Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığı, ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin sağlanmasına, devletin ulus iradesine dayandırılarak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, Türk tpolum ve kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılarak geçmişinden kopmadan yaşama sistemine Atatürk'çü düşünce sistemi denir.

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Atatürkçü Düşünce Sistemi

Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığı, ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin sağlanmasına, devletin ulus iradesine dayandırılarak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, Türk tpolum ve kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılarak geçmişinden kopmadan yaşama sistemine Atatürk'çü düşünce sistemi denir.

Atatürkçü düşünce sisteminin özünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak, milli dayanışma ve adalet içinde demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma vardır.

Atatürkçü düşünce sisteminin temel yapı taşları;

★ Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
★ Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
★ Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Atatürkçü düşünce sistemi doğmalara karşıdır. Akıl ve bilimcidir.

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşumunu Hazırlayan Etmenler

★ Atatürk'ün yetiştiği ortam. Osmanlı Devleti'nin dağılma yıllarındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal gerçeklilik.
★ Osmanlı Devleti'ni dağıtmak ve sömürgeleştirmek için emperyalist güçlerin çalışmaları
★ Yöneticilerin devlet güç ve imkanlarını şahsi menfaatleri için kullanmaları
★ Batı'da gelişen milliyetçilik, sanayi devrimi, adalet ve eşitlik kavramları
★ 1870' li yıllardan itibaren Osmanlı Devleti'nde başlayan demokrasi tartışmaları
★ 1789' da Fransa'da meydana gelen büyük toplumsal ve siyasal olaylar.
★ Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi yeni Osmanlıların yazdıkları
★ Yurdışı görevlerinde gördükleri
★ Azınlıkların ülke bütünlüğünü bozma çabaları

Atatürkçülüğün Amacı: Atatürkçülüğün temel amacı şudur. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkını siyasi, ekonomik ve askeri açıdan tam bağımsızlığa kavuşturmanın yanında doğmalardan arınmış, akıl ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık seviyesine çıkartmaktır.

Milli egemenliğin, milli iradenin, demokrasinin ve gerçek Cumhuriyetin devletn idaresinde yerleşmesidir. Çağın ihtiyaçlarına uygun sosyal ve siyasal kurumlara sahip modern bir toplum oluşturmaktır.

Atatürkçülüğün Önemi: Türk milleti ve toplumu geriye gidişin önüne geçmek ve çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak için Atatürkçü düşüncenin devamını sağlamalıdır. Atatürk çağının baskıcı ve diktatörlerinin benimsediği milletlerini ezme politikası yerine milletiyle birlikte olmayı tercih etmiştir.

Toplumda baskı ve zorlamanın önüne geçilmesi için ilkelere sahip çıkılması önemlidir.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

★ Atatürkçülük milletin ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır. Her yapılan inkılap ve değişim bir ihtiyacı gidermiştir.
★ Hayalci değildir. Atatürk yaptığı her şeyi akıl ve bilimin verilerine dayanarak devletinin ve ulusunun gerçeklerini görerek hareket etmiştir.
★ Bir bütün olarak Atatürk ilkelerine dayanır. Atatürkçülük'te yenilenme, halkın ihtiyaçlarına sağlıklı cevap verme, ulusunu sevme, her din ve inanca saygılı olma, millet egemenliğini her türlü egemenlik anlayışının üzerinde tutma vardır.
★ Akıl ve bilimi rehber kabul etme vardır. Atatürk "Hayatta en hakiki şey bilimdir." demiştir. Yaptığı inkılapların hepsi akıl ve bilime ters değildir.
★ Düşünce ve vicdan hürriyetine sahip olma vardır. Atatürk'ün Laiklik ilkesine önem vermesi ve temel ilke olarak Anayasa'ya konması önemlidir.
★ Barışçıdır. "Yurtta sulh, cihanda sulh" temel doktrindir. Hiçbir zaman savaş taraftarı olmamıştır. Taki ülkenin işgal edilmesine kadar. Savaşın kötü olduğunu belirtir. Ancak savaş mecburiyet halinde yapılmalıdır. Evrenseldir. Barışçıdır.
★ Milli birlik ve bütünlüğe önem verir. Bir ülke ve ulusun ayakta durması birlik ve bütünlükle ilgilidir.
★ Taklitçi değildir. Kabul edilmelerinde dış baskı ve zorlama yoktur.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

Atatürk'ün temel ve bütünleyici ilkeleri birbirinden farklı gözükse de gerçekte birbirlerini bütünleyerek birliktelik oluşumunu sağlarlar.

Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini şöyle sıralıyabiliriz;

★ Milli egemenlik ve bağımsızlığı esas alır.
★ Vatan ve millet sevgisiyle birlikte dil ve tarih bilincinin oluşmasını ister.
★ Toplumu ve devleti çağdaş uygarlık seviyesine çıkararak geri kalmışlıktan kurtarmak ister.
★ Milli birlik ve beraberliğin sağlanarak ülke bütünlüğünün sağlanmasını sağlar.
★ Toplumda uğraş alanı farklılığı ile beraber sınıf farkını kaldırır. Her alanda eşitlik ister.
★ Laiklik ilkesi gereği fertlerin inanç özgürlüklerini anayasal güvence altına alır. Din ve vicdan hürriyetini sağlar.
★ Milli kültürün korunması ve geliştirilmesini ilke edinir. Toplumun geçmişle bağlarının devam etmesini ister.

Atatürk İlke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar;

★ Milli tarih ve dil bilincinin olması
★ Vatan ve millet sevgisinin olması
★ Bağımsızlık ve özgürlüğü esas alması
★ Egemenliğin ulusa verilmesi
★ Milli kültürün geliştirilmesinin hedeflenmesi
★ Çağdaşlaşma ve Batılılaşmayı esas alması
★ Milli birlik ve beraberliği benimsemesi
★ Türk milletine inanıp güvenmesi

  • Yazı Etiketleri :
  • Atatürkçü düşünce sistemi
  • Atatürkçülüğün nitelikleri ve önemi
  • Atatürkçülüğün amacı ve önemi
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Ekonomik alanda ve bayındırlık alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Ekonomik alanda ve bayındırlık alanında yapılan inkılaplar

Menu