İnternet programcılığı dersi form işlemleri konusu ile ilgili çözümlü sorular. Ayrıca php'de dosya ve dizin işlemleriyle ilgili çözümlü sorular da bu konu altında paylaşılmıştır.

İnternet programcılığı form işlemleri ile ilgili çözümlü sorular

1. Üyelik formunu oluşturunuz. Bilgi girişi yapıldıktan sonra verilen kullanıcı adı ve şifreyle karşılaştırarak, eğer bilgiler doğruysa "Kullanıcı adı ve şifre doğru, hoşgeldiniz.", yanlışsa "Kullanıcı adı veya şifre yanlış, tekrar deneyiniz." mesajını yazdırınız ? (kadi = deneme, şifre = 1234)

// html sayfası
<form action="goster.php" method="post">
  Kullanıcı Adı: <input type="text" name="ad">
  <br>
  Şifre : <input type="password" name="sifre">
  <br>
  <input type="submit" name="gonder" value="Üye Girişi">
  </form>

// php sayfası

<?php
  $kadi = "deneme";
  $sifre = 12345;
   if($kadi == $_POST["ad"] && $sifre == $_POST["sifre"]) {
    echo "Kullanıcı adı ve şifre doğru, hoşgeldiniz."; }
   else {
    echo "Kullanıcı adı veya şifre yanlış, tekrar deneyiniz."; }
?>

2. Girilen şifrenin en az 8 karakterden oluşup oluşmadığını kontrol eden php sayfasını oluşturunuz ?

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Karakter Sayısı Kontrolü</title>
</head>
<body>
<?php
  if (isset($_POST["giris"])) {
    if (strlen($_POST["s"]) <= 7) {
    echo "Girilen şifre en az 8 karakterli olmalıdır"; }
    else {
    echo "Girilen şifre doğru"; }
  }
?>

<form action="kontrol.php" method="post">
 Şifre: <input type="password" name="s"> <br>
 <input type="submit" value="Giriş" name="giris">
</form>

</body>
</html>

3. Dosya yükleme, e-posta ve yükleyenin adı bilgilerini isteyen formu oluşturunuz. Gönder butonuna basılınca açılıcak olan php sayfasında resmi 400*250 boyutlarında ve yükleyenin e-posta adresini, adını gösteren php sayfasını oluşturunuz ?

//html sayfası
<form action="resimyukle.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <table>
 <tr>
 <td>Kullanıcı Adı Soyadı : </td>
 <td><input type="text" name="kadi"></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Kullanıcı E - Posta :</td>
 <td><input type="text" name="eposta"></td>
 </tr>
 <tr>
 <td></td>
 <td><input type="file" name="dosya"></td>
 </tr>
 <tr>
 <td></td>
 <td><input type="submit" name="gonder" value="Resim Yükle"></td>
 </tr>
 </table>
</form>

//php sayfası

<?php
 move_uploaded_file($_FILES["dosya"]["tmp_name"],$_FILES["dosya"]["name"]);
 echo '<img src="'.$_FILES["dosya"]["name"].'" width="400" height="250">';
 echo "<br>";
 echo "Resim ".$_POST["kadi"]." tarafından yüklenmiştir.";
 echo "<br>";
 echo "E - Posta Adresi : ".$_POST["eposta"];
?>

4. “yaz.txt” dosyasının var olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer dosya varsa ekrana “Bu dosya var, tekrar deneyiniz.” mesajını yazdırınız. Eğer yoksa dosyanın oluşturulmasını sağlayıp içerisine “Her dosyanın bir uzantısı vardır” metnini yazdırınız?

<?php
 if(file_exists("yaz.txt")){
  echo "Bu dosya var, tekrar deneyiniz."; }
 else { 
  $dosya = fopen("yaz.txt","a");
  $metin = "Her dosyanın bir uzantısı vardır";
  fwrite($dosya,$metin);
  fclose($dosya); }
?>

5. Var olan resim klasörünün içerisine “galeri” isimli klasörü oluşturan ve silen php kodlarını yazınız ?

<?php
$k = “resim/galeri”;
mkdir($k,0700);
rmdir($k);
?>

6. php_ornekleri isimli klasörün içerisine "dosya_islemleri" ismli klasörü oluşturan php kodlarını yazınız. Klasörün olup olmadığını kontrol ediniz ?

<?php
 $klasor = "php_ornekleri/dosya_islemleri";
 if(file_exists($klasor)) {
  echo $klasor . " isminde klasor mevcuttur. tekrar deneyiniz."; }
 else {
  mkdir($klasor,0700);
  echo $klasor . " isimli klasor oluþturuldu."; }
?>

7. php_ornekleri isimli klasörün içerisinde bulunan "dosya_islemleri" ismli klasörü silen php kodlarını yazınız ?

<?php 
 $klasor = "php_ornekleri/dosya_islemleri";
  if(file_exists($klasor)) {
   rmdir($klasor);
   echo $klasor . " isimli klasor silindi."; }
  else {
   echo $klasor . " isimli klasor silinemedi veya bulunamadı."; }
?>

8. php klasörü içerisine metin.php isimli dosyayı oluşturan php kodlarını yazınız ? (Dosya kontrolü yapınız)

<?php 
 $dosya = "php/metin.txt";
 if(file_exists($dosya)) {
  echo $dosya . " isimli dosya mevcuttur. Tekrar deneyiniz."; }
 else {
  touch($dosya);
  echo $dosya . " isimli dosya oluþturuldu."; }
?>

9. dosya.txt içerisinde bulunan verileri okuyup, verileri ekrana yazdıran php kodlarını yazınız ?

<?php
$d = "dosya.txt";
 if(file_exists($d)) {
  $dosya = fopen($d, "r");
  while(!feof($dosya)) {
    $s = fgets($dosya);
    echo $s;
} } else { echo $d. " isimli dosya bulunamadı."; } fclose($dosya); ?>

10. Yanda verilen form görüntüsünü html sayfası olarak oluşturunuz. Yapılan seçime ve metin kutusuna yazılan metne göre ilgili işlemi yapan php sayfasını oluşturunuz. Php sayfasında dosya veya klasörün var olup olmadığının kontrolünü yapınız ? ( Eğer klasör seçildiyese metin kutusuna klasör adı yazınız, eğer dosya seçildiyse dosya adı ve uzantısını yazınız )

//index.html sayfasının kodları (formu oluşturan kodlar)
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
  <form action="olustur.php" method="post">
     <p>
       <input type="radio" name="d" value="dosya">Dosya oluştur
       <input type="radio" name="d" value="klasor">Klasör oluştur
     </p>
     <p>
       <input type="text" name="ad">
       <input type="submit" value="Oluştur">
     </p>
  </form>
</body>
</html>
//Php sayfasının kodları
<?php
 if (file_exists($_POST["ad"])) {
  echo "Bu isimde dosya veya klasör mevcut, tekrar deneyiniz."; }
 else { 
     if($_POST["d"] == "dosya") {
       touch($_POST["ad"]);
       echo $_POST["ad"]. " isminde dosya oluþturuldu."; }
     else {
       mkdir($_POST["ad"],0700);
       echo $_POST["ad"]. " isminde klasor oluþturuldu."; }
    }
?>
 • Yazı Etiketleri :
 • php form
 • php dosya yükleme
 • php form nesneleri nasıl kullanılır
 • php checkbox kullanımı
 • php dosya işlemleri
 • php dizin işlemleri
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu