Hun Türkleri MS 4. yüzyılın ortalarından itibaren geçim şartlarının zorlaşması, bölgedeki kuraklık, boylar arası mücadeleler, Çin baskıları ve diğer nedenlerden dolayı Hazar Denizi ve Aral Gölü çevresine göç ettiler. Bu göçlerle birlikte yerleşik kavimlerinde göç etmesi olayına kavimler göçü dendi.

Kavimler göçü ve sonuçları, feodalitenin doğuşu

KAVİMLER GÖÇÜ

Hun Türkleri MS 4. yüzyılın ortalarından itibaren geçim şartlarının zorlaşması, bölgedeki kuraklık, boylar arası mücadeleler, Çin baskıları ve diğer nedenlerden dolayı Hazar Denizi ve Aral Gölü çevresine göç ettiler. Bölgeye sürekli Türk göçlerinin artması sonucu nüfus artmış ve buralar yetmez hale gelmiştir. MS 374 yılında Volga Nehrini aşan Hunlar, Balamir komutasında Avrupa'ya özellikle Macaristan Ovalarına yerleşmeye başladılar.

Türkler Avrupa'da ilerlerken yerleşik kavimler olan ( Vizigot, Ostrogot, Sakson, Frank, Germen, Vandal ve Gepit ) barbar kavimleri hareket ettirdi. Böylece Batı Hunları'nın neden olduğu bu olayla ( Dinyeper Nehri'nden İber Yarımadası'na kadar bütün Avrupa karıştı. Böylece Avrupa'nın etnik haritası değişti. ) kavimler göçü ortaya çıktı.

FEODALİTENİN DOĞUŞU

Kavimler göçü sonucu sahipsiz kalan süzerenler yüksek şatolarda oturan senyörlere sığınmak zorunda kaldılar. Merkezi krallara yarı bağımlı olan bu senyörler Orta Çağ boyunca Avrupa'da egemenliklerini sürdürdüler.

Avrupa Feodalitesi'nde;

★ Feodal Bey toprakla beraber köylüyü alıp satma hakkına sahiptir.

★ Feodal Bey köylüyü yargılayarak ceza verebilir.

★ Köylü haftanın belirli günlerinde Feodal Bey'e angarya (karşılıksız) çalışmak zorundadır.

★ Kapalı ekonomik yapı vardır.

Haçlı seferleri sonunda zayışayan feodalite rejimi barutun ve topun savaşlarda kullanılması özellikle İstanbul'un fethiyle surların ve kale duvarlarının topla yıkılacağının anlaşılmasıyla yıkılmaya başlamıştır. Topa sahip olan merkezi krallar feodaliteye son vermiştir.

KAVİMLER GÖÇÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

★ Roma İmparatorluğu önce Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrıldı (MS 395). Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı (MS 476).

★ Avrupa'nın etnik yapısı değişti. Germen kavimleri Avrupa'daki yerli kavimlerle karışıp kaynaşarak yeni ulusların doğmasına neden oldu. Yeni devletlerin temelleri atıldı (İngiltere, Fransa gibi).

★ İlk Çağ kapandı, Orta Çağ açıldı.

★ Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayıldı.

★ Avrupa'ya Türk göçleri devam etti ve Avrupa'da çeşitli Türk devletleri kuruldu.

★ Avrupa'ya bir yandan Türk kültürü yayılırken diğer yandan bazı Türk kavimleri yerli halkın tesiri ile asimile oldular.

  • Yazı Etiketleri :
  • kavimler göçü ve sonuçları
  • feodalitenin doğuşu
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu