Her müslümanın kabul etmesi, gönülden inanması gereken bazı esaslar vardır. Kuran-ı Kerim'de varlığı açık ve kesin bir şekilde haber verilen meleklere inanmak bunlardan biridir.

Meleklerin görevleri ve özellikleri, dört büyük