Javascript ile koşul ifadeleri (if - else - else if) kullanımı ile çözümlü sorular.

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

1. Değişken tanımlayınız ve değer olarak 10 veriniz. Değişkenin değerinin pozitif mi negatif mi olduğunu koşul ifadesi ile 0'a göre kontrol ediniz.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>

<script>
var sayi = 10;
var mesaj;

if (sayi > 0) {
mesaj = "Sayı pozitiftir."; }
else {
mesaj = "Sayı negatiftir."; }
document.getElementById("sonuc").innerHTML = mesaj;
</script>
</body>
</html>

2. Değişken tanımlayınız ve değer olarak kare veriniz. eğer değişkenin değeri kare ise ekrana karenin çevre ve alan formülü yazdırınız ?

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>
<script>
var sekil = "kare";
if (sekil == "kare") {
document.getElementById("sonuc").innerHTML = "Karenin çevresi : 4*a; karenin alanı : a*a"; }
</script>
</body>
</html>

3. 1. Sınav notu 25, 2. Sınav notu 75 olan öğrencinin not ortalaması 50'nin altında ise ekrana "Not ortalamanız 37.5, dersten kaldınız.", büyükse "Not ortalamanız 52.5, dersten geçtiniz." Mesajını yazdıran javascript kodlarını yazınız ?

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>

<script>
var n1 = 25;
var n2 = 55;
var ort = ( Number(n1) + Number(n2) ) / 2;

if(ort >= 50) {
document.getElementById("sonuc").innerHTML = 'Not ortalamanız ' + ort + ', dersten geçtiniz.'; }
else {
document.getElementById("sonuc").innerHTML = 'Not ortalamanız ' + ort + ', dersten kaldınız.'; }
</script>
</body>
</html>

4. Eğer saat 12'den küçükse ekran 'Günaydın' mesajını yazdıran programı yazınız ?

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>
<script>
if (new Date().getHours() < 12 ){
document.getElementById("demo").innerHTML = "Günaydın!";
}
</script>
</body>
</html>

5. Bir değişken tanımlayınız ve değerini 45 olarak veriniz. Değişkenin 9 saysına tam bölünüp bölünemediğini koşul ifadesiyle kontrol ediniz ?

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>
<script>
var sayi = 45;
var mesaj;
if (sayi % 9 == 0) {
mesaj = "45 sayısı 9'a tam bölünür."; }
else {
mesaj = "45 sayısı 9'a tam bölünmez.";  }
document.getElementById("sonuc").innerHTML = mesaj;
</script> 
</body>
</html>

6. Klavyeden girilen sayının 2 ye tam bölünüp bölünemediğini kontrol ediniz?

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>
<script>

var sayi = prompt("Klavyeden bir sayı giriniz :");
var mesaj;
if (sayi % 2 == 0) { mesaj = sayi + " sayısı 2'ye tam bölünür."; } else { mesaj = sayi + " sayısı 2'ye tam bölünmez."; } document.getElementById("sonuc").innerHTML = mesaj; </script> </body> </html>

7. Klavyeden girilen sayının hem 3'e hem de 5'e tam bölünüp bölünemediğini kontrol ediniz?

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>
<script>

var sayi = prompt("Klavyeden bir sayı giriniz :");
var mesaj;
if (sayi % 2 == 0 && sayi % 5 == 0) {
mesaj = sayi + " sayısı 2'ye ve 5'e tam bölünür."; }
else {
mesaj = sayi + " sayısı 2'ye veya 5'e tam bölünmez."; }
document.getElementById("sonuc").innerHTML = mesaj;
</script> 
</body>
</html>

8. Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı ekrana yazdıran programı koşul ifadeleriyle yapınız?

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>
<script>
var sayi = prompt("Klavyeden bir sayı giriniz :");
var sayi1 = prompt("Klavyeden bir sayı giriniz :");
var mesaj;

if (sayi > sayi1) {
mesaj = sayi + " sayısı büyüktür."; }
else {
mesaj = sayi1 + " sayısı büyüktür."; }
document.getElementById("sonuc").innerHTML = mesaj;
</script>
</body>
</html>

9. Klavyeden girilen kullanıcı adı ve şifre bilgisi doğruysa "hoşgeldiz" değilse "tekrar deneyiniz" mesajını yazdıran programı koşul ifadeleriyle yapınız.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>
<script>
var isim = prompt("Klavyeden isim giriniz :");
var sifre = prompt("Klavyeden şifre giriniz :");
var mesaj;
if (isim == 'fatih' && sifre == "1234") {
mesaj = "Hoşgeldiniz."; }
else
{ mesaj = "Tekrar deneyiniz."; }
document.getElementById("sonuc").innerHTML = mesaj;
</script>
</body>
</html>

10. Klavyeden girilen not bilgisinin 5 lik sistemdeki karşılığını yazınız ?
0 - 50 arası için --> 1
50 - 60 arası için --> 2
60 - 70 arası için --> 3

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="sonuc"></div>
<script>
var not = prompt("Klavyeden not giriniz :");
var mesaj;
if (not < 50) { mesaj = "1"; }
else if (not < 60) { mesaj = "2"; }
else { mesaj = "3"; }
document.getElementById("sonuc").innerHTML = mesaj;
</script>
</body>
</html>
 • Yazı Etiketleri :
 • javascript koşul ifadeleri
 • if-else çözümlü sorular
Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Css ile web sayfası tasarımı örneği yapımı
Yazıyı Oku

Css ile web sayfası tasarımı örneği yapımı

Menu