İnternet programcılığı dersi diziler konusu ile ilgili çözümlü örnekler.

İnternet programcılığı diziler ile ilgili çözümlü örnekler

Diziler array komutu ile tanımlanır, tanımlanan dizilerin elemanları for döngüsü (count kullanarak) ve foreach döngüsü kullanılarak yazdırılır.

Varolan bir dizeye yeni eleman eklemek için array_push komutu kullanılır.

$silinen = array_shift($donanim);
   echo $silinen;

Bir dizinin son elemanını silmek için array_pop kullanılır ve silinen elemanı bir değişkende tutarsak silinen elemanı tarayıcıda yazdırabiliriz.

  $silinen_son = array_pop($donanim);
  echo $silinen_son;

İki farklı diziyi tek bir dizide birleştirmek istiyorsak, dizi tanımları yapıldıktan sonra array_merge komutu kullanılır.

$yazilim =array("word","excel","access");
   $donanim = array("klavye","fare","monitör","hoparlör","kasa","anakart");
   $son_dizi = array_merge($donanim,$yazilim);
    foreach ($son_dizi as $sira_no => $parcalar) {
    echo $sira_no ." ".$parcalar."<br>"; }

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

1. İndis isimleri verilip, her bir indise sayfa adresleri tanımlayarak dizi tanımını yapınız, her bir elemanı alt alta yazarak bağlantı verip menuyu oluşturunuz ?

<?php 
$menuler = array("anasayfa" => "index.php", "oyuncak" => "oyuncak.php","outdoor" => "outdoor.php","iletişim" => "iletisim.php"); 
  echo "<ul>"; 
  foreach ($menuler as $menu => $sayfaadi) { 
  echo '<li><a href="'.$sayfaadi.'">'.$menu.'</a></li>'; }
?>

2. Resim adı ve uzantılarından oluşan 4 elemanlı tek boyutlu dizi tanımı yapınız. Bu dizi elemanlarını alt alta, resimler 400 * 200 boyutlarında, kenarlığı 10 olacak şekilde tarayıcıda görüntüleyiniz ?

<?php 
 $arabalar = array("araba.jpg","audi.jpg","mercedes.jpg","pejo.jpg"); 
 foreach ($arabalar as $araba) { 
   echo '<img src="'. $araba .'" width="400" height="200" border="10"><br>'; } 
?>

3. 4 elemanlı bir dizi tanımlayınız. Dizi elemanlarını alt alta, kalın ve kırmızı renkte for döngüsü kullanarak yazdırınız?

<?php
$dizi = array("site","adres","internet","ders");
$j = 0;
for($i = 0; $i <= count($dizi); $i++ ) {
 if($j % 2 == 0) {
   echo '<font color="red"><b>'.$dizi[$i].'</b></font><br>';
 }
 else
 { echo $dizi[$i]."<br>"; }
$j++;
}
?>

4. Elemanları 1’den 10’a kadar olan bir dizi oluşturunuz. Bu dizi elemanlarını for döngüsü kullanarak ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacak şekilde yazdırıp toplamlarını yanına yazdırınız ? (Ekran çıktısı : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55)

<?php
$dizi = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 );
$snc = 0;
for ($i=0; $i < count($dizi); $i++) { 
	echo $dizi[$i] ;
	if ($i == 9) {
		echo " = ";
	}
	else
	{
	echo " + " ;
}
	$snc = $snc + $dizi[$i];
}
echo $snc;
?>

5. 4 farklı klasör isminden oluşan bir dizi tanımı yapınız. Her bir dizi elemanını diziden çekerek klasör oluşturunuz. Klasör oluşturmadan önce klasörlerin var olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer klasör varsa “Bu isimde klasör var. Tekrar deneyiniz.” mesajını yazdırınız.

<?php
$d = array("ad","ads","adf","adg");

 foreach ($d as $k) {
	if (file_exists($k)) {
	 echo "Bu isimde klasör var. Tekrar deneyiniz.";
	 exit();
	}
	else
	{
	 mkdir($k,0700);
	 echo "$k isimli klasör oluşturuldu.<br>";
	}
	}
?>

Not: devamı eklenecektir.

 • Yazı Etiketleri :
 • diziler
 • php dizi konusu
 • tek boyutlu diziler
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu