Bir yay esneklik özelliği sebebiyle kendisine uygulanan belli değerlerdeki kuvvetler ortadan kalktığında tekrar eski hâline döner. Yaylar uygulanan kuvvetle orantılı olarak esnerler.

Dinamometre modeli - Dinamometre maketi yapımı

Günlük hayatta kullanılan dinamometrelerdeki yaylar, ölçülecek ağırlığa göre seçilir. Başka bir ifadeyle dinamometrelerde kullanılan yayların kalınlığı, boyu, sarım sıklığı ve yapıldığı maddenin cinsi, yapacağı ölçüm aralığının belirlenmesini sağlar.

Yapısında yay bulunan dinamometre ağırlık ölçmek için kullanılan bir araçtır. Ancak bu aracın üzerindeki ölçeklendirmede ağırlık birimi olan "Newton" (nivton) değil kütle birimi olan "kilogram"ın yazılması bilimsel değildir.

Kullanılan Malzemeler

 • Ucu kanca şeklinde çivi (normal çivi de olabilir.)
 • İnce yay (ya da paket lastiği)
 • 100 g'lık üç adet kütle (ya da aynı kütleye sahip üç cisim)
 • Tahta cetvel

Yapılışı

 • Çiviyi tahta cetvelin uç noktasına çakalım ve yere dik olacak şekilde duvara dayalı tutalım.
 • İnce yayı cetvele çakılı çiviye astıktan sonra yayın denge hâlinin boyunu tespit edip örneği aşağıda verilen çizelgeyi defterimize çizerek kaydedelim.
 • Çizelgeye kaydettiğimiz verileri kullanarak yaya asılan kütlelerin ağırlıkları ile gerilme miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik çizelim.
Denge durumundaki yayın boyu (cm) Yaya asılan kütlelerin ağırlıklarının sebep olduğu gerilme miktarı (cm)
  100 g'lık kütle için 200 g'lık kütle için 300 g'lık kütle için
       
 • Yazı Etiketleri :
 • dinamometre
 • yay
 • kanca çivi
 • newton
 • tahta cetvel
 • kilogram
Sanat felsefesi ve estetik
Yazıyı Oku

Sanat felsefesi ve estetik

Ahlak felsefesi ( etik )
Yazıyı Oku

Ahlak felsefesi ( etik )

Mıknatıslanma, manyetik alan, yerin manyetik alanı ve pusula
Yazıyı Oku

Mıknatıslanma, manyetik alan, yerin manyetik alanı ve pusula

Öykücülük (öykü yazma geleneği) ve öykü türleri
Yazıyı Oku

Öykücülük (öykü yazma geleneği) ve öykü türleri

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri
Yazıyı Oku

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir
Yazıyı Oku

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir

Menu