Erozyon; yerkabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere çeşitli dış etmenlerle aşınıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.

Erozyon ( toprak aşımı ), orman yangınları, küresel iklim değişikliği, doğal hayat alanlarının tahribi

EROZYON (Toprak Aşınımı)

Erozyon; yerkabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere çeşitli dış etmenlerle aşınıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.

✶ İnsanların bitki örtüsünü tahrip etmesi, erozyonun oluşmasının ve büyük zararlara yol açmasının en önemli nedenidir.

✶ Erozyonun şiddetini belirleyen faktörler; arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklimsel özellikler, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahalelerdir.

✶ Erozyon sonucunda toprağın altındaki verimsiz tabaka ortaya çıkar. Yararlı toprak katmanlarını kaybeden arazilerde çölleşme başlar.

✶ Erozyonla kaybedilen bir başka değer de sudur. Kaybolan toprak yüzünden her yıl milyonlarca m3 yağış depolanamamaktadır.

✶ Erozyon sonucu yerinden kopan topraklar baraj göllerini doldurarak su depolama hacimlerini azaltır ve bu durum barajların ömrünün kısalmasına neden olur.

✶ Erozyon, tarım alanlarının verimini azalttığı için köyden kente göçe yol açar. Bu durumda kentlerdeki ekonomik ve toplumsal sorunlar daha da artar.

ORMAN YANGINLARI

✶ Doğal kaynakların başında gelen ormanlar, dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak 1/3'ünü kapsar. Sağlıklı bir orman ekosistemi, biyolojik çeşitliliğin ana kaynağıdır. Bundan dolayı ormanlar korunması gereken çevresel değerlerin
başında gelir.

✶ Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebepler orman yangınlarına yol açabilir. Ancak orman yangınlarının çok büyük bir kısmı insanlar tarafından çıkarılmaktadır.

✶ Orman yangınlarının yol açtığı sorunlar; bitki ve hayvanların yok olması, erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, heyelan, çığ gibi felaketler şeklinde sıralanabilir.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

✶ Küresel iklim değişikliğini, iklim koşullarındaki büyük ölçekli ve yavaş gelişen değişiklikler şeklinde tanımlamak mümkündür.

✶ İnsan kaynaklı iklim değişikliği "küresel ısınma" olarak adlandırılan bir olayı ortaya çıkarmıştır.

✶ Atmosferdeki karbondioksit, metan, su buharı gibi bazı gazlar yeryüzünden yansıyan ışınları tutarak dünyanın sıcaklığını korur. Bu doğal duruma sera etkisi denir. Atmosferde sera etkisine yol açan gazların miktarının artması dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına neden olur. Bu olay küresel ısınma olarak adlandırılır.

✶ Günümüzdeki tehlike başta karbondioksit olmak üzere metan, su buharı, azotoksitler, kloroflorokarbonlar ve ozon gazlarının miktarındaki artıştır. Bu sera gazlarının artışına neden olan en önemli faktörler; fosil yakıtların tüketimi, ormanların yok edilmesi, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmedir.

✶ Küresel ısınma sonucu; kutuplardaki buzulların erimesi, verimli alanların sular altında kalması, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, dünyanın bazı bölgelerinde şiddetli kuraklık ve çölleşmenin ortaya çıkması, tarımsal üretimin azalması, iklim değişiklikleri ve tür sayısının azalması beklenmektedir.

DOĞAL HAYAT ALANLARININ TAHRİBİ

✶ Bitki ve hayvan türlerinin yaşamı, içinde bulundukları habitatın sağlıklı bir şekilde kalmasına bağlıdır. Bu nedenle türlerin korunması aslında doğal hayat alanlarının korunması ile doğrudan ilişkilidir.

✶ Dünyada ve ülkemizde doğal yaşam alanları her geçen gün hızla ya tahrip edilmekte ya da yok edilmektedir. Doğal hayat alanlarını tahrip eden en önemli faktörler; insan yerleşim alanlarının doğal yaşam alanlarına doğru genişlemesi, önemli doğa alanları üzerindeki karayolu çalışmaları, ormanların kesilerek yok edilmesi ve orman yangınları, bataklık ve sulak alanların kurutulması, doğal alanlar üzerinde büyük barajların kurulması, maden arama çalışmaları ve hidroelektrik santrallerinin kurulması şeklinde sıralanabilir.

✶ Doğal hayat alanlarının korunması sadece barındırdığı canlı türlerinin değil ekosistem işlevlerinin de sağlıklı olarak korunabilmesini sağlar.

  • Yazı Etiketleri :
  • erozyon
  • küresel ısınma
  • doğal hayat
  • orman yangını
İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisi ve olası sonuçları
Yazıyı Oku

İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisi ve olası sonuçları

Modern genetik uygulamaları (gen klonlaması, kök hücre teknolojisi, dna parmak izi analizi, insan genom projesi)
Yazıyı Oku

Modern genetik uygulamaları (gen klonlaması, kök hücre teknolojisi, dna parmak izi analizi, insan genom projesi)

Gen klonlama işleminin basamakları, bitkilerde ve hayvanlarda klonlama işlemi
Yazıyı Oku

Gen klonlama işleminin basamakları, bitkilerde ve hayvanlarda klonlama işlemi

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), GDO'nun insan sağlığına etkileri, GDO'nun zararlı çevresel etkileri
Yazıyı Oku

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), GDO'nun insan sağlığına etkileri, GDO'nun zararlı çevresel etkileri

Sucul biyomlar ve türleri ( Tatlı su biyomları, Tuzlu su biyomları )
Yazıyı Oku

Sucul biyomlar ve türleri ( Tatlı su biyomları, Tuzlu su biyomları )

Karasal biyomlar ve türleri ( orman biyomları, çayır biyomları, çöl biyomu, tundra biyomu )
Yazıyı Oku

Karasal biyomlar ve türleri ( orman biyomları, çayır biyomları, çöl biyomu, tundra biyomu )

Menu