Her müslümanın kabul etmesi, gönülden inanması gereken bazı esaslar vardır. Kuran-ı Kerim'de varlığı açık ve kesin bir şekilde haber verilen meleklere inanmak bunlardan biridir.

Meleklerin görevleri ve özellikleri, dört büyük melek ve görevleri

Melek kelimesi elçi, haberci, kuvvet, güç vb. anlamlara gelmektedir. Dini bir kavram ölarak ise melek, Yüce Allah tarafından yaratılmış nurani, gözle görülmeyen varlık anlamına gelir. Meleklerin yaratılış amacı, görevleri ve özellikleri hakkında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çeşitli bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerden de faydalanarak meleklerin görevleri ve özelliklerini şöyle açıklayabiliriz:

 • Melekler nurani varlıklardır. Onlar biz insanlar gibi maddi bir bedene sahip değillerdir. Gözle görülemezler.
 • Meleklerin sayısını Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bazı meleklerin isimleri ve görevleri bizlere haber verilmiştir. Cebrail, Azrail, israfil ve Mikail bunlardandır. Bunlar dört büyük melek ölarak da bilinir.
 • Meleklerin yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
 • Melekler erkeklik ya da dişilik özelliğine sahip değildir.
 • Melekler hızlı hareket edebilen varlıklardır. Kısa zamanda uzun mesafelere gidebilirler.
 • Melekler farklı şekillere bürünebilme özelliğine sahiptir. Örneğin Cebrail (a.s.)*, zaman zaman insan şekline bürünerek Hz. Peygambere vahiy getirmiştir.
 • Meleklerin temel görevlerinden biri Yüce Allah'a ibadet edip onun emirlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir.
 • Melekler hiçbir zaman Allah'ın emirlerine karşı gelmezler. "... Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır." mealindeki ayet bu gerçegi dile getirmektedir.
 • Melekler kanatları olan varlıklardır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de, "Gokleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği artırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir." buyurlmaktadır.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dört büyük melek ve görevleri açıkca yer almaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Cebrail (a.s.): Yüce Allah'ın emir ve ögütlerini peygamberlere bildirmekle görevlidir. Bu sebeple Cebrail, vahiy meleği olarak da adlandırılır.

Azrail (a.s.): Yüce Allah'ın izniyle, ömrü bitip eceli gelenlerin canlarını almakla gorevlidir.

Mikail (a.s.): Dört büyük melekten biri de Mikail'dir. Onun görevi yağmur, kar, rüzgar vb. doğa olaylarını düzenlemektir.

İsrafil (a.s.): Görevi sur denilen boruya üflemektir. İsrafil sura iki defa üfleyecektir. Birinci üfleyişte kıyamet kopacak, dünya hayatı sona erecek ve bütün canlılar ölecektir. İkinci üfleyişte ise dünya üzerinde yaşamış bütün insanlar yeniden diriltilecek ve Allah'ın huzurunda toplanacaktır.

Dört büyük melek dışında Kuran'da adları ve görevlerinden bahsedilen melekler de vardır. Hafaza (koruyucu) melekleri ve yazıcı (kiramen katibin) bunlardandır. Koruyucu melekler insanları görünmez tehlikelere, olumsuzluklara ve kötülüklere karşı korumakla görevlidirler. Yazıcı melekler ise insnaların yaptığı iyi - kötü, sevap - günah her davranışı yazarlar. Kuran-ı Kerim'de yer alan "Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir. (infitar suresi)" mealindeki ayet meleklerin bu özelliklerine dikkat çekmektedir.

 • Yazı Etiketleri :
 • melek
 • Cebrail
 • Azrail
 • İsrafil
 • dört büyük melek
 • özellikleri ve görevleri
Uçurtma nedir, uçurtma yapım aşamaları, uçurtma nasıl uçurulur
Yazıyı Oku

Uçurtma nedir, uçurtma yapım aşamaları, uçurtma nasıl uçurulur

Silistre savunması
Yazıyı Oku

Silistre savunması

Çölyak hakkında merak edilenler (belirtileri, tanısı ve tedavisi)
Yazıyı Oku

Çölyak hakkında merak edilenler (belirtileri, tanısı ve tedavisi)

Tüm vücut mr nedir, nasıl ve kimlere uygulanıyor
Yazıyı Oku

Tüm vücut mr nedir, nasıl ve kimlere uygulanıyor

Nifty testi nedir, gebeliğin hangi döneminde yapılıyor, özellikleri
Yazıyı Oku

Nifty testi nedir, gebeliğin hangi döneminde yapılıyor, özellikleri

10 soruda varis hakkında merak edilen her şey
Yazıyı Oku

10 soruda varis hakkında merak edilen her şey

Menu