open();

 OleDbCommand bilgi = new OleDbCommand("SELECT Kullanici_adi, Sifre FROM kullanici",baglanti);
  IDataReader oku = bilgi.ExecuteReader();
  oku.Read();

  if ( Convert.ToString(oku["Kullanici_adi"]) == TextBox1.Text && Convert.ToString(oku["Sifre"]) == TextBox2.Text) {
   Response.Redirect("panel.aspx"); }
  else {
   Label1.Text = "Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Tekrar deneyiniz."; } }
 • Yazı Etiketleri :
 • asp. net üye girişi uygulaması
 • asp. net veritabanlı kullanıcı girişi uygulaması
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu