Hadis-i şerifler ve ayetler

Ödevlerinizde ve günlük hayatta kullanabileceğiniz hadis-i şerif ve ayet örnekleri.

Hadis-i şerifler ve ayetler

Allahu Teala şöyle buyurdu: "... (Ya Muhammed) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler musavi (denk) olur mu?..." (Zümer suresi, ayet 9)

Kim Allah yolunda bir infakta bulunursa (zekat yada sadaka verirse) o kimseye yedi yüz kat sevap yazılır. (Hadis-i Şerif, Sünen-i Tırmizi)

Hiç kimse elinde Bismillahi'r Rahmani'r-Rahim, "Bu Allah tarafından, falan oğlu falana verilen yazıdır. Onu meyveleri aşağıya sarkan yüksek cennete koyun!" (ibaresi yazılı) berat bulunmadan cennete giremez. (Hadis-i Şerif, Taberani, el-Mu'cemü'l-Kebir)

(Ey Habibim Ahmed) De ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur ve Rahim'dir. (Al-i İmran suresi, ayet 31)

Kim bir amaya kırk adım yardımcı olur, yol gösterirse geçmiş (küçük) günahları mağfiret olunur. (Hadis-i şerif, Süyuti, el-Camiu's-Sağir)

Kim dinimizde olmayan bir şey (bid'at) uydurup ortaya çıkarırsa bu reddolunmuştur; makbul değildir. (Hadis-i şerif, Müttefekun aleyh)

Ebedi hayata; ahiret hayatına inanıp da (hep) aldatıcı dünya hayatı için çalışana hayret ederim. (Hadis-i şerif, Beyhaki, Şuabü'l-İman)

Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede edenlerdir. İşte bunlar (imanlarında) sadık olanların ta kendileridir. (Hucurat suresi, ayet 15)

Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdular: " Her şeyin bir yolu vardır; cennetin yolu ilimdir." (Hadis-i şerif, Deylemi, Müsnedu'l-Firdevs)

Kız çocuğu olan kimse, onu en güzel şekilde terbiye eder, dinini ona en güzel şekilde öğretir ve Allahu Teala'nın kendisine verdiği nimetlerden de ikram ederse, o kız, onun için kendisini cehennemden koruyan perde olur. (Hadis-i Şerif, Taberani, el-Mu'cemü'l-Kebir)

Allahu Teala sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza itibar etmez. Ancak sizin kalblerinize ve amellerinize itibar eder. (Hadis-i Şerif, Sahih-i Müslim)

(Ehl-i sünnet ve) Cemaatten ayrılmayın. Tefrikadan da sakının. Çünkü şeytan yalnız kalanla beraber; iki kişiden de uzaktır. (Hadis-i Şerif, Sünen-i Tırmizi)

(Bizans İmparatoru) Kayser'in şehrine (İstanbul'a) ümmetimden gazaya giden ilk askerler(in günahları) bağışlanmıştır. (Hadis-i Şerif, Sahih-i Buhari)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: " Muhakkak güzel ahlak cennetliklerin amellerindendir." (Hadis-i Şerif, Kuzai, Şihabu'l-Ahbar)

Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim ile başlamayan her (meşru' ve mübah) iş bereketsizdir. (Hadis-i Şerif, Suyuti, el-Camiu-s-Sağir)

Peygamber efendimiz buyurdular: " Namazın dindeki yeri, başın cesetteki yeri gibidir." (Hadi-i Şerif, Taberani)

Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz. (Hadis-i Şerif, Müsned-i Ahmet)

Her zaman size gelip musallat olmak Şeytan'ın vazifesidir. O, siz yemek yerken de gelir. Şayet lokmanız yere düşerse üzerindekini temizleyip onu yiyiniz. Şeytana bırakmayınız. (Hadis-i Şerif, Sahih-i Müslim)

Bir kimse sünnetlerimden birini ihya etse ve insanlar da onunla amel etseler, onların sevabından hirbir şey eksilmeden, o sevabın bir misli kendine de verilir. (Hadis-i Şerif, Sünen-i İbn-i Mace)

Muhakkak sadaka, sahibinin kabir hararetini söndürür. Ve şüphesiz ki mümim kıyamet gününde sadakasının gölgesinde gölgelenecektir. (Hadis-i Şerif)

İlim öğretiniz, fakat sert davranmayınız. Muhakkak huylu muallim sert davranandan daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)

  • Yazı Etiketleri :
  • hadis-i şerif örnekleri
  • ayet örnekleri
Youtube geçmişinizi otomatik olarak silin
Yazıyı Oku

Youtube geçmişinizi otomatik olarak silin

Anıt ağaç, türleri ve Türkiye'de bulunan anıt ağaçlar
Yazıyı Oku

Anıt ağaç, türleri ve Türkiye'de bulunan anıt ağaçlar

İnsan, doğadan nasıl faydalanır - yararlanır
Yazıyı Oku

İnsan, doğadan nasıl faydalanır - yararlanır

Etab5 ve Etab4 tabletlere güvenli root atma - 06.04.2019
Yazıyı Oku

Etab5 ve Etab4 tabletlere güvenli root atma - 06.04.2019

Boeing 737 MAX 8 özellikleri, hangi ülke üretiyor, kaç kişilik ve Türkiye'de var mı
Yazıyı Oku

Boeing 737 MAX 8 özellikleri, hangi ülke üretiyor, kaç kişilik ve Türkiye'de var mı

Mısır atasözleri ve eski mısır hikayeleri
Yazıyı Oku

Mısır atasözleri ve eski mısır hikayeleri

Menu