Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği lisans programları nelerdir, ders içeriği nedir. Bu programlardan mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabilirler?

Bilişim Teknolojileri alanı öğrencileri hangi lisans programlarına yerleşebilirler

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, OBP'nin 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP'nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. ilgili ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için bu ek puanlar hesaplanmayacaktır.

2015 yılı tüm üniversitelere ait taban ve tavan puanları

2015 yılı ek yerleştirme sonucu tüm üniversitelere ait taban ve tavan puanları

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE TÜM DALLARI Basım Teknolojileri (YO) YGS-1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri YGS-1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1
Dijital Oyun Tasarımı (YO) YGS-1
İşletme Bilgi Yönetimi (YO) YGS-6
Yönetim Bilişim Sistemleri (YO) YGS-6

Basım Teknolojileri ( 4 yıllık )

Basım Teknolojileri Bölümü’nün sanayi ile ilişkileri oldukça iyidir. Sektörel sivil toplum kuruluşları birleşerek kapatılmış olan Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü’nün yerine Basım Teknolojileri Bölümü’nün kurulması için üniversite ve YÖK nezdinde çok büyük çaba sarfetmişlerdir. Basım Teknolojileri Bölümü bu çabaların sonucunda kurulmuştur.

Basım Teknolojileri Bölümü 8 yarıyıldan oluşmaktadır ve bu bölümde verilen derslerin içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

Mezunlar hangi alanlarda çalışır ?

Basım işletmelerine gelen işlerin neredeyse tamamı acil olarak yapılması istenir, bu nedenle standart mesai saatlerinin biraz dışında çalışma gerektirir. Mesleğinde iyi olmak isteyen herkesin öncelikle işe üretimden başlaması gerekir. Üretimi iyi bilmeyen kimse daha yüksek kademelerde başarılı olamaz. Basım işletmelerinin büyük bir kısmı Istanbul’un Avrupa yakasında Levent, Topkapı, İkitelli civarında bulunmaktadır. Nispeten daha az sayıda firma Istanbul’un Anadolu yakasında bulunmaktadır. Türkiye genelinde Istanbul’dan sonra Ankara İzmir ve Gaziantep en çok basım ve ambalaj işletmesinin bulunduğu illerimizdir.

Mezunlarımız üretimde baskı hazırlık, baskı ve baskı sonrası bölümlerde, üretim birimlerinde orta kademe yönetici veya vardiya amiri olarak çalışabilmektedirler. Basım işletmelerinde üretimi destekleyen üretim planlama, kalite kontrol, satış – pazarlama gibi bölümlerde çalışacakların genelde kısa bir süre de olsa üretim tecrübesinin olması faydalı olmaktadır. Basım işletmelerinde açılmış olan bu yeni bölümler üniversitelerin Basım Teknolojileri eğitimi veren bölüm mezunları için üretimde çalışma imkanlarının yanında yeni bir iş sahası olmuştur. Mezunlarımız Basım Sektörü’ne hammadde ve makine tedarik eden yerli ve yabancı firmalarda da satış bölümünde çalışmaktadırlar. Büyük firmaların satınalma bölümlerinde Basılı Ürün Satın Alma Uzmanı olarak da çalışmak mümkündür. Meslekte orta ve üst düzey yönetici olmanın en önemli şartı yönetici özelliklerinin yanında üretim tecrübesinin olmasıdır.

Basım işletmelerinde kullanılan makine, malzeme ve teknolojinin büyük bölümü yurt dışından ithal edilmektedir. Bu nedenle mesleğinde iyi olmak, gelişen son teknolojiyi yakından takip ederek aranan eleman olabilmek için bu mesleği seçecek kişilerin yabancı dil bilmeleri çok önemlidir, sektörün yabancı dil bilen eğitimli insan gücüne ihtiyacı çok fazladır.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ( 4 yıllık )

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yer alan dersleri içermesinin yanında işletmecilik ve benzeri bölüm dersleriyle de desteklenmiş eğitimiyle mezunlarına çok geniş bir çalışma alanı sağlamaktadır. Bilişim, bilgisayar teknolojilerini ve işletmeciliği bir araya getiren yeni bir alandır. Bölümümüzün amacı, bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri izleyip farklı alanlardaki yaklaşımları birleştiren ve böylece değişik iş ortamlarına uyum sağlayıp başarılı çalışmalar yapabilen personel yetiştirmektir.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerine aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedeflemektedir: Güncel bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlamak ve bu bilgileri yeni uygulama alanları yaratmak için kullanabilmek, Problemleri tanımlamak, kullanıcı gereksinimlerini belirlemek ve çözüme yönelik işlevsel ve geliştirilebilir bilgisayar sistemleri tasarlamak. Veri tabanı ve veri iletişiminin, bilgisayar uygulamalarındaki işlevini kavramak ve ilgili sistemleri tasarlayıp gerçekleştirmek, İnterneti destekleyen teknik, yapısal ve kurumsal ilişkileri anlamak ve bunları ticari olarak küresel ölçekte kullanabilmek, Finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama gibi temel iş idaresi ve işletme konularında yetkinlik kazanmak, İşletmelerdeki organizasyon yapılarını, işlevlerini ve ilişkilerini anlamak ve bu sayede üst yönetimle kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlıklı yürütebilmek.

Bu bölümde okutulan derslerin içeriği için tıklayınız. Açılan sayfada soldaki menüyü kullanarak diğer yarıyılların ders içeriklerini görüntülüyebilirsiniz.

Mezunlar; bilişim firmalarında, teknoloji alanında çalışan şirketlerde proje yöneticisi, yazılım mühendisi, kontrat uzmanı, veri tabanı yöneticisi, kalite güvence uzmanı, çözüm yöneticisi, kıdemli ürün geliştirici gibi kilit görevlerde bulunmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ( 4 yıllık )

Eğitim fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılanması sonucunda birçok eğitim fakültesinde bu bölümler oluşturulmuştur. Bölüme sadece Türkiye'deki üniversitelerde rastlanmaktadır. Lisans mezunları Bilgisayar Öğretmeni ve Öğretim Teknoloğu ünvanını taşımaya hak kazanır. Lisans programındaki bilgisayar eğitimi ile mezunlar bu iki meslek dışında Yazılım Tasarımcısı ve Yazılım Geliştirimi olarak da istihdam edilmektedir. Lisans programının iki ana amacı bulunmaktadır: Birinci amaç ilk ve orta öğretimde görev alacak olan, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir. İkinci ana amaç ise, öğrenci kitlesinin pedagojik düzeyine ve müfredata uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında donanımlı BDÖ (Bilgisayar Destekli Öğretim) uzmanları yetiştirmektir.

Bu bölümde verilen ders programını görmek için tıklayınız.

Dijital Oyun Tasarımı ( YO - 2 Yıllık )

Dijital Oyun Tasarımı Programı, oyun kavramını kurallara bağlı işleyen interaktif bir iletişim süreci olarak değerlendirmekte ve oyunu tasarımcısının hedeflediği mesajları interaktif bir süreç aracılığı ile ileten bir dil olarak görmektedir. Oyun tasarımcısı farklı alanlarda uzman bireylerin oluşturduğu bir ekip içinde oyun fikrinin ilk ortaya çıktığı aşamadan ürünün piyasaya sürülmesine dek geçen süreçte aktif olarak yer alır. Program mezunlarının yetkin oyun tasarımcıları olmaları, öncelikli olarak oyuncu deneyimi odaklı tasarım çalışmaları gerçekleştirmeleri ve oyun geliştirme süreci hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Bu program şu aşamada İpek üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesinde ise farklı bir isimde bu program açılmıştır. Bu bölüme ait ders programını incelemek için tıklayınız. Dijital oyun tasarımı bölümü tanıtım videosunu izleyiniz.

Mezunların istihdam alanları

İpek Üniversitesi Sinema Sanatları Fakültesi bünyesinde açılan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, alandaki oyun yazılımcısı, grafik sanatçısı, ses ve görüntü uzmanı, sanat yönetmeni, içerik planlayıcı ve senarist gibi istihdam ihtiyaçlarını karşılayıcı bir uzmanlık programıyla eğitim verecektir. Bölümümüz mezunları Dijital Oyun Tasarımcısı ünvanı alacaklardır.

İşletme Bilgi Yönetimi (YO)

Bölümümüzün amacı İşletme Bilgi Yönetimi alanında kariyer hedefleyen, temel işletmecilik konularına hakim, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, güçlü iletişim becerileri olan yönetici adaylarını geleceğe hazırlamaktır. İşletme Bilgi Yönetimi giderek artan ve çeşitlenen rekabetin yaşandığı ve koşulların sürekli olarak değiştiği bir ortamda işletmelerin değişen ortam ve şartlara uyum sağlamasını varlığını sürdürmesini ve mevcut yeteneklerini geliştirebilmesi için ortak aklın kullanıldığı süreçleri içermektedir.

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümünde eğitim programı klasik işletme bölümlerinde yer alan derslerin yanı sıra bilgisayar teknolojisi, iletişim teknikleri ve yazılım konularını içeren dersleri de kapsamaktadır. İşletme Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olacak öğrenciler bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularında donanımlı, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü işletmecilik bilgisi ve donanımına sahip olacaklardır.

Mezunların istihdam alanları

İşletme Bilgi Yönetimi mezunlarının sahip olacağı kariyer olanakları şunlardır: İşletme Bilgi Yönetimi mezunları, 4 yıllık İşletme Bilgi Yönetimi lisans diplomalarını aldıklarında pek çok sektörde ve değişik alanlarda çalışabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış olmaktadırlar. İşletme Bilgi Yönetimi ortaya koyduğu bu geniş kapsamıyla öğrencilere muhasebe, pazarlama, bilgi işlem, finans, satış, insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojileri, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam olanakları yaratmaktadır. Bölümümüzde ayrıca İşletme Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Programı eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri (YO)

Yönetim Bilişim Sistemleri işletme, bilişim ve bilgisayar temel kavramlarını bünyesinde barındıran disiplinlerarası bir konudur. Bilişim sistemlerindeki yeniliklerin ne hızda geliştiğini ve yaşantımızı ne ölçüde etkilediğini sizler de görüyorsunuz. İşte bu değişim yepyeni işletme sorunlarını da gündeme getiriyor, çünkü bu sistemleri verimli bir şekilde yönetebilmek için bilişim altyapısına sahip olmak şarttır. Bir ikinci alan ise, bilişim sistemlerinin işletme konularında getirdiği yeniliklerdir. Yönetici konumundaki kişiler, karar verirken en doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşıp, bu bilginin gerekirse yeniden işlenip, istedikleri şekilde masalarında hazır olmasını istemektedirler. Karar destek sistemleri dediğimiz bu sistemlerin tasarımı ve uygulanması da yine yönetim bilişimcilerin temel konusudur. İşte böylesine önemli sorunlarda etkin rol oynayan yönetim bilişimciler, tüm şirketlerde aranan kişiler olmaktadırlar.

YBS lisans eğitimi ilk iki yıl içinde temel bilgisayar ve işletme derslerini içerir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise bu iki konuyu birleştiren entegrasyon dersleri vardır.

Mezunların istihdam alanları nelerdir ?

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra mezunlarımız başta yönetim danışmanlık firmaları olmak üzere, uluslararası ve ulusal büyük kuruluşların sistem ve yazılım geliştirme, ya da bilgi işlem bölümlerinde veya donanım ve yazılım evlerinde çalışabiliyorlar. Mezunlarımız, sistem analisti ve tasarımcısı, programcı, bilgi sistemleri yöneticisi, proje uzmanı ve yöneticisi, IT uzmanı/ yöneticisi, iş analisti, pazarlama uzmanı/yöneticisi, finans uzmanı/yöneticisi ve insan kaynakları uzmanı/yöneticisi gibi çeşitli pozisyonlarda görev almaktadır.

  • Yazı Etiketleri :
  • bt lisans programları
  • puan türleri
  • çalışma alanları
  • ders içerikleri
  • Dijital oyun tasarımı
  • Basım Teknolojileri
  • İşletme bilgi yönetimi
  • Yönetim bilişim sistemleri
Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme
Yazıyı Oku

Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi
Yazıyı Oku

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi
Yazıyı Oku

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi

Kanola yağının faydaları ve zararları
Yazıyı Oku

Kanola yağının faydaları ve zararları

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi
Yazıyı Oku

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları
Yazıyı Oku

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları

Menu