İnternet programcılığı dersiyle ilgili operatörler, if - else, switch - case, döngüler konularına ait ve derslerde kullanabileceğiniz çözümlü örnekler.

İnternet programcılığı operatörler, if - else, switch - case, döngüler ile ilgili çözümlü örnekler

1. İki adet sayı değişkeni tanımlayıp, bunlar üzerinde dört işlem operatörlerini kullanarak ekrana alt alta sonuçları yazdırınız ?

<?php 
$sayi = 20;
$sayi1 = 5;


echo "Çarpma sonucu : " . $sayi * $sayi1 . "<br>";
echo "Çıkarma sonucu : " . $sayi - $sayi1 . "<br>";
echo "Toplama sonucu : " . $sayi + $sayi1 . "<br>";
echo "Bölme sonucu : " . $sayi / $sayi1;
?>

2. Birleştirme operatörü kullanarak üç farklı değişkende tutulan kelimeleri birleştirip cümle haline getiren kodları yazınız ? (aralarında bir karakter boşluk bırakarak. )

<?php 
$k1 = "İnternet";
$k2 = "programcılığı dersinde";
$k3 = "php kodları yazıyorum";
echo $k1 . " " . $k2 . " " . $k3;
?>

3. 45 sayısının aynı anda 3'e ve 5'e bölünüp bölünemediğini hesaplayınız. Eğer bölünüyorsa "3 ve 5 tam bölünür", bölünmüyorsa "3 ve 5 bölünemez" metnini yazdırınız ?

<?php 
if ( 45 % 3 == 0 && 45 % 5 == 0)
  {
   echo "3 ve 5 tam bölünür";
  }
else
  {
   echo "3 ve 5 tam bölünemez";
  }
?>

4. Switch - Case yapısını kullanarak tanımlanan not hangi aralıkta ise o notun kaç olduğunu 5'lik sisteme göre yazdıran kodu yazınız?

<?php
$not = 66;

switch($not) {
  case($not>=85): 
   echo "notunuz 5"; 
  break;

  case($not>=70):
   echo "notunuz 4";
  break;

  case($not>=55):
   echo "notunuz 3";
  break;

  case($not>=45):
   echo "notunuz 2";
  break;

  default: 
   echo "notunuz sıfırdır";
  break;  }
?>

5. Eğer kullanıcı adı ve şifre doğru ise ekrana "Kullanıcı adı ve şifre doğru, yönlendiriliyorsunuz." mesajını, yanlış ise "Kullanıcı adı veya şifre yanlış, tekrar deneyiniz." mesajını yazdırınız? (Kullanıcı adı: deneme, şifre: 1234)

<?php
$kadi = "deneme";
$sifre = 1234;

if ($kadi == "deneme" && $sifre == 1234) {
  echo "Kullanıcı adı ve şifre doğru, yönlendiriliyorsunuz.";
  }
else
  {
  echo "Kullanıcı adı veya şifre yanlış, tekrar deneyiniz.";
  }
?>

6. for döngüsü kullanarak 1'den 20'ye kadar olan sayıları alt alta yazdırınız ?

<?php
for ($i = 1; $i < 21; $i++)
{
  echo $i."
"; } //while ile yaparsak $i =1; while ($i < 21) { echo $i."
"; $i++; } ?>

7. 5 faktöryelin sonucunu hesaplayan programı döngü kullanarak yapınız?

<?php
$sonuc = 1;
for ($i=1; $i <= 5 ; $i++) { 
	$sonuc = $i * $sonuc;
}
echo $sonuc;
// while döngüsünü kullanarak yaparsak
$sonuc1 = 1;
$j=1;
while ( $j <= 5) {
	$sonuc1 = $j * $sonuc1;
	$j++;
}
echo $sonuc1;
?>

8. for döngüsünü kullanarak "bilgisayar" kelimesini 10 kere alt alta yazdırınız. Çift sayılara denk gelenleri kalın ve kırmızı renkte yazdırınız ?

<?php
$sayi = 1;
for ($i = 1; $i < 11; $i++)
{
  if ($sayi % 2 == 0) {
   echo '<font color="red"><b>Bilgisayar</b></font>';
  }
  else
  {
   echo "Bilgisayar";
  }
$sayi++;
}
?>

9. İç içe for döngüsü kullanarak 4*4 boyutlarında, genişliği 500px olan tabloyu oluşturup içlerine kalın ve ortalı olarak rakamları yazdırınız?

<?php
$sayi = 1;
echo '<table width="500" border="1">';
for($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
 echo "<tr>";
  for($j = 0; $j < 4; $j++ ) {
    echo '<td align="center"><b>'. $sayi .'</b></td>';
  }
 echo "</tr>";
}
echo '</table>';
?>

10. tek sütun ve 3 satırdan oluşan bir tabloyu for döngüsü ile oluşturup, tablonun her hücresine 100 * 100 boyutlarında resim ekleyen kodu yazınız?

<?php

echo '<table>';
for($i = 0; $i < 3; $i++ ) {
 echo "<tr>";
 echo '<td><img width="100" height="100" src="resim.jpg"></td>';
 echo "</tr>";
}
echo '</table>';

?>

Not: devamı eklenecektir.

 • Yazı Etiketleri :
 • php operatörler
 • php döngüler
 • php if - else kullanımı
 • php switch kullanımı
Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile
Yazıyı Oku

Fare tıklamasını takip eden nesne - AS2 ile

play() ve stop() komutları - AS2 ile
Yazıyı Oku

play() ve stop() komutları - AS2 ile

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile
Yazıyı Oku

startDrag ve stopDrag kullanımı - AS3 ile

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile
Yazıyı Oku

3 boyutlu nesne döndürme - AS3 ile

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile
Yazıyı Oku

gotoAndPlay ve stop kullanımı - action script ile

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile
Yazıyı Oku

Güneş çevresinde dönen dünya - kılavuz katman ile

Menu