Bitkiler; damarsız – tohumsuz, damarlı – tohumsuz ve damarlı – tohumlu olmak üzere üç gruba ayrılır.

Bitkiler alemi

BİTKİLER ALEMİ

✶ Çok hücreli ökaryot canlılardır.

✶ Hücre zarlarının üzerinde esas maddesi selülozdan oluşan hücre duvarları bulunur.

✶ Kloroplast içerirler ve fotosentezle inorganik maddelerden organik madde üretirler. Bu nedenle ototrof canlılardır.

✶ İnsanlar dahil hemen hemen tüm heterotroflar besin ve fotosentezin bir yan ürünü olan oksijen için bitkilere bağımlıdırlar.

✶ Bitkilerin insanlar için besin kaynağı, barınak, ilaç ve endüstri ham maddesi olması bakımından değeri büyüktür.

✶ Bitkiler; damarsız – tohumsuz, damarlı – tohumsuz ve damarlı – tohumlu olmak üzere üç gruba ayrılır.

DAMARSIZ – TOHUMSUZ BİTKİLER

✶ İletim demeti bulunmayan bitkilerdir.

✶ Üreme ve gelişmelerinde çiçek ve tohum oluşturamazlar.

✶ Bu grubun en önemli örneği karayosunlarıdır. Çok nemli ortamları tercih eden bu bitkilerin gerçek kök, yaprak ve gövdeleri yoktur. Kök yerine rizoit denilen köksü yapıları bulunur. Karayosunlarının yaşam döngüsünde eşeysiz ve eşeyli üreme birbirini takip eder. Bu olaya "döl almaşı" denir.

DAMARLI – TOHUMSUZ BİTKİLER

✶ İletim demeti bulunan bitkilerdir.

✶ Damarsız – tohumsuz bitkiler gibi üreme ve gelişmelerinde çiçek ve tohum oluşturamazlar.

✶ Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur

✶ Rizom adı verilen yatay gövdelere sahiptirler.

✶ Yaşam döngülerinde döl almaşı görülür. Döl almaşı görülen bitkiler "spor" adı verilen dayanıklı hücreleri oluştururlar. Bir spor, başka bir hücreyle birleşmeksizin yeni bir bireyi meydana getirebilir.

✶ Bu grubun en önemli örneği eğrelti otlarıdır. Eğrelti otları nemli ve az ışık alan gölgeli yerlerde gelişirler. Yere yatık olan gövdeleri (rizom) çok sayıda dallanmış iletim demeti içerir. Eğrelti otlarının pek çok yaprakçığa bölünmüş, kuş teleğine benzer yaprakları vardır. Yapraklarının alt yüzeyinde spor oluşturan keseler yer alır.

DAMARLI – TOHUMLU BİTKİLER

✶ İletim demeti bulunduran ve tohum oluşturan bitkilerdir.

✶ Bir tohum spordan farklı olarak çok hücrelidir ve ondan çok daha gelişmiş dayanıklı bir yapıdır.

✶ Tohum, koruyucu bir kabuğun içinde besin kaynağı ile çevrelenmiş bir embriyodan oluşur.

✶ Tohumların çoğu rüzgar veya hayvanlarla uzaklara taşınır. Bir tohum ana bitkiden ayrıldıktan sonra aylarca ve bazen yıllarca uyku halinde kalabilir. Daha sonra uygun koşullar altında çimlenir ve embriyo tohum kabuğundan bir fide olarak dışarı çıkar.

✶ Damarlı – tohumlu bitkiler açık ve kapalı tohumlu olmak üzere iki büyük gruba ayrılır.

Açık Tohumlu Bitkiler

✶ Tohumları meyve ile örtülü değildir ve açıkta bulunur.

✶ Çoğunlukla ağaç ya da ağaçcık, seyrek de olsa çalı biçiminde olan bitkilerdir.

✶ Bütünüyle odunsu olan bu bitkiler, genellikle yapraklarının tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler.

✶ Yaprakları çoğunlukla iğnemsidir.

✶ Açık tohumluların en iyi bilinen grubu kozalaklı bitkilerdir. Çam, ladin, göknar, servi, sedir, ardıç, mazı kozalıklı bitki örnekleridir. Sikas, ginkgo ve sekoya diğer açık tohumlu bitkilerden bazılarıdır.

Kapalı Tohumlu Bitkiler

✶ Tohum, yumurtalıktan gelişen meyve içinde bulunur.

✶ En belirgin özellikleri farklılaşmış çiçek ve meyveleridir. Çiçek örtü yaprakları çanak yaprak ve taç yaprak şeklinde farklılaşmıştır.

✶ Otsu, odunsu ve çalı formunda olan kapalı tohumlular, açık tohumlulara göre daha gelişmişlerdir.

✶ Bitkiler aleminin çoğunluğunu bu grup oluşturur.

✶ Orkide, buğday, mısır, muz, soğan, papatya, fasulye, elma, domates, kaktüs, ayçiçeği, sütleğen ve ebegümeci kapalı tohumlu bitki örneklerinden bazılarıdır.

  • Yazı Etiketleri :
  • bitkiler
  • damarsız – tohumsuz
  • damarlı – tohumsuz
  • damarlı – tohumlu
İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisi ve olası sonuçları
Yazıyı Oku

İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisi ve olası sonuçları

Modern genetik uygulamaları (gen klonlaması, kök hücre teknolojisi, dna parmak izi analizi, insan genom projesi)
Yazıyı Oku

Modern genetik uygulamaları (gen klonlaması, kök hücre teknolojisi, dna parmak izi analizi, insan genom projesi)

Gen klonlama işleminin basamakları, bitkilerde ve hayvanlarda klonlama işlemi
Yazıyı Oku

Gen klonlama işleminin basamakları, bitkilerde ve hayvanlarda klonlama işlemi

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), GDO'nun insan sağlığına etkileri, GDO'nun zararlı çevresel etkileri
Yazıyı Oku

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), GDO'nun insan sağlığına etkileri, GDO'nun zararlı çevresel etkileri

Sucul biyomlar ve türleri ( Tatlı su biyomları, Tuzlu su biyomları )
Yazıyı Oku

Sucul biyomlar ve türleri ( Tatlı su biyomları, Tuzlu su biyomları )

Karasal biyomlar ve türleri ( orman biyomları, çayır biyomları, çöl biyomu, tundra biyomu )
Yazıyı Oku

Karasal biyomlar ve türleri ( orman biyomları, çayır biyomları, çöl biyomu, tundra biyomu )

Menu