İnternet programcılığı dersi fonksiyonlar ( geriye değer döndürmeyen, geriye değer döndüren ) konusuyla ile ilgili çözümlü örnekler.

İnternet programcılığı fonksiyonlar ile ilgili çözümlü örnekler

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon örnekleri

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak istenilen metni ekrana yazdırınız?

<?php
function metin_yaz() {
	echo 'ilketkinlik.com sitesi';
}
metin_yaz();
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, yaş bilgisini dışardan göndererek yaşımızı yazan fonksiyonu oluşturunuz?

<?php
function yasiniz($yas) {
	echo 'Yaşınız : '. $yas;
}
yasiniz(30);
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, istenilen sayının karesini hesaplayan fonksiyonu oluşturunuz?

<?php
function kare_bul($sayi) {
	echo $sayi. " sayısının karesi : '. $sayi * $sayi;
}
kare_bul(10);
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, dışarıdan resim adı, genişlik ve yükseklik bilgisi göndererek resmi görüntüleyen fonksiyonu oluşturunuz?

<?php
function resim_goster($resimadi,$genislik,$yukseklik){
   echo '<img src="'. $resimadi . '" width="'. $genislik . '" height="'. $yukseklik . '" >';
}
resim_goster("papagan.jpg",500,300);
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, istenilen siteye bağlantı ve bağlantı metnini görüntüleyen fonksiyonu oluşturunuz?

<?php
function site_ac($adres,$metin){
	echo '<a href="'. $adres .'" target="_blank">'. $metin. '</a>';
}
site_ac("http://www.ilketkinlik.com","Eğitim sitesi");
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, istenilen sayının çarpım tablosunu oluşturan fonksiyonu yazınız?

<?php
function carpim_tablo($sayi) {
	
	for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
		$sonuc = $sayi * $i;
		echo "$sayi * $i = $sonuc";
		echo '<br>';	
	}
}
carpim_tablo(6);
?>

İstenilen sayının istenen üssünü hesaplayan fonksiyonu, geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak yazınız?

<?php
function us_al($sayi,$us) {
   $snc = 1;
   for ($i = 1; $i <= $us; $i++) {
	$snc = $sayi * $snc;	
	}
   echo $sayi. " sayısının ". $us . " üssü :". $snc;
}
us_al(6,9);
?>

Geriye değer döndüren fonksiyon örnekleri

İstenilen sayının istenilen üssünü hesaplayan programı geriye değer döndüren fonksiyon kullanarak yapınız?

<?php
function us_hesapla($sayi, $us) {
$snc = 1;
	for ($i=1; $i <= $us; $i++) { 
		$snc = $snc * $sayi;
	}
	
	return "$sayi sayısının $us. üssü ". $snc . " dir.";
}
echo us_hesapla(12, 11);
?>

Karenin alanını ve çevresini hesaplayan programı geriye değer döndüren fonksiyon kullanarak yapınız?

<?php
function kare_hesap($a) {
	$alan = $a * $a;
	$cevre = 4 * $a;

	return "Karenin Alanı : ". $alan . " Çevresi : " .$cevre;
}
echo kare_hesap(10);
?>

İstenilen sayının faktöryelini hesaplayan programı geriye değer döndüren fonksiyon kullanarak yapınız?

<?php
function faktoryel($sayi) {
$snc = 1;
	for ($i=$sayi; $i > 0; $i--) { 
		$snc = $snc * $i;
	}
	
	return "$sayi nin faktöryeli ". $snc . " dir.";
}

echo faktoryel(10);
?>

Dışarıdan gönderilen resim adına göre resmi görüntüleyen, resmin boyutları 100*100 olarak ayarlayıp bağlantı veren fonksiyonu oluşturunuz ? ( bağlantı olarak arama sitesi açtırınız )

<?php
function resim_baglanti($resimadi,$g,$y) {
   return '<a href="http://www.ilketkinlik.com"><img src="'.$resimadi.'" width="'.$g.'" height="'.$y.'" ></a>';
}

echo resim_baglanti("minyon.jpg",100,100);
?>

Not : devamı eklenecektir.

  • Yazı Etiketleri :
  • geriye değer döndürmeyen fonksiyon
  • geriye değer döndüren fonksiyon
  • php fonksiyonlar
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu