Emeviler ve Endülüs Emevileri devri, dönemin özellikleri, yaşanan önemli olayları (İstabulun kuşatılması ve Kerbela olayı).

Emeviler devri ( 661 - 750 ) ve Endülüs Emeviler dönemi

EMEVİLER DEVRİ (661-750)

1. Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra Muaviye'nin Halifeliğine karşı Kufeliler Hz. Ali'nin büyük oğlu Hz. Hasan'ı Halife seçmişlerdi. Ancak Hz. Hasan, Müslümanlar arasında kan dökülmesin gerekçesi ile Muaviye ile anlaşarak Halifelikten vazgeçmişti. Muaviye Hz. Hasan'ın ölümü üzerine yerine kimseyi seçmeyeceği konusunda söz vermesine rağmen sözünde durmayarak oğlu Yezid'i Halife tayin etmiş, böylece Halifelerin seçimle iş başına gelmeleri son bulmuş, Halifelik babadan oğla geçen "Saltanat'a" dönüşmüştür.

Emevi (Ümeyye) soyundan gelen Muaviye'nin halifeliği ile "Emevi Hanedanı" devri başlamış oldu.

2. Devlet merkezi Kufe'den Şam'a taşınmıştır.

3. İstanbul'un kuşatılması (668 ve 674): 1.si karadan diğeri denizden olmak üzere iki kez kuşatılmış ancak sonuç alınamamıştır. 1. Kuşatmaya katılan Hz. Muhammed'in sancaktarı Hz. Eyüp şehit düşmüştü. (İstanbul'un fethinden sora mezarı bulunarak üzerine Eyüp Sultan Türbesi diye tanınan türbe yapılmıştır.)

4. Kerbela Olayı (680): Muaviye'nin, oğlu Yezid'i halife olarak yerine getirtmesi üzerine Kufeliler Hz. Ali'nin küçük oğlu Hz. Hüseyin'i halife ilan etmek için Kufe'ye çağırdılar. Halife Yezid kuvvetleri, Hz. Hüseyin'in Kufe'ye gitmesini engellemek için Kerbela denilen yerde Hz. Hüseyin ve yakınlarını öldürmüşlerdir. Bu olay Müslümanlar arasındaki ayrılıkların keskinleşmesine ve yüzyıllarca süren büyük tepkilere yol açmıştır.

5. Hz. Ömer devrinde başlayan Hz. Osman döneminde sürdürülen Kuzey Afrika'nın fethine devam edilmiş Cezayir ve Fas (Mağrip) Bizanslılardan alınarak Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır.

6. Tarık Bin Ziyad, Cebelitarık (Septe) boğazını geçerek ilk kez Avrupa kıtasına girmiş, Vizigot Krallığını Kadiks Savaşı'nda (711) yenmiş ve İspanya fethedilmiştir.

Araplar, İspanya'ya "Endülüs" demişlerdir.

7. Puvatya Savaşı (732): Fransa topraklarına giren Müslümanlar ile Franklar arasında yapılmıştır. Müslümanlar başarılı olamayarak İspanya'ya geri çekilmişlerdir.

Puvatya Müslümanların batıda ulaştıkları son yer olmuştur.

8. Müslüman Araplar, Türkler (Türgişler) arasında büyük savaşlar olmuş, Emeviler Buhara ve Türkistan yörelerini ele geçirmişlerdir.

9. Halife Abdülmelik döneminde Arapça'nın "resmi dil" ilan edilmesi Arapça'nın hızla Müslümanların yaşadığı bölgelere yayılmasına yol açmıştır.

10. Abdülmelik döneminde "Dinar" adı ile ilk İslam parası bastırılmıştır.

11. Emevilerin yıkılış nedenleri:

  • Irkçı Arap politikası izlemeleri,
  • Arap olmayan Müslümanlara Mevali (Köle) diyerek aşağılamalarına duyulan tepkiler,
  • Hz. Ali taraftarları ile Abbas oğullarının Emevi Hanedanına karşı olmaları,
  • Fetihlerin durması ile iç karışıklıkların artması.

12. Abbasoğulları adına hareket eden Horasanlı Ebu Müslim'in Emevi Hanedanını yıkması ile bu devir sona ermiştir.

ENDÜLÜS EMEVİLER (756-1031)

El Hamra Sarayı

1. Abbasi hanedanının egemenliğini kabul etmeyen Emevi soyundan gelen Abdurrahman'ın merkezi Kurtuba olmak üzere İspanya'da kurduğu devlettir.

2. Endülüs Hükümdarları zamanla Halife unvanını kullanmışlardır. Böylece İslam tarihinde aynı zamanda Bağdat'ta Abbasi, Tunus'da Şii Fatimi ve İspanya'da Endülüs Emevi Halifeleri olmak üzere üç halife ortaya çıkmıştır. Bu durum halifeliğin "devlet başkanlığı" olduğunun açık bir göstergesidir.

3. Taht sorunları ve iç karışıklıklar yüzünden güçlerini kısa sürede kaybetmişler İspanyollar tarafından yıkılmışlardır. İspanya'da "Tavaif-i Mülük" denilen küçük devletler ortaya çıkmıştır.

4. Beni Ahmer Devleti (1232-1492): İspanya'daki son İslam varlığı Gırnata'daki Beni Ahmer Devleti olmuştur.

5. İspanyollar, Kastilya Kraliçesi ile Aragon Kralı'nın evlenmesi ile siyasi birliklerini sağladıktan sonra bu devlete son vermişlerdir.

- İspanya'da büyük baskılar altında yaşayan Müslüman ve Yahudilerin II. Bayezıd döneminde Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın gayretleri ile Osmanlı ülkesine getirilerek yerleştirilmişlerdir.

  • Yazı Etiketleri :
  • emeviler dönemi ve özellikleri
  • Kerbela olayı
  • İstanbulun kuşatılması
  • Endülüs emeviler
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu