BM Nüfus Bürosunun tanımına göre göç - kişinin köken yerinden başka bir yere giderek orada kalıcı yerleşmesi ve böylece ikamet yerinin değişmesi - anlamına gelmektedir. Yani, turistik seyahatler veya kısa süreliğine başka bir yere gidiş göç sayılmamaktadır.

İnsanlar neden göç eder ? Göçlerin nedenleri, itici ve çekici faktörler

İNSANLAR NEDEN GÖÇ EDER?

İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı sürekli yaşadığı yerden başka yerlere toplu olarak veya bireysel olarak kalıcı veya geçici olarak yerleşmeleri olayına göç denir.

Göç olgusunun en önemli boyutu doğal olarak mekânsal ilişkide karşımıza çıkmaktadır. Göç olayının temelindeki neden, insanların geçimlerini sağlamak için tarım, hayvancılık, açısından elverişli yerleri elde etme isteğidir.

Doğa olayları nedeniyle (şiddetli ve uzun süren kuraklık) yapıldığı bilinen en büyük göç hareketi kavimler göçüdür.

Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Fakat günümüzde göçün hızı ve içeriği değişmiştir. Özellikle küreselleşme olgusu günümüzde uluslararası göç hareketlerini hızlandırmıştır. Aynı zamanda önceleri daha çok doğudan batıya doğru olarak gelişen göçler bugün artık farklı yönlerde olmaktadır.

Göçlerin nedenleri çeşitlilik gösterir, ilk çağda göçler daha çok doğa olaylarından kaynaklanırken, teknoloji geliştikçe ortaya ekonomik, siyasi ve sosyal nedenler çıkmıştır.

Çekici Faktörler

 • İnsanların içinde bulundukları yaşam standartlarını yükseltme isteği
 • Daha iyi eğitim alma isteği
 • Sağlık, alışveriş gibi olanaklardan daha iyi yararlanma isteği
 • Kariyer yapma isteği
 • Daha yüksek ücretli iş bulma isteği
 • Kişisel ve inanç özgürlüklerini daha iyi yaşama isteği
 • Aile, akraba ve arkadaş ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği

İtici Faktörler

 • Nüfus artış hızının yüksek olması
 • Savaşlar
 • Doğal Afetler
 • Sosyal hizmetlerin yetersizliği
 • Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
 • İşsizlik
 • Dini, siyasi ve etnik baskılar
 • Güvenlik ihtiyacı
 • Kamulaştırma faaliyetleri

Göçlerin Nedenleri

Sosyal Nedenler

 1. Eğitim
 2. Hızlı nüfus artışı
 3. Dini sebepler
 4. Macera arama
 5. Kültürel farklar
 6. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği

Ekonomik Nedenler

 1. İş imkânları
 2. Doğal kaynakların varlığı
 3. Geçim sıkıntısı
 4. Gelir dengesizliği
 5. Tarımda makineleşme
 6. Toprakların miras yoluyla bölünmesi

Doğal Nedenler

 1. Erozyon
 2. Kuraklık
 3. Depremler
 4. Volkanik püskürmeler
 5. Sel ve su baskınları
 6. Heyelanlar
 7. Yangınlar

Siyasi Nedenler

 1. Savaşlar
 2. Mübadeler
 3. Etnik çekişmeler
 4. İhtilaler
 5. İç isyanlar
 6. Terör olayları
 7. Sınır değişiklikleri
 • Yazı Etiketleri :
 • itici ve çekici faktörler
 • göçün sebepleri
 • göç
Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması
Yazıyı Oku

Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması

Geçmişten günümüze geçim kaynakları
Yazıyı Oku

Geçmişten günümüze geçim kaynakları

Türkiye'de görülen başlıca toprak tipleri
Yazıyı Oku

Türkiye'de görülen başlıca toprak tipleri

Göçün mekansal etkileri ve sonuçları
Yazıyı Oku

Göçün mekansal etkileri ve sonuçları

Göç türleri (iç ve dış göçler), geçmişten günümüze göç hikayeleri
Yazıyı Oku

Göç türleri (iç ve dış göçler), geçmişten günümüze göç hikayeleri

Nüfus piramitleri ve özellikleri
Yazıyı Oku

Nüfus piramitleri ve özellikleri

Menu