İnternet programcılığı dersi diziler konusu ile ilgili çözümlü örnekler.

İnternet programcılığı diziler ile ilgili çözümlü örnekler

Diziler array komutu ile tanımlanır, tanımlanan dizilerin elemanları for döngüsü (count kullanarak) ve foreach döngüsü kullanılarak yazdırılır.

Varolan bir dizeye yeni eleman eklemek için array_push komutu kullanılır.

<?php
  $meyve = array("elma", "armut");
  array_push($meyve, "muz", "portakal");
  print_r($meyve);
?>

Bir dizinin ilk elemanını silmek için için array_shift komutu kullanılır ve silinen elemanı bir değişkende tutarsak silinen elemanı tarayıcıda yazdırabiliriz.

$silinen_ilk = array_shift($donanim);
   echo $silinen_ilk;

Bir dizinin son elemanını silmek için array_pop kullanılır ve silinen elemanı bir değişkende tutarsak silinen elemanı tarayıcıda yazdırabiliriz.

  $silinen_son = array_pop($donanim);
  echo $silinen_son;

İki farklı diziyi tek bir dizide birleştirmek istiyorsak, dizi tanımları yapıldıktan sonra array_merge komutu kullanılır.

$yazilim =array("word","excel","access");
   $donanim = array("klavye","fare","monitör","hoparlör","kasa","anakart");
   $son_dizi = array_merge($donanim,$yazilim);
    foreach ($son_dizi as $sira_no => $parcalar) {
    echo $sira_no ." ".$parcalar."<br>"; }

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

1. Meyve isimlerinden oluşan 8 elemanlı bir dizi tanımını yapınız, dizinin elemanlarını foreach ile alt alta yazdırınız ?

<?php
$meyveler = ["elma","muz","üzüm","armut","kivi","ayva","mandalina","portakal"];
foreach ($meyveler as $m) {
  echo $m. "<br>";
}
?>

1.1 5 elemanlı bir dizi tanımını yapınız, dizinin elemanlarını for ile alt alta yazdırınız ?

<?php
$dizi = ["kalem","bilgisayar","masa","sandalye","televizyon"];
for ($i = 0; $i < length($dizi) ; $i++) {
  echo $dizi[$i]. "<br>";
}
?>

2. İndis isimleri verilip, her bir indise sayfa adresleri tanımlayarak dizi tanımını yapınız, her bir elemanı alt alta yazarak bağlantı verip menuyu oluşturunuz ?

<?php 
$menuler = array("anasayfa" => "index.php", "oyuncak" => "oyuncak.php","outdoor" => "outdoor.php","iletişim" => "iletisim.php"); 
  echo "<ul>"; 
  foreach ($menuler as $menu => $sayfaadi) { 
  echo '<li><a href="'.$sayfaadi.'">'.$menu.'</a></li>'; }
  echo "</ul>";
?>

3. Resim adı ve uzantılarından oluşan 4 elemanlı tek boyutlu dizi tanımı yapınız. Bu dizi elemanlarını alt alta, resimler 400 * 200 boyutlarında, kenarlığı 10 olacak şekilde tarayıcıda görüntüleyiniz ?

<?php 
 $arabalar = array("araba.jpg","audi.jpg","mercedes.jpg","pejo.jpg"); 
 foreach ($arabalar as $araba) { 
 echo '<img src="'. $araba .'" width="400" height="200" border="10"><br>'; } 
?>

4. 4 elemanlı bir dizi tanımlayınız. Dizi elemanlarını alt alta, kalın ve kırmızı renkte for döngüsü kullanarak yazdırınız?

<?php
$dizi = array("site","adres","internet","ders");
$j = 0;
for($i = 0; $i <= count($dizi); $i++ ) {
 if($j % 2 == 0) {
   echo '<font color="red"><b>'.$dizi[$i].'</b></font><br>';
 }
 else
 { echo $dizi[$i]."<br>"; }
$j++;
}
?>

5. Elemanları 1’den 10’a kadar olan bir dizi oluşturunuz. Bu dizi elemanlarını for döngüsü kullanarak ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacak şekilde yazdırıp toplamlarını yanına yazdırınız ? (Ekran çıktısı : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55)

<?php
$dizi = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 );
$snc = 0;
for ($i=0; $i < count($dizi); $i++) { 
	echo $dizi[$i] ;
	if ($i == 9) {
		echo " = ";
	}
	else
	{
	echo " + " ;
}
	$snc = $snc + $dizi[$i];
}
echo $snc;
?>

6. 4 farklı klasör isminden oluşan bir dizi tanımı yapınız. Her bir dizi elemanını diziden çekerek klasör oluşturunuz. Klasör oluşturmadan önce klasörlerin var olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer klasör varsa “Bu isimde klasör var. Tekrar deneyiniz.” mesajını yazdırınız.

<?php
$d = array("ad","ads","adf","adg");

 foreach ($d as $k) {
	if (file_exists($k)) {
	 echo "Bu isimde klasör var. Tekrar deneyiniz.";
	 exit();
	}
	else
	{
	 mkdir($k,0700);
	 echo "$k isimli klasör oluşturuldu.<br>";
	}
	}
?>
 • Yazı Etiketleri :
 • diziler
 • php diziler ile çözümlü sorular
 • tek boyutlu diziler
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu