İnternet programcılığı dersiyle ilgili operatörler, if - else, switch - case, döngüler konularına ait ve derslerde kullanabileceğiniz çözümlü örnekler.

İnternet programcılığı operatörler, if - else, switch - case, döngüler ile ilgili çözümlü örnekler

1. İki adet sayı değişkeni tanımlayıp, bunlar üzerinde dört işlem operatörlerini kullanarak ekrana alt alta sonuçları yazdırınız ?

<?php 
$sayi = 20;
$sayi1 = 5;


echo "Çarpma sonucu : " . $sayi * $sayi1 . "<br>";
echo "Çıkarma sonucu : " . $sayi - $sayi1 . "<br>";
echo "Toplama sonucu : " . $sayi + $sayi1 . "<br>";
echo "Bölme sonucu : " . $sayi / $sayi1;
?>

2. Birleştirme operatörü kullanarak üç farklı değişkende tutulan kelimeleri birleştirip cümle haline getiren kodları yazınız ? (aralarında bir karakter boşluk bırakarak. )

<?php 
$k1 = "İnternet";
$k2 = "programcılığı dersinde";
$k3 = "php kodları yazıyorum";
echo $k1 . " " . $k2 . " " . $k3;
?>

3. 45 sayısının aynı anda 3'e ve 5'e bölünüp bölünemediğini hesaplayınız. Eğer bölünüyorsa "3 ve 5 tam bölünür", bölünmüyorsa "3 ve 5 bölünemez" metnini yazdırınız ?

<?php 
if ( 45 % 3 == 0 && 45 % 5 == 0)
  {
   echo "3 ve 5 tam bölünür";
  }
else
  {
   echo "3 ve 5 tam bölünemez";
  }
?>

3.1. Else if kullanarak öğrencinin aldığı notun yazıyla karşılığını veren programı yazınız ?

<?php 
$not = 72;
  if ($not <= 44) {
   echo "Bir"; }
  else if ($not <= 54) {
   echo "iki"; }
  else if ($not <= 69) {
   echo "üç"; }
  else if ($not <= 84) {
   echo "dört"; }
  else {
   echo "beş"; }
?>

3.2. Program içinde tanımlanan sayı 0'dan küçükse negatif, büyükse pozitif olduğunu yazan programı yapınız ?

$sayi = 10;

if ($sayi > 0) {
echo "Sayı pozitiftir. Sayı : " . $sayi; }
else {
echo "Sayı negatiftir. Sayı : " . $sayi;}

3.3. İki sayıdan büyük olanı ekrana yazan programı yapınız ?

$sayi = 10;
$sayi1 = 100;

if ($sayi1 > $sayi) {
echo "2. sayi 1. sayıdan büyüktür.. Sayı : " . $sayi1; }
else {
echo "1. sayı 2. sayıdan büyüktür.. Sayı : " . $sayi;}

3.4. Birinci sınav notu 50, ikinci sınav notu 80 olan öğrencinin not ortalaması 50'den büyük ise "bu dersten geçtiniz" değilse "bu dersten kaldınız" mesajını yazdıran programı yapınız ?

$not1 = 50;
$not2 = 80;
$ortalama = ($not1 + $not2) / 2; if ($ortalama > 50) { echo "Bu dersten geçtiniz."; } else { echo "Bu dersten kaldınız.";}

4. Switch - Case yapısını kullanarak tanımlanan not hangi aralıkta ise o notun kaç olduğunu 5'lik sisteme göre yazdıran kodu yazınız?

<?php
$not = 66;

switch($not) {
  case($not>=85): 
   echo "notunuz 5"; 
  break;

  case($not>=70):
   echo "notunuz 4";
  break;

  case($not>=55):
   echo "notunuz 3";
  break;

  case($not>=45):
   echo "notunuz 2";
  break;

  default: 
   echo "notunuz sıfırdır";
  break;  }
?>

4.1. Switch - Case yapısını kullanarak tanımlanan aralıktaki sayının ingilizcesini yazdıran kodu yazınız?

<?php
$s = 3;

switch($s) {
  case 1: 
   echo "Sayının ingilizcesi : One"; 
  break;

  case 2:
   echo "Sayının ingilizcesi : Two";
  break;

  case 3:
   echo "Sayının ingilizcesi : Three";
  break;

  case 4:
   echo "Sayının ingilizcesi : Four";
  break;

  default: 
   echo "Tanımlanan sayı bulunamadı.";
  break;  }
?>

4.2. Switch - Case yapısını kullanarak;
Eğer şekil kare ise karenin çevre formülünü ekrana yazsın
Eğer şekil üçgen ise üçgen çevre formülünü ekrana yazsın
Eğer şekil dikdörtgen ise dikdörtgen çevre formülünü ekrana yazsın

<?php
$sekil = "kare";

switch($sekil) {
  case "üçgen": 
   echo "Üçgenin çevresi : a + b + c"; 
  break;

  case "kare":
   echo "Karenin çevresi : 4*a";
  break;

  case "dikdörtgen":
   echo "Dikdörtgenin çevresi : 2*(a + b)";
  break;

  default: 
   echo "Hatalı şekil bilgisi.";
  break;  }
?>

5. Eğer kullanıcı adı ve şifre doğru ise ekrana "Kullanıcı adı ve şifre doğru, yönlendiriliyorsunuz." mesajını, yanlış ise "Kullanıcı adı veya şifre yanlış, tekrar deneyiniz." mesajını yazdırınız? (Kullanıcı adı: deneme, şifre: 1234)

<?php
$kadi = "deneme";
$sifre = 1234;

if ($kadi == "deneme" && $sifre == 1234) {
  echo "Kullanıcı adı ve şifre doğru, yönlendiriliyorsunuz.";
  }
else
  {
  echo "Kullanıcı adı veya şifre yanlış, tekrar deneyiniz.";
  }
?>

6. for döngüsü kullanarak 1'den 20'ye kadar olan sayıları alt alta yazdırınız ?

<?php
for ($i = 1; $i < 21; $i++)
{
  echo $i."<br>";
}
//while ile yaparsak
$i =1;
while ($i < 21)
{
echo $i."<br>";
$i++;
}
?>

6.1 for döngüsü kullanarak 100'den 0'a kadar olan sayıları 5'er azaltarak alt alta ve kalın yazdırınız ?

<?php
for ($i = 100; $i > 0; $i = $i - 5)
{
  echo "<strong>" . $i . "</strong><br>";
}
//while ile yaparsak
$i =100;
while ($i >= 0)
{
 echo "<strong>" . $i . "</strong><br>";
 $i = $i - 5;
}
?>

6.2 for döngüsü kullanarak 5 defa alt alta "arama yapmak için tıklayınız." metnini yazdırıp bağlantıya dönüştürünüz ve google sayfası açılsın ?

<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) { echo '<a href="https://www.google.com.tr">arama yapmak için tıklayınız.</a><br>'; } ?>

6.3 for döngüsü kullanarak verilen resmi 4 defa alt alta ekranda görüntüleyiniz ? (resmimiz monitor.jpg olsun)

<?php
for ($i = 1; $i <= 4; $i++) { echo '<img src="monitor.jpg"><br>'; } ?>

7. 5 faktöryelin sonucunu hesaplayan programı döngü kullanarak yapınız?

<?php
$sonuc = 1;
for ($i=1; $i <= 5 ; $i++) { 
	$sonuc = $i * $sonuc;
}
echo $sonuc;
// while döngüsünü kullanarak yaparsak
$sonuc1 = 1;
$j=1;
while ( $j <= 5) {
	$sonuc1 = $j * $sonuc1;
	$j++;
}
echo $sonuc1;
?>

8. for döngüsünü kullanarak "bilgisayar" kelimesini 10 kere alt alta yazdırınız. Çift sayılara denk gelenleri kalın ve kırmızı renkte yazdırınız ?

<?php
$sayi = 1;
for ($i = 1; $i < 11; $i++)
{
  if ($sayi % 2 == 0) {
   echo '<font color="red"><b>Bilgisayar</b></font>';
  }
  else
  {
   echo "Bilgisayar";
  }
$sayi++;
}
?>

9. İç içe for döngüsü kullanarak 4*4 boyutlarında, genişliği 500px olan tabloyu oluşturup içlerine kalın ve ortalı olarak rakamları yazdırınız?

<?php
$sayi = 1;
echo '<table width="500" border="1">';
for($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
 echo "<tr>";
  for($j = 0; $j < 4; $j++ ) {
    echo '<td align="center"><b>'. $sayi .'</b></td>';
  }
 echo "</tr>";
}
echo '</table>';
?>

10. tek sütun ve 3 satırdan oluşan bir tabloyu for döngüsü ile oluşturup, tablonun her hücresine 100 * 100 boyutlarında resim ekleyen kodu yazınız?

<?php

echo '<table>';
for($i = 0; $i < 3; $i++ ) {
 echo "<tr>";
 echo '<td><img width="100" height="100" src="resim.jpg"></td>';
 echo "</tr>";
}
echo '</table>';

?>

11. 1 * 10 boyutlarında tabloyu oluşturup, her bir sütunun içerisine çarpım tablosunun bir parçasını yazdıran kodu yazınız?

<?php

echo '<table width="850" border="1">';
echo "<tr>";
for ($i=1; $i < 11 ; $i++) { 
  echo "<td>";
  
  for ($j=1; $j < 11 ; $j++) { 
     echo "$j * $i = ".$j * $i."<br>"; } 
  echo "</td>";
}
echo "</tr>";
echo '</table>';

?>

12. 7 * 7 boyutlarında tabloyu oluşturup, her bir sütunun içerisine verilen resmi 100 * 100 boyutlarında ekleyen kodu yazınız?

<?php

echo '<table border="1">';
  for ($i=0; $i < 7 ; $i++) { 
     echo "<tr>";

     for ($j=0; $j < 7 ; $j++) {
        echo '<td><img src="bmw_PNG1687.png" width="100" height="100"></td>'; }

     echo "</tr>"; }
  echo '</table>';

?>
 • Yazı Etiketleri :
 • php operatörler
 • php döngüler
 • php if - else kullanımı
 • php switch kullanımı
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu