Dinimiz; birlik, beraberlik ve dayanışmayı tavsiye eder. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bu birlikteliğin ibadetteki yansımasına örnek, cemaatle kılınan namazdır.

Cemaatle kılınan namzalar nelerdir, önemi nedir, nasıl kılınır

Cemaatle namaz, kardeşlik ve dayanışma duygularını kuvvetlendirir. Cemaate katılan Müslümanlar birbirlerinin sevinç ve üzüntülerinden haberdar olurlar. Birbirlerinin manevi desteğiyle moral bulurlar. Bilmediklerini öğrenme, eksikliklerini giderme ve hatalarını düzeltme fırsatı yakalarlar.

İslam’da bazı ibadetlerin cemaat hâlinde, topluca yapılması zorunludur. Örneğin cuma namazı ve bayram namazlarının cemaatle kılınması şarttır. Beş vakit namaz tek başına kılınabilir. Fakat namazı cemaatle kılmak teşvik edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz cemaatle kılınan namazın sevabının daha fazla olduğunu haber vermektedir.

Toplu olarak kılınan namazda namaz kıldıran kişiye imam, imama uyanlara ise cemaat denir. Namaz kıldırırken imamın camide durduğu yere mihrap, cemaatin oluşturduğu düzgün sıralara da saf denir. Beş vakit namaz ve teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi cami dışında uygun olan her yerde kılınabilir. Beş vakit namazın sadece farzları cemaatle kılınır. Sünnetler ise tek başına kılınır.

Cemaatle namaz kılanlar, namaza niyet ederken normal niyetten farklı olarak "Uydum imama." ifadesini eklerler. Namaz kılarken de imama uyarlar.
Cemaatle kılınan namaza başında yetişemeyen kimse, yetiştiği yerden itibaren imama uyar. İmam selam verip namazı bitirdikten sonra, kendisi selam vermeden kalkıp kılmadığı bölümleri tek başına tamamlar.

Cemaatle birlikte kılınan namazlar

1. Cuma Namazı

Cuma namazı farz bir namazdır. Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." Cuma namazı, haftada bir kez cuma günü, öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazının kılındığı gün ayrıca öğlen namazı kılınmaz. Ancak cuma namazını kılamayanlar, o günün öğle namazını kılarlar.

Cuma namazı; yolculara, camiye gidemeyecek kadar hasta olanlara ve özgürlüğü kısıtlanmış olanlara farz değildir. Ancak bu kimseler isterlerse cuma namazını kılabilirler.

Cuma namazı nasıl kılınır

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere toplam on rekâttır. Cuma günü namazdan önce salâ okunur. Namaz ezanın okunmasıyla başlar. Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Bu namazın kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. Ardından müezzin cami içinde ezan okur. Buna "iç ezan" denir. İç ezandan sonra imam "minber"e çıkar ve "hutbe" okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle cumanın iki rekâtlık farzı kılınır. Cumanın farzı, sabah namazının farzı gibi kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.

2. Bayram Namazı

Bir yılda iki dinî bayram vardır. Bunlardan biri Ramazan, diğeri ise Kurban Bayramı’dır. Her iki bayramda da iki rekât bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından Güneş doğduktan kırk beş dakika sonra camide cemaatle kılınır.

Bayram namazı nasıl kılınır

Bayram namazının kılınışı şöyledir: Önce, "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama." denilerek niyet edilir. İmamla birlikte "Allahu ekber." denilerek namaza başlanır. Herkes, içinden "Sübhâneke" duasını okur. Daha sonra imamla birlikte üç kez "Allahu ekber." denilir. İlk İki tekbirde eller yana bırakılır. Üçüncü tekbirde eller bağlanır. İmam yüksek sesle "Fâtiha" suresini ve ardından, Kur’an’dan birkaç ayet veya bir sure okur. Rükû ve secdelerden sonra ikinci rekâtı kılmak için ayağa kalkılır.

İmam "Fâtiha" suresini ve Kur’an’dan bir bölümü yüksek sesle okur. Ardından üç kez "Allahu ekber." denilerek tekbir alınır ve her defasında eller yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan rükûya gidilir. Secdeler ve son oturuştan sonra selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbede günün anlam ve öneminden bahseder. Hutbenin bitişinde bir dua yapılır. Cemaat camiden dağılmadan önce birbiriyle bayramlaşır.

3. Cenaze Namazı

Müslümanların birbirlerine karşı bazı görevleri vardır. Bunlardan biri de ölen kimsenin cenaze namazına katılmaktır.

Cenaze namazı dua niteliği taşıyan bir namazdır. Bir grup Müslümanın cenaze namazı kılması ile diğer Müslümanlardan yükümlülük kalkmış olur.

Cenaze namazı ayakta kılınır. Rükû ve secdesi yoktur. Namaz esnasında, ölen kişi yıkanmış ve kefenlenmiş bir hâlde cemaatin önünde, "musalla" denilen yüksekçe bir yere konulur. İmam önde, cemaat ise imamın arkasında ayakta saf oluşturarak durur.

Cenaze namazı nasıl kılınır

Cenaze namazına, ölen kişinin erkek, kadın veya çocuk oluşuna göre niyet edilir. "Allah için namaza, ölü için duaya, er (kadın/çocuk) kişi niyetine uydum imama." şeklinde niyet edilir. Niyetten sonra diğer namazlarda olduğu gibi tekbir alınarak eller bağlanır. İmam ve cemaat, içinden "Sübhâneke" duasını okur. İmam ellerini kaldırmadan yüksek sesle tekrar "Allahu ekber." diyerek tekbir getirir. Bu sefer herkes içinden "Salli ve Bârik" dualarını okur. İmam üçüncü kez yüksek sesle "Allahu ekber." der. Ardından herkes içinden cenaze duasını okur. Bu duayı bilmeyenler Fâtiha suresini ya da başka bir dua okurlar. Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilerek cenaze namazı bitirilmiş olur.

Namazdan sonra ölü için toplu hâlde dua edilir ve imam cemaatten, ölen kişi için haklarını helal etmelerini ister. Daha sonra cenaze defnedilmek üzere mezarlığa götürülür.

4. Teravih Namazı

Teravih namazı ramazan ayında kılınır. Yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınan sünnet bir namazdır. Genelde yirmi rekât olarak kılınır. Peygamberimiz sekiz ve oniki rekât olarak da kılmıştır. Cemaatle kılındığı gibi tek başına da kılınabilir.

Teravih namazı nasıl kılınır

Teravih namazının cemaatle kılınışı şöyledir: Yatsı namazının ilk sünneti, farzı ve son sünneti kılındıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama." diye niyet edilir. İki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınabilir. Eğer iki rekâtta bir selam verilirse sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selam verilirse ikindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır. Her selamdan sonra Peygamberimize salavat getirilir. Namaz tamamlanınca kısa bir dua edilir. Daha sonra vitir namazı kılınır.

  • Yazı Etiketleri :
  • cemaatle kılınan namazlar
  • cemaat namazları nazıl kılınır
  • musalla
Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme
Yazıyı Oku

Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi
Yazıyı Oku

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi
Yazıyı Oku

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi

Kanola yağının faydaları ve zararları
Yazıyı Oku

Kanola yağının faydaları ve zararları

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi
Yazıyı Oku

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları
Yazıyı Oku

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları

Menu