Dünya'da göçmenlerin sayısı artıyor. İstatistiklere göre, dünya çapında göçmen sayısı 1965'te 75 milyon ve 1985'te 105 milyon iken, şu sıra 175 milyona çıkmış durumda. Dünya nüfusunun yüzde 2,5'i, yani her 35 kişiden biri göçmen durumunda.

Göçün mekansal etkileri ve sonuçları

Göçün mekansal etkileri

Dünya'da göçmenlerin sayısı artıyor. İstatistiklere göre, dünya çapında göçmen sayısı 1965'te 75 milyon ve 1985'te 105 milyon iken, şu sıra 175 milyona çıkmış durumda. Dünya nüfusunun yüzde 2,5'i, yani her 35 kişiden biri göçmen durumunda.

Bu gidişle bu sayının 2050'de 230 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir 2010 yılında 214 milyon insan ülkesinden ayrılarak diğer bir ülkeye göç etti. Dünya Göç Raporu‘na göre 2050 yılına kadar 400 milyon insanın göçmen olarak yaşayacağı tahmin ediliyor. Gelişmiş ülkeler her yıl ortalama 2.3 milyon göçmen almaktadır. Göç ekseni de değişiyor. Bugüne kadar göç Güney Yarım Küre'den Kuzey Yarım Küre'ye doğru oluşurken bu gelişme Kuzey Yarım Küre'den Güney Yarım Küre'ye doğru da olabilecek. Bu durumun nedeni Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerindeki ekonominin kalkınmasını gösteriyor.

Kuzey Amerika kıtası her yıl 1.4 milyon ve Avrupa kıtası 0.8 milyon göçmen almaktadır. Göç edenlerin yaklaşık %60'ı gelişmiş ülkelerde sürekli kalırken %40 geri dönmektedir. Göçmenlerin 56 milyonu Avrupa, 50 milyonu Asya ve 41 milyonu Kuzey Amerika'yı tercih etmiştir. Göçmenler Avrupa'da en çok Almanya'yı tercih etmektedir. Almanya'da şu anki göçmen sayısı 7.3 milyon civarındadır. İlginç bir saptama, bu göçmenlerin yarısının kadınlardan oluşması.

Sonuç olarak, küreselleşen dünyada insanlar artık doğdukları değil doydukları yerlere göç ederek yaşamlarını sürdürebilmektedir. Para, sermaye ve nitelikli insanların, beyinlerin vatanı yoktur, ürkütülürse kaçarlar. Dünyada insanlar artık boğaz tokluğuna çalışmamak ve cebinin para görmesi için ekmeğini taştan çıkarmak ve ekmek kapısı, parası için geçimini başka ülkelerde aramaktadır.

Köyden Kente Göçü Önlemek İçin;

Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalıdır.

Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır.

Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmelidir.

Eğitim – sağlık hizmetleri geliştirilmedir.

Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalıdır.

Alt yapı hizmetleri (yol, su, elektrik, haberleşme) geliştirilmelidir.

Tüm dünyadaki mültecilerin sayısı 15 milyonun üzerindedir. Filistinli, Afgan, Sudanlı, Iraklı, Burundili, Angolalı, Sierra Leoneli, Burmalı ve Somalili mülteciler dünyada sayıca en fazla olanlardır. Bu ülkelere komşu; Pakistan, İran, Ürdün ve Suriye'de çok sayıda mülteci vardır. ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa, İsveç ve Hollanda başlıca mülteci kabul eden ülkeler arasındadır.

Göçün mekansal sonuçları

Göç Veren Yerlerde

Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.

Göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.

Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler bakımsızlıktan bozulmaktadır.

Göç veren yerlerde nüfus yaşlılardan oluşur ve iş yapabilecek insan azalır.

göçün mekansal etkileri ve sonuçları

Göç Alan Yerlerde

Sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur ve bu hizmetler yetersiz kalır.

Kentlerde hızla nüfus artışı, trafik sorunları oluşmaktadır.

Farklı yerlerden gelen insanların bir arada bulunması kültürel çeşitliliğe neden olur.

Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç alan alanlarda erkek nüfusu artar.

Düzensiz kentleşme meydana gelir.

Önceleri kent dışında bulunan sanayi tesisleri kent içinde kalır.

Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.

Alt yapının yetersiz kalması sel, heyelan, sağlık sorunlarına yol açar.

Kentlerde insan sayısının fazla olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar.

Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.

Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir.

Farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelmesi bazen sosyal sorunları oluşturur.

  • Yazı Etiketleri :
  • göçün mekansal etkileri
  • göçün mekansal sonuçları
Türkiye'nin iklim elemanları
Yazıyı Oku

Türkiye'nin iklim elemanları

Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri
Yazıyı Oku

Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri

Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekilleri
Yazıyı Oku

Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekilleri

Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri
Yazıyı Oku

Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri

Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri
Yazıyı Oku

Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri

Türkiye'nin ovaları (oluşumlarına göre, bulundukları yere göre) ve genel özellikleri
Yazıyı Oku

Türkiye'nin ovaları (oluşumlarına göre, bulundukları yere göre) ve genel özellikleri

Menu