Doğanın bir parçası olan insanlar, temel gereksinimlerini doğadan karşılarlar. İnsanların doğaya etkisini ölçmenin birçok yöntemi vardır. Bu yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanları ekolojik ayak izi ve karbon ayak izidir.

Güncel çevre sorunlarının oluşmasında bireyin rolü ve insan sağlığı üzerindeki etkileri

GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINDA BİREYİN ROLÜ

✶ Doğanın bir parçası olan insanlar, temel gereksinimlerini doğadan karşılarlar.

✶ İnsanların doğaya etkisini ölçmenin birçok yöntemi vardır. Bu yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanları ekolojik ayak izi ve karbon ayak izidir.

EKOLOJİK AYAK İZİ

✶ Ekolojik ayak izi; günlük yaşantıda kullanılan kaynakların, ham maddenin, enerjinin üretilmesi ve oluşturulan atıkların etkisiz hale getirilmesi için gerekli kara ve su alanıdır.

✶ Ekolojik ayak izi; ülkeler, kentler, aileler ya da bireyler için hesaplanabilmektedir. Örneğin bir kişinin ortalama ekolojik ayak izi; bu bireyi besleyecek, barındıracak, ısıtacak, onun her türlü faaliyetini sağlayacak ve atıklarını etkisiz hale getirecek alanın hesaplanmasıyla bulunabilir. Ekolojik ayak izinin herhangi bir ürün için de hesaplanabilmesi mümkündür.

✶ 2003 yılı verilerine göre, insanlığın sürdürmekte olduğu yaşam tarzını sağlamak için kişi başına 2,2 hektar üretken
alan gerekmektedir. Ancak bugün gezegen düzeyinde, her bir bireye maksimum 1,8 hektar üretken alan düşmektedir. Bu durum ekolojik ayak izinin kişi başına biyokapasiteyi 0,4 hektar aştığını gösterir.

✶ Yapılan araştırmalar ekolojik ayak izi büyüklüğünün toplumların gelişmişlik düzeylerine göre değiştiğini göstermektedir.

Ekolojik ayak izi büyüklüğü gelişmiş ülkelerde ortalamanın üzerinde, geri kalmış ülkelerde ise ortalamanın altındadır.

KARBON AYAK İZİ

✶ Karbon ayak izi; her birimizin ulaşımla, ısınmayla, elektrik tüketimiyle ya da satın aldığımız ürünlerle atmosfere
yaydığımız karbondioksit miktarını gösteren bir ölçektir.

✶ Karbon ayak izi miktarını azaltmak için daha az atık ve kirlilik yaratan güneş, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan
enerji sağlanması önerilmektedir. Bireysel olarak da küçük önlemler alarak karbon ayak izi küçültülebilir. Örneğin
gereksiz yere yanan lambalar kapatılarak yılda 270 kilogram karbondioksitin atmosfere yayılması önlenebilir.

GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARININ İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

✶ Çevre sorunlarının insan sağlığı üzerinde birçok etkisi vardır. Günümüzde rastlanılan hastalıkların önemli bir kısmı
çevre sorunlarından kaynaklanır.

Hava kirliliği sonucunda kronik bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklar meydana gelir. Astım, alerjik hastalıklar ve
akciğer kanserinin ortaya çıkmasında da hava kirliliğinin rolü vardır.

Su kirliliği tifo, kolera, dizanteri, sarılık gibi bulaşıcı hastalıklara neden olabilir.

Toprak kirliliğine endüstriyel atıklar, tarımda kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve radyoaktif atıklar yol
açmaktadır. Bu zehirli maddelerin insanlara da zararlı etkileri vardır. Çünkü bitkiler topraktaki zehirli maddeleri
kökleri ile alır ve daha sonra bu maddeler besin zinciri yoluyla insanlara geçer.

Radyasyonun çevreye yaydığı ışınlar hücreleri doğrudan etkileyerek genlerde bozulmaya (mutasyon) neden olur.
Uzun süre radyasyon etkisinde kalmanın yaratacağı sorunlar başta kanser olmak üzere erken ölümler, körlük,
sakat ve ölü doğumlar şeklinde sıralanabilir.

Gürültü kirliliği; geçici ya da sürekli işitme kaybı, yüksek kan basıncı, solunum ve dolaşım bozukluğu, zihinsel
etkinliğin azalması, stres, uyku düzeninin bozulması, sinirlilik, dikkatin dağılması gibi etkilere neden olabilir.

Besin kirliliği kolera, dizanteri, sarılık, çocuk felci, besin zehirlenmesi gibi hastalıklara yol açabilir. Radyoaktif
maddelerle kirlenen besinler ise sakat doğumlara ve kansere neden olabilmektedir.

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak da çeşitli sağlık sorunları doğrudan veya dolaylı biçimde insanları etkiler.

  • Yazı Etiketleri :
  • ekolojik ayak izi
  • karbon ayak izi
  • güncel çevre sorunları
Sanat felsefesi ve estetik
Yazıyı Oku

Sanat felsefesi ve estetik

Ahlak felsefesi ( etik )
Yazıyı Oku

Ahlak felsefesi ( etik )

Mıknatıslanma, manyetik alan, yerin manyetik alanı ve pusula
Yazıyı Oku

Mıknatıslanma, manyetik alan, yerin manyetik alanı ve pusula

Öykücülük (öykü yazma geleneği) ve öykü türleri
Yazıyı Oku

Öykücülük (öykü yazma geleneği) ve öykü türleri

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri
Yazıyı Oku

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir
Yazıyı Oku

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir

Menu