Atmosferik gazlar, sera etkisiyle sıcaklığın uzaya kaybedilmesini engelleyerek, dünyanın ısınmasını sağlar. Bu bir bakıma iyi bir şeydir; çünkü aksi halde dünyada, tıpkı komşusu Mars gezegeni gibi insan yaşamı için çok soğuk olabilirdi. Fakat küresel ısınma denilen ve yerküresinde görülen hızlı ve önemli sıcaklık artışları, insanlar ve dün yadaki diğer yaşam formları için, kolayca uyum sağlayamamaları nedeniyle, ölümcül olabilir.

Küresel ısınma, fazlası zarar

Atmosferik gazlar, sera etkisiyle sıcaklığın uzaya kaybedilmesini engelleyerek, dünyanın ısınmasını sağlar. Bu bir bakıma iyi bir şeydir; çünkü aksi halde dünyada, tıpkı komşusu Mars gezegeni gibi insan yaşamı için çok soğuk olabilirdi. Fakat küresel ısınma denilen ve yerküresinde görülen hızlı ve önemli sıcaklık artışları, insanlar ve dün yadaki diğer yaşam formları için, kolayca uyum sağlayamamaları nedeniyle, ölümcül olabilir.

Küresel ısınma birkaç yıl öncesine kadar bilim adamları arasında tartışmalı bir konuydu. Günümüzde ise bu konu, iklim bilimcilerin çoğunun görüşlerine uygun olarak, artık geniş kabul görmektedir.Pek çok sayıda ölçüme dayalı olarak
oluşturulan ortak görüşe göre geçen yüzyılda yer yüzünde sıcaklık 0.4 – 0.8°C artmıştır. İlk bakışta bu rakam, önemli bir artış gibi görünmemektedir. Fakat, bu artışın etkileri, buzul taşıyan dağların tepelerinde bulunan buzulların daha da yükseklere çekilmesinde, ve ayrıca Büyük Okyanus’un güney adalarında bulunan ülkelerde olduğu gibi, deniz seviyesinin tehlike oluşturacak tarzda yükselmesinde görülebilir. Polen alerjilerinden rahatsız olan biriyseniz, şunu öğrenmek size ilginç gelebilir:

Bilimadamlarına göre,küresel ısınma, 100 yılı aşkın bir süredir saman nezlesine neden olan ot türlerinin polen üretimini ikiye katlamıştır. Önümüzdeki yüzyılda (21.yüzyıl), bu miktarın bir kere daha ikiye katlanması beklenmektedir.

Bazı bilim insanları, küresel ısınma devam ederse, bu koşullara aynı hızla uyum sağlaya mayan bazı yaşam formlarının yok olabileceğini tahmin etmektedir. Bu bilim insanları küresel ısınmanın kutup buzullarını eritebileceğini, bu nun da deniz seviyesini yükselterek mevcut tarım alanlarının ve kıyı şehirlerinin sular altında kalabileceği konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Bazı uzmanlar, küresel ısınmanın mevcut hava koşullarını değiştirebileceğini, şiddetli fırtınalar çıkmasına yol açarak insan ölümlerine, göçlere ve tarım ürünlerinin yok olmasına neden olabileceğini düşünmektedir. Ayrıca bu sıcaklık artışı ve ani fırtınalar, zararlı böceklerin, yabancı otların ve hastalık yapan mikropların üremesini arttırabile cektir. Buson durumla ilgili kanıtlar, 50 milyon yıl öncesinde yeryüzü sıcaklığında olan artışla birlikte, bu dönemlerde yaşamış bitkiler ve böceklerin fosillerinin incelenmesinden elde edilmiştir.

Yerküresinde sıcaklık artması (jeolojik veri lerden anlaşıldığına göre) ile hastalık yapan zararlı böcek ve otların çeşitliliğinin artması ve bu zararlıların bitkilere verdiği zararın şiddeti arasında ilişkiler bulunmaktadır. Günümüzde, tüm yeryüzünde yetiştirilen veya depolanan bitkisel ürünlerin %35 - 42’si bu zararlılarca yok edilmektedir. Bu zararın parasal değeri de, yine dünya çapında yılda 244 milyar dolar kadardır. İleriki yıllarda küresel ısınmanın buna benzer kayıpları arttıracağı tahmin edilmektedir. Küresel ısınma okyanusları da etkilemektedir. Okyanus suyunun sıcaklığının artması, dünyada en fazla hayvan çeşitliliğinin bulunduğu mercan adalarının yok olmasına sebep olmaktadır. Örneğin, 1999 yılında görülen aşırı sıcak yaz mevsiminde, Hint Ok yanusu’ndaki mercanların %70’i ölmüştür. Küresel ısınma, insan etkinlikleri sonucu ormanların ve fosil yakıtların yakılması neticesinde ortaya çıkan sera gazlarının artışı ile yakından ilişkilidir. Eski çağlara ait buzullar içinde kilitli kalmış hava kabarcıkları kullanılarak bu hava içindeki CO2 moleküllerinin ölçümleri yapılmıştır. Yapılan bu ölçümler, atmosferdeki CO2 gazının, binlerce yıl 280 ppm seviyesinde değişmeden kaldığını göstermektedir. Ancak, 1800’lü yıllardan (Endüstri Devriminin doğuşu) sonra, bu miktar hızla yükselmiştir. İklim bilimcilerin 1957 yılından beri tuttuğu kayıtlara göre, atmosferdeki CO2 seviyesi 315 ppm den 362 ppm seviyesine çıkmıştır. Öyleyse, bu küresel ısınma tehdidini nasıl azaltabilir, veya nasıl önleyebiliriz? Fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve ormanların korunması konusundaki yerel ve uluslararası eylemler bu konuda yardımcı olabilir. Bazı otoritelerin onaylamamasına karşın, bazı uzmanlar, yeryüzünde daha fazla orman yetiştirmenin diğer bir çözüm olabileceğini düşünmekteler. Metan gibi diğer sera gazlarının etkilerinin daha iyi anlaşılması da bu konuda yararlı olacaktır.

  • Yazı Etiketleri :
  • küresel ısınma
  • fosil yakıtlar
Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme
Yazıyı Oku

Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi
Yazıyı Oku

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi
Yazıyı Oku

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi

Kanola yağının faydaları ve zararları
Yazıyı Oku

Kanola yağının faydaları ve zararları

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi
Yazıyı Oku

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları
Yazıyı Oku

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları

Menu