4. sınıf düzeyine göre hazırlanmış kurtuluş savaşı, cepheler, yapılan savaşlar ve antlaşmalar konu anlatımıdır.

Kurtuluş savaşı, cepheler, savaşlar ve antlaşmalar konu anlatımı

KURTULUŞ SAVAŞI

Türk halkı düşmanı yurttan atmak için düzenli bir ordu kurdu.
Kurulan bu ordu;
Batıda Yunanlılarla
Doğuda Ermenilerle
Güneyde Fransızlarla savaştı.

Kurtuluş savaşında düşmanla 3 cephede savaşılmıştır.
Doğu Cephesi
Güney Cephesi
Batı Cephesi

1. DOĞU CEPHESİ

Bu cephede Ermenilerle savaşılmıştır. Kazım Karabekir komutanlığındaki askerlerimiz Ermenileri yenerek Kars ve çevresini düşmanlardan almıştır. Savaş sonrasında Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalanmış ve Kars ve çevresi Türkiye sınırları içinde kalmıştır. Gümrü Antlaşması TBMM' nin ilk siyasi başarısıdır.

2. GÜNEY CEPHESİ
 • Bu cephede Fransızlarla savaşılmıştır.
 • Bu cephede düzenli ordumuz yoktu. Fakat bölge halkı kahramanca savaşmış ve Fransızları bölgeden kovmuştur.
 • Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

Bu cephedeki başarılardan sonra;
Antep'e GAZİ
Maraş'a KAHRAMAN
Urfa'ya ŞANLI ünvanları verilmiştir.

3. BATI CEPHESİ
 • Bu cephede Yunanlılar ile savaşılmıştır.
 • En zor savaşların yaşandığı cephedir.
 • 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi bu cephede yaşanan savaşlardır.

1. ve 2. İnönü Savaşları

Düzenli ordu ilk başarısını İnönü Savaşlarında kazanmıştır. Bu savaşların ardından halkın düzenli orduya olan güveni arttı.

Sakarya Savaşı

 • Yunanlılar hazırlıklarını yaptılar ve tekrar Türklere saldırdılar. 
 • Yunan ordusu, Türk ordusunun yaklaşık 3 katı kadardı.
 • 22 gün 22 gece süren zorlu savaşı Türkler kazandı.
 • Bu zaferden sonra Mustafa Kemal' e “gazi” ünvanı ve “mareşal” rütbesi verildi.

Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi

Ard arda kazanılan zaferlerden sonra orduya olan güven daha da çok arttı ve Mustafa Kemal orduyu güçlendirerek 22 Ağustos 1922' de orduya taarruz yani savaş emrini verdi.

30 Ağustos 1922' de bu büyük savaş kazanıldı. Bu savaş tarihte Başkumandan Meydan Muharebesi olarak da bilinir.

Savaşın ardından Mustafa Kemal "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri." emrini verdi.
Bu emri alan ordumuz 9 Eylül 1922' de İzmir' e girdi. Burada düşman yenildi. Ordumuz Boğaz' a ve İstanbul' a doğru yola çıktı. İngiltere, İtalya ve Fransa savaşı göze alamadı ve ateşkes isteğinde bulundu.
Bunun üzerine Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922

Bu antlaşma ile savaşlar sona erdi. Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmış oldu.

Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923

 • Barış anlaşması İsviçre' nin Lozan kentinde yapılmıştır.
 • Bu antlaşma ile Türkiye' nin bugünkü sınırları büyük ölçüde çizilmiştir.
 • Yeni Türk devletini bütün dünya tanımış oldu.
 • Bu antlaşmadan sonra düşman askerleri İstanbul' dan ayrıldı.

Cumhuriyet'in İlanı

Kurtuluş Savaşının kazanılmasının ardından yeni devletin başkentinin ve yönetim şeklinin belirlenmesine sıra gelmişti.

13 Ekim 1923 yılında çıkartılan yasa ile yeni devletin başkenti Ankara oldu.

Yeni kurulan devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verildi ve 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi.

 • Yazı Etiketleri :
 • 4. sınıf kurtuluş savaşı konu özeti
 • 4. sınıf cepheler konu anlatımı
 • cumhuriyetin ilanı
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu