Bilişim Teknolojileri alanı öğrencileri sınavsız geçiş haklarını kullanarak üniversitelerin hangi bölümlerine yerleşebilirler? Bu bölümlerin açıklamaları ve mezun olduklarında sağladıkları iş istihdamları nelerdir?

Bilişim Teknolojileri alanı öğrencileri sınavsız geçişle hangi bölümlere yerleşebilirler

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim ön lisans programlarının sınavsız geçiş kontenjanına (SGK) sınavsız geçişle yerleştirileceklerdir. Sınavsız geçiş ile belirtilen aşağıdaki tüm programlar 2 yıllıktır.

2015 yılı tüm üniversitelere ait taban ve tavan puanları

2015 yılı ek yerleştirme sonucu tüm üniversitelere ait taban ve tavan puanları

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE TÜM DALLARI Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Görsel İletişim
Grafik Tasarımı
İnternet ve Ağ Teknolojileri
Mobil Teknolojileri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basım ve yayın etkinliği, biçim ve içerik olarak bir gazete, dergi ve kitabın okuyucuya ulaşıncaya kadar olan tüm süreçlerinin yürütülmesidir. Bu bölümde öğrenciler bir yandan gazeteci ve haberci olmayı öğrenerek içerik üretirken, diğer yandan da gazete ve dergi gibi basılı medyada yayınlanacak içeriklerin tasarımını yaparak yetişmektedir. Her geçen gün önemi ve gelirleri artan internette yazarlık ve sosyal medya yöneticiliği yapacak kişileri yetiştirmek yine bu programın içeriği içinde yer almaktadır.

Basılan ve yayılabilen her türlü iletişim mecrasının, gerek içeriğini üretmek gerekse tasarımını yapma konusunda uygulamalı bir eğitim verilmektedir. Haberi bulma, toplama, derleme, yazma, düzenleme gibi konularda verilen eğitim ile öğrenciler, Plato Haber Gazetesinin basılı, web ortamında ve tablet uygulamasında muhabir, haberci ya da editör olarak çalışabilmektedirler. Hem bir web sitesinin, hem de bir gazete ve derginin tasarımını yapabilen öğrenciler yetiştirilen bu programda, aynı zamanda sosyal medya yazarı ve yöneticisi olmak için gerekli tüm beceriler kazandırılmaktadır.

Basın ve Yayıncılık

Yukarıdaki bölümle benzer içeriğe sahiptir. Çalışma alanları ortaktır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Program, temel bilgisayar bilgisinin yanı sıra, tüm sektörlere bilgi güvenliği çözümleri geliştirmek ve bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek yeni yetenekleri bilişim dünyasına kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Bilişim alanında her gün artan bilgi güvenliği ihtiyacına hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

İş imkanları

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, internet ve elektronik posta hizmeti veren tüm kuruluşlar, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi olan tüm kuruluşlar, bilgisayar ağı olan tüm kuruluşlar, elektronik ticaret yapan tüm kuruluşlar, uzaktan eğitim yapan tüm kuruluşlar vb. yerlerde kolaylıkla çalışma imkanı bulacaklardır.

Bilgi güvenliği teknolojisi bölümün ders içeriği için tıklayınız.

Bilgi Yönetimi

Bürolarda yerine getirilen günlük faaliyetleri bilgisayarla gerçekleştiren insanların sayısı günümüzde hızlı bir şekilde artmaktadır. Kurum ve kuruluşlarda sekreter, memur ya da orta düzey yönetici olarak çalışan kişilerin artık belirli bir düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmaları beklenmektedir.

Bilgi Yönetimi Programı, bilgi çalışanı adı verilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik, üniversitelerin 2 yıllık eğitim verdiği bir programdır. Bilgi çalışanlarının ortak özelliği, yaptıkları iş ne olursa olsun, günlük faaliyetlerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak, bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, "Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı" unvanı almakta ve çeşitli kurum ile kuruluşların farklı bölümlerinde ara eleman olarak çalışabilmektedir.

Bilgisayar Operatörlüğü

Günümüz iş dünyasında hizmetlerin bir çoğu bilgi işlem ile daha hızlı yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinde meydana gelen hızlı değişiklikler, performans artışları ve maliyetlerdeki düşüşler bilgisayar kullanımının hızla artmasına ve bilgisayar ağının hemen her sektöre yayılmasına neden olmuştur. Bu açıdan bilgi işlem alanında çalışacak elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel işyerlerinin bilgi işlem merkezleri, muhasebe servisleri, istatistik birimleri vb. birimlerinde nitelikli bilgisayar sistemlerine hakim yetişmiş insan gücüne gereksinim vardır.

Bilgisayar Operatörü; Bilgisayar programı hazırlamak için platform ve ürünleri belirleme, program yazma, test etme ve kurulumunu yapma, veritabanını yönetme ve bunların dışında, bilgisayar ile ilgili her türlü bakım-onarım faaliyetlerini yapma ve temel bilgisayar yazılımlarını tanıma, kullanma yeterliklerine sahip nitelikli kişi olarak, ilgili sektörde tanımlanabilmektedir. Açıklanan gereklilikler, ihtiyaçlar ve öne sürülen tanım bağlamında düşünüldüğünde; Bilgisayar Operatörlüğü programının amacı, çeşitli bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir.

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bölümü, bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirilmesini sağlayan, üniversitelerin 2 yıl süreli eğitim verdiği teknik bir programdır. Bu programdan mezun olan öğrencilere, Bilgisayar Programlama Teknikeri akademik unvanı verilmektedir.

İki yıl süreli eğitim verilen programda görsel programlama, web programlama, c ile sistem programlama, bilgisayar sistemleri ve donanımı ve .NET konularında eğitim verilmektedir. Yoğun programlama dilleri müfredatı dışında bu programda web tasarımı, işletim sistemi yönetimi ve ağ sistemleri konularında eğitim de verilmektedir.

Sektörde verimli bir şekilde çalışmaya yönelik temel bilgisayar bilgileri, programlama dillerinin kullanılmasında gereken teknik bilgi ve beceri, yaygın işletim sistemlerinin ve uygulamaların etkin ve akıcı kullanılması, orta ölçekli bir yazılım sistemini tüm aşamalarıyla tasarlama ve geliştirme becerisi, teknolojideki gelişmeleri takip edebilme, yeniliklere kolayca adapte olabilme becerisi kazandırılmaktadır.

Bilgisayar Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojileri, bilgisayar kullanımı, yazılım geliştirme (local, İntranet veya İnternet ortamlarında), donanım, bakım-onarım, bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bir bölümdür.

Bu programda, Programlama temelleri, grafik ve animasyon, bilgisayar donanımı, ofis yazılımları, görsel programlama, veri tabanı, web tasarımının temelleri, internet programcılığı, nesne tabanlı programlama, ağ temelleri, mesleki İngilizce, açık kaynak işletim sistemi, sunucu işletim sistemleri, işletme yönetimi, kalite güvence ve standartları, araştırma teknikleri ve seminer dersleri mesleki yeterlilik için ana dersler kapsamındadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb.sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması,depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

CBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelikolarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır. Bu CBS uygulamaları, Kent BilgiSistemi, Orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi,Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Lojistik Bilgi Sistemi, İç Güvenlik BilgiSistemi, Araç İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi,Deprem Bilgi Sistemi, Harita Bilgi Sistemi, vb. şekilde adlandırılırlar.

Coğrafi Bilgi Sistemleri programının amacı, kamu ve özel kuruluşlarakarar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim sistemleri konusunda ve veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine vetekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleriile donanmış elemanlar yetiştirmektir.

İstihdam alanları

Bu programı tamamlayan mezunlar kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten ve işleyen birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Görsel İletişim

Fikirleri ve projeleri hayata geçirirken, 2 ve 3 boyutlu tasarımları yaparken bir yandan da yazılım ve kodlama bilmek ve uygulamak gerekiyor. Fotoğraf ve video, animasyon ve oyun, sanat ve tasarım, ses tasarımı ve elektronik, internet ve mobil teknolojiler gibi birçok alanda donanım sahibi olurken, birbirinden ilginç ve insanların şaşkınlıkla beğenip takdir ettiği çalışmaları Plato Görsel İletişim Programı’nda hayata geçirebilirsiniz. Bu programın öğrencilerinin çektiği ve sosyal medyada tıklanma rekorları kıran ilginç reklam filmlerinden birini siz çekebilir, ulusal ve uluslararası festivallerde “profesyonel” ödüller almış “öğrenci” işlerinden birine de siz imza atabilirsiniz.

Çalışma Alanları

 • Reklam ajanslarında,
 • Dijital prodüksiyon ajanslarında,
 • Sosyal medya ajanslarında,
  • Arayüz tasarımı
  • Grafik tasarımı
  • Etkileşim tasarımı
  • Mobil proje tasarımı
  • Sosyal medya uzmanlığı
  • Dijital (Sayısal) proje yöneticiliği

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım Bölümü programında, grafik tasarımın üretim alanında yer alan logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, faaliyet raporu vb. ürünler birbirine eklemlenen elemanlardan meydana gelen tek bir projenin unsurları olarak ele alınır. Bu konuları desteklemek veya öğrencilerin yaratıcı niteliklerini geliştirmek üzere programlanan derslerde resim ve/veya yazı elemanlarını kullanarak bir fikri en doğru biçimde görselleştirmeleri ve yeni görsel buluşlara yönelmeleri sağlanır. Dijital tasarımın çeşitli alanları da eğitim programında yer alır.

