Camiler Müslümanların ibadetlerini yerine getirme, dini ve ahlaki konularda bilgilenme, aralarındaki sevgi ve dayanışma bağlarını güçlendirme yerleridir. Bu yönüyle camiler sağlam bir toplumun temellerinin atılmasında, birlik ve beraberliğimizin pekişmesinde önemli bir işlev üstlenir.

Caminin bölümleri, camide görevli kişiler kimlerdir

İbadet edilen yerlere mabet denir. Mabetler bütün dinlerde sembol hâline gelmiştir. Müslümanların mabetlerine cami veya mescit denir.
Cami, ibadet ve toplanma yeri demektir. Camiler, Müslümanların toplanıp bir araya geldikleri ve ibadet ettikleri yerlerdir. Camilerden daha küçük, minaresiz ibadet yerlerine ise mescit adı verilir.

Müslümanlar tarih boyunca cami yapımına büyük bir önem vermişlerdir. Ülkemizde sanat değeri olan pek çok tarihî cami vardır. Süleymaniye, Selimiye, Sultan Ahmet camileri ile Bursa Ulu Camii bunlardan bazılarıdır. Camiler, ince ve uzun minareleriyle kentlerimizin en görkemli yapılarındandır.

Yeryüzündeki ilk ibadet yeri Kâbe'dir. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılan Kâbe, ibadet yerlerimizin en önemlisidir. Allah, Kâbe'yi Müslümanların kıblesi olarak göstermiştir. Bu nedenle dünyanın her tarafındaki Müslümanlar namaz kılarken Kâbe'ye yönelirler.

Camiler, iç ve dış görünüşleri bakımından diğer binalardan farklı özelliklere sahiptir. Hemen hemen bütün camilerde kubbe, minare ve şadırvan bulunur.

Caminin dışındaki bölümler

Kubbe, yarım küre biçimindeki tavandır.

Minare, camilerde namaz vaktinin geldiğini bildirmek için ezan okunan yüksek ve ince yapıdır.

Pek çok caminin bahçesinde çeşmeler vardır. Bunlara şadırvan denir. fiadırvanlar genellikle camilerin ön avlusunda bulunur. Müslümanlar burada abdest alırlar.

Camilerin iç kısımları da diğer mimari yapılardan farklıdır. Camilerin içinde mihrap, minber ve vaaz kürsüsü gibi bölümler vardır.

Caminin içindeki bölümler

Mihrap, cami ve mescitlerde Kâbe yönünü gösteren oyuk veya girintili kısımdır. imam, cemaate namaz kıldırırken mihrapta durur.

Minber, mihrabın sağında, merdivenle çıkılan yüksekçe yerdir. Cuma ve bayram namazlarında din görevlisi buraya çıkar ve cemaate hutbe okur.

Vaaz kürsüsü, dinî konularda Müslümanları bilgilendirmek için öğüt verilen yüksekçe yere denir.

Camilerde görevli kişiler kimlerdir?

Camilerde din hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla görevlendirilmiş olan bazı kimseler vardır. Bunlar imam, müezzin ve vaizdir.

Müslümanlara camide namaz kıldırmakla görevli olan kişilere imam denir. İmamlar aynı zamanda cuma ve bayram namazlarında hutbe de okurlar. Bu nedenle ülkemizde bu görevi yerine getirenlere "imam-hatip" de denir.

Camilerde bazı günlerde Müslümanlara dinî bilgi ve öğütler veren görevliler de vardır. Bunlar, özellikle cuma günlerinde ve dinî bayramlarda namazdan önce konuşma yaparlar. Bu kişilere vaiz, yaptıkları konuşmalara da vaaz denir.

Camilerde namaz vaktinin geldiğini bildirmek için ezan okunur. Ezan okuyan kişiye müezzin denir.

  • Yazı Etiketleri :
  • kubbe
  • minare
  • mihrap
  • minber
  • vaiz
Uçurtma nedir, uçurtma yapım aşamaları, uçurtma nasıl uçurulur
Yazıyı Oku

Uçurtma nedir, uçurtma yapım aşamaları, uçurtma nasıl uçurulur

Silistre savunması
Yazıyı Oku

Silistre savunması

Çölyak hakkında merak edilenler (belirtileri, tanısı ve tedavisi)
Yazıyı Oku

Çölyak hakkında merak edilenler (belirtileri, tanısı ve tedavisi)

Tüm vücut mr nedir, nasıl ve kimlere uygulanıyor
Yazıyı Oku

Tüm vücut mr nedir, nasıl ve kimlere uygulanıyor

Nifty testi nedir, gebeliğin hangi döneminde yapılıyor, özellikleri
Yazıyı Oku

Nifty testi nedir, gebeliğin hangi döneminde yapılıyor, özellikleri

10 soruda varis hakkında merak edilen her şey
Yazıyı Oku

10 soruda varis hakkında merak edilen her şey

Menu