Hücre ile ilgili araştırmalar tüm biyolojik bilimlerin temelini oluşturur. Çünkü bu çalışmalar sayesinde elde edilen bilgiler biyoteknoloji, tarım ve tıp gibi alanlardaki uygulamaları doğrudan etkilemektedir.

Hücre çalışmalarının tıp ve sağlık alanındaki gelişmelere katkısı nelerdir

✶ Hücre ile ilgili araştırmalar tüm biyolojik bilimlerin temelini oluşturur. Çünkü bu çalışmalar sayesinde elde edilen bilgiler biyoteknoloji, tarım ve tıp gibi alanlardaki uygulamaları doğrudan etkilemektedir.

✶ Günümüzde hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları tekniklerindeki gelişmelerle birçok hastalığın tedavisinde umut verici sonuçlar beklenmeye başlanmıştır.

✶ Hücrelerin veya dokuların canlıdan çıkarıldıktan sonra vücudun dışında özel koşullarda yetiştirilmesi tekniğine hücre kültürü veya doku kültürü denir. Hücre ve doku kültürü normal hücrelerin ve kanserli hücrelerin metabolizma çalışmalarında; bir bireyin kromozomlarının sayı ve morfolojilerindeki anormallikleri saptamada; aşı üretimi, kök hücre çalışmaları, tüp bebek ve kısırlık tedavileri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

✶ Kök hücreler vücudun bütün doku ve organlarını oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme, kendini yenileme, doku ve organlara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Kök hücrelerin kendi kendilerine sürekli çoğalma ve farklı hücre tipine dönüşebilme özellikleri bazı hastalıkların tedavisi için önem taşır.

Örneğin şeker hastalarına insülin üreten pankreas hücreleri ya da parkinson hastalarına sağlıklı beyin hücreleri nakledilebilir. Son yıllarda kök hücreler üzerinde yapılan çalışmalar, bu hücrelerden yapay doku ve organların oluşturulabileceğini göstermiştir.

  • Yazı Etiketleri :
  • doku kültürü
  • kök hücre çalışmaları
  • hücreyle ilgili tıp alanındaki gelişmeleri
  • hücreyle ilgili sağlık alanındaki gelişmeler
Sanat felsefesi ve estetik
Yazıyı Oku

Sanat felsefesi ve estetik

Ahlak felsefesi ( etik )
Yazıyı Oku

Ahlak felsefesi ( etik )

Mıknatıslanma, manyetik alan, yerin manyetik alanı ve pusula
Yazıyı Oku

Mıknatıslanma, manyetik alan, yerin manyetik alanı ve pusula

Öykücülük (öykü yazma geleneği) ve öykü türleri
Yazıyı Oku

Öykücülük (öykü yazma geleneği) ve öykü türleri

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri
Yazıyı Oku

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir
Yazıyı Oku

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir

Menu