Grafik Tasarım Bölümü’ndeki 4 yıllık programın ilk iki yılı kapsayan 4 yarıyılda, tasarımın temel sorunlarını ele alan zorunlu dersler ağırlıktadır. 5. yarıyıldan başlayarak seçmeli dersler, giderek artan oranda 7. yarıyılın sonuna kadar devam eder. 8. yarıyılda tüm derslerini başarmış olan öğrenci, yalnız diploma çalışmasını gerçekleştirdiği "Grafik Tasarım 6" dersini alarak, diploma çalışmasını jüriye sunar ve başarması halinde mezun olur. Bölümden mezun olanlar, tasarım stüdyoları, reklam sektörü, kurumların tasarım ve kurumsal kimlik sorumlusu veya danışmanı olarak görevler alabilecekleri gibi; kendi tasarım atölyelerini kurarak serbest çalışabilir ya da sanat ve tasarım ortamlarında üretim yapabilirler.

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Mobil Teknolojileri

Bilişim ve iletişim pazarında yer alan mobil cihazların temel bilgileri ile donatılmış, teknik bilgi ve beceriye sahip, mobil cihaz platformları üzerinde güncel yazılım dillerini kullanabilen, yazılım geliştirebilen ve yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen uzman yazılımcılar yetiştirmektir. Mobil Teknolojiler Programcılığı öğrencileri iki yıllık eği­timleri süresi sonunda, Mobil Sağlık, Mobil Eğitim, Mobil Ödeme, Mo­bil Pazarlama, Mobil Cihaz Veri Güvenliği, M2M (Makineden Makineye İletişim), İstemci, Sunucu, Kablosuz İletişim Sistemleri vb. alanlarda sektörün yazılımsal, donanımsal ihtiyaçlarını veri ve cihaz güvenliğini ön plana alarak karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olacaktır.

İş imkanları

Radyo, televizyon ve daha birçok özel ve devlet kuruluşlarının bilgi işlem bölüm veya birimleri, Bilişim ve iletişim sektörlerindeki tüm özel şirketler ya da kamu kuruluşları, Yazılım firmaları, telekomünikasyon sektörü, Gsm operatörleri, sanayi kuruluşları, Lojistik firmaları, eğitim kurumlarının bilgi işlem birimleri, Sağlık kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem birimleri, Askeri kurumların bilgi işlem birimleri, Araştırma merkezlerinin bilgi işlem birimleri, Bankalar ve diğer işletmelerde iş bulma imkanına sahiptirler.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Dersleri Bilgisayar programcılığı derslerine yakın ilave olarak sağlık bilgi sistemleri ile ilgili teknik bilgilerin verildiği dersler vardır. Dönemlerde okutulacak dersler aşağıdaki gibidir. Sağlık Kurumlarının özellikle bilgi işlem vb bölümlerinde çalışacak personel yetiştirilmesi planlanmaktadır.

İstihdam imkanları

 • Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı
 • Kamu ve özel sağlık kurumları (Hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.)
 • Sigorta Şirketleri
 • Sosyal güvenlik kurumları
 • Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (örneğin Kızılay Genel Müdürlüğü)
 • İlaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri,
 • Sağlık alanındaki bilgi/bilişim şirketleri.
 • Basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri.

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Bu programı tercih eden öğrenciler 1. sınıfta temel ses ve ışık derslerini alırken, 2. sınıfta ses veya ışık ağırlıklı dersleri almaları kendi tecihlerine bırakılmaktadır. İsteyen öğrenilerimiz de kredi sınırını aşmamak şartı ile 2. sınıfta tüm ses ve ışık derslerininden seçim yaparak eğitim alabilmektedirler.Türkiye'de bu isim altında kurulan ilk program olma özelliğini taşıyan Programımız, Devlet Tiyatrolarının, özel tiyatroların, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnelerinin, bütün opera ve balelerin genel müdürlüklerinin, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. alanların ışık ve ses ile ilgili konularda gereksinim duydukları gerekli teknik ve bilgisayar donanımlarına sahip eğitim görmüş ara teknik eleman yetiştirmektir.

İstihdam imkanları

Mezun öğrencilerimiz Devlet Tiyatrolarının, özel tiyatroların, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnelerinin, bütün opera ve balelerin genel müdürlüklerinin, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. ses sanatcılarının, müzik gruplarının ışık ve ses alanlarında gereksininm duydukları eğitim görmüş elemanlar olarak görev almaktadırlar.

Not: Eksik olan açıklamalar eklenecektir. Konuyu takip ediniz.

 • Yazı Etiketleri :
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü
 • Grafik Tasarımı Bölümü
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü
 • Mobil Teknolojileri Bölümü
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü
 • İş imkanları nelerdir
Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme
Yazıyı Oku

Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi
Yazıyı Oku

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi
Yazıyı Oku

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi

Kanola yağının faydaları ve zararları
Yazıyı Oku

Kanola yağının faydaları ve zararları

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi
Yazıyı Oku

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları
Yazıyı Oku

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları

Menu