İkinci Dünya savaşı, İkinci Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki Politikası.

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Mihver Devletler: Almanya, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya

Müttefik Devletler: İngiltere, ABD, Fransa ve Rusya

Savaşın Nedenleri

★ I. Dünya Savaşı’na büyük hayallerle giren Almanya savaşta umduğunu bulamadığı gibi her şeyinide kaybetmiştir. Almanya, Versay Antlaşması’nın kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyordu. Almanya kısa sürede toparlanmış ve 1930’lardan itibaren Adolf Hitler önderliğinde saldırgan bir politika ile çevresiyle hesaplaşmıştır. Fransa’dan Saar bölgesini alan, Avusturya’yı ilhak eden Almanya, sivrilmenin verdiği şımarıklık ile İtalya ile oluşturduğu ittifaka dayanarak emperyalist politikasını sürdürmüş ve Polonya’ya saldırarak II. Dünya Savaşı’nı başlatmıştır.

★ İtalya ise, I. Dünya Savaşı’nın galiplerinden olmasına rağmen gerek ikili oynaması ve gerekse savaş içindeki pasifliği nedeniyle savaş sonunda umduğunu bulamamıştır. Kendisine iltifat etmeyen İngiltere ve Fransa’dan kopan Mussolini’nin faşist İtalya’sı hızlı bir kalkınmadan sonra Balkanlar ve Afrika’da saldırgan bir politika izlemeye başlamış ve bu politikası ile savaşın sorumluluğuna büyük ölçüde ortak olmuştur.

★ Uzak Doğu’nun ada devleti Japonya’da I. Dünya Savaşı’ndan beklentilerine ulaşamadan ayrılmıştır. 1930’larda çok güçlenen Japonya Uzak Doğu’nun korkulu rüyası haline gelmiş, ABD - Çin - Fransa gibi devletlerle girdiği çatışmalarda büyük başarılar elde etmiştir. Çin’in elinden Mançurya’yı alan ve denizlerde ABD’ye karşı büyük bir tehdit unsuru olan Japonya, savaşın Uzak Doğu ayağını oluşturmuştur. Japonya’nın Pearl Harlbour baskını ABD’nin savaşa girmesine neden olmuştur.

★ Almanya’nın Polonya’ya saldırması ile 1 Eylül 1939 yılında resmen başlayan savaşa yıldırım hızıyla giren Almanya ikişer haftada Polonya ve Fransa’yı haritadan silmiştir. Daha sonra Alman ve İtalyan orduları Balkanları komple işgal etmiştir. 1941 yılında ABD ve Rusya İngiltere’nin, Japonya’da Almanya’nın yanında savaşa girmiştir. Yeni katılan unsurlarla savaş değişik bir boyut kazanmış ve kısa sürede İtalya savaş dışı bırakılmıştır. Ruslara karşı büyük başarılar elde eden Almanlar Moskova’ya kadar ilerlemişlerdir. Ancak kış aylarında iklime yenik düşen Alman ordusuna karşı Ruslar 1943’te karşı taarruza geçmiştir. Rusya, 1945 yılında Berlin duvarının bulunduğu hatta kadar gelmiştir. Diğer taraftan İngiltere ve ABD’nin batıdan gerçekleştirdikleri Normandiya Çıkarması Almanları çökertmiş ve teslim olmalarına neden olmuştur. (1945)

Japonya’da bütün dünya devletlerine karşı başarıyla savaştığı bir aşamada, ABD Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atmıştır. Japonya bu gelişmenin şokuyla 10 Ağustos 1945’de teslim olmuştur.

Savaşın Sonuçları

★ Savaş, diktatörlük - demokrasi mücadelesi olarak görülmüş ve savaşı demokrasinin hakim olduğu devletler (Rusya hariç) kazanmıştır.
★ 1945 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin devletleri kurucular olarak daimi üye ve veto hakkını kendilerine vermişlerdir.
★ Savaştan sonra toplanan Yalta Konferansı ile dünya dengesi yeniden kurulmuştur.
★ Rusya büyük bir güç haline gelmiş, Alman işgalinden kurtardığı Doğu Avrupa’ya kendi rejimini taşımıştır.
★ Milletlerin dolaylı yöntemlerle sömürüldüğü “Neoemperyalizm” devri başlamıştır.

Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

★ Savaşta tarafsız kalmak için büyük gayret gösteren ve dengeli bir politika izleyen Türkiye, İngiltere’nin yoğun diplomatik girişimleri sonucunda 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Bu durum Türkiye’nin yeniden şekillenen Birleşmiş Milletler Örgütü’ne girmesini sağlamıştır.

★ Savaştan güçlenerek çıkan Rusya, Türkiye ile o zamana kadarki tüm dostluk antlaşmalarını iptal ederek Boğazlardan üs istemiştir. Bu durum Türkiye’nin İngiltere ve ABD’ye yanaşmasına neden olmuştur.

1936’ya kadar dış siyasette Rusya’ya dayanan Türkiye, II. Dünya Savaşı sonuna kadar İngiltere’ye dayanmıştır. Rusya’yı ve komünizmi uluslararası bir tehlike kabul eden ABD ve Avrupa devletleri, 1948 yılında NATO’yu oluşturdular. 1950 yılındaki Kore Savaşlarına katılan Türkiye 1952 yılında NATO’ya alınmıştır.

★ Türkiye II. Dünya Savaşı’na fiilen girmemesine rağmen, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşadı. Savaşa girme ihtimaline karşı ülke gelirlerinin büyük bir kısmını askeri giderlere ayırdı. Genel seferberlik ilan ederek eli iş tutan genç nesili askere almak zorunda kaldı.

★ 1929 Dünya Ekonomik Buhranı sonucu iyice daralan ithalat savaşın ilk yıllarında yarı yarıya düştü. Almanya ile yapılan ticaretin durması ekonomiye büyük bir darbe vurdu.

★ Savaş yıllarında ekonomik büyüme yerine mal varlığını daraltmak, ithalatı azaltmak, fiyat artışla rını frenlemek, karaborsa ile mücadele etmek ve sosyal adaleti sağlamak gibi hedeflere yöneldi.

★ 1942’de Milli Korunma Kanunu çıkarıldı. Fiyatların yükselmesini önlemek için “Narh” uygulaması yapıldı. Savaş zengini oluşmaması için “Varlık Vergisi” kondu. Şehirlerde “Karne“ uygulamasıyla ekmek ve gıda dağıtımına dönüldü.

★ Ticaret Ofisi ve İaşe Müşteşarlığı kuruldu. Petrol Ofisi ve Et Balık Kurumu kuruldu. Toprak Mahsulleri Vergisi konuldu.

★ Savaş nedeniyle II. Beş Yıllık Kalkınma planı uygulanamadı.

  • Yazı Etiketleri :
  • II. Dünya savaşı
  • II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları
  • Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Ekonomik alanda ve bayındırlık alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Ekonomik alanda ve bayındırlık alanında yapılan inkılaplar

Menu