İnternet programcılığı dersi fonksiyonlar ( geriye değer döndürmeyen, geriye değer döndüren ) konusuyla ile ilgili çözümlü örnekler.

İnternet programcılığı fonksiyonlar ile ilgili çözümlü örnekler

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon örnekleri

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak istenilen metni ekrana yazdırınız?

<?php
function metin_yaz() {
	echo 'ilketkinlik.com sitesi';
}
metin_yaz();
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, yaş bilgisini dışardan göndererek yaşımızı yazan fonksiyonu oluşturunuz?

<?php
function yasiniz($yas) {
	echo 'Yaşınız : '. $yas;
}
yasiniz(30);
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, istenilen sayının karesini hesaplayan fonksiyonu oluşturunuz?

<?php
function kare_bul($sayi) {
	echo $sayi. " sayısının karesi : '. $sayi * $sayi;
}
kare_bul(10);
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, dışarıdan resim adı, genişlik ve yükseklik bilgisi göndererek resmi görüntüleyen fonksiyonu oluşturunuz?

<?php
function resim_goster($resimadi,$genislik,$yukseklik){
   echo '<img src="'. $resimadi . '" width="'. $genislik . '" height="'. $yukseklik . '" >';
}
resim_goster("papagan.jpg",500,300);
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, istenilen siteye bağlantı ve bağlantı metnini görüntüleyen fonksiyonu oluşturunuz?

<?php
function site_ac($adres,$metin){
	echo '<a href="'. $adres .'" target="_blank">'. $metin. '</a>';
}
site_ac("http://www.ilketkinlik.com","Eğitim sitesi");
?>

Geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak, istenilen sayının çarpım tablosunu oluşturan fonksiyonu yazınız?

<?php
function carpim_tablo($sayi) {
	
	for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
		$sonuc = $sayi * $i;
		echo "$sayi * $i = $sonuc";
		echo '<br>';	
	}
}
carpim_tablo(6);
?>

İstenilen sayının istenen üssünü hesaplayan fonksiyonu, geriye değer döndürmeyen fonksiyon kullanarak yazınız?

<?php
function us_al($sayi,$us) {
   $snc = 1;
   for ($i = 1; $i <= $us; $i++) {
	$snc = $sayi * $snc;	
	}
   echo $sayi. " sayısının ". $us . " üssü :". $snc;
}
us_al(6,9);
?>

Geriye değer döndüren fonksiyon örnekleri

İstenilen sayının istenilen üssünü hesaplayan programı geriye değer döndüren fonksiyon kullanarak yapınız?

<?php
function us_hesapla($sayi, $us) {
$snc = 1;
	for ($i=1; $i <= $us; $i++) { 
		$snc = $snc * $sayi;
	}
	
	return "$sayi sayısının $us. üssü ". $snc . " dir.";
}
echo us_hesapla(12, 11);
?>

Karenin alanını ve çevresini hesaplayan programı geriye değer döndüren fonksiyon kullanarak yapınız?

<?php
function kare_hesap($a) {
	$alan = $a * $a;
	$cevre = 4 * $a;

	return "Karenin Alanı : ". $alan . " Çevresi : " .$cevre;
}
echo kare_hesap(10);
?>

İstenilen sayının faktöryelini hesaplayan programı geriye değer döndüren fonksiyon kullanarak yapınız?

<?php
function faktoryel($sayi) {
$snc = 1;
	for ($i=$sayi; $i > 0; $i--) { 
		$snc = $snc * $i;
	}
	
	return "$sayi nin faktöryeli ". $snc . " dir.";
}

echo faktoryel(10);
?>

Dışarıdan gönderilen resim adına göre resmi görüntüleyen, resmin boyutları 100*100 olarak ayarlayıp bağlantı veren fonksiyonu oluşturunuz ? ( bağlantı olarak arama sitesi açtırınız )

<?php
function resim_baglanti($resimadi,$g,$y) {
   return '<a href="http://www.ilketkinlik.com"><img src="'.$resimadi.'" width="'.$g.'" height="'.$y.'" ></a>';
}

echo resim_baglanti("minyon.jpg",100,100);
?>

Not : devamı eklenecektir.

  • Yazı Etiketleri :
  • geriye değer döndürmeyen fonksiyon
  • geriye değer döndüren fonksiyon
  • php fonksiyonlar
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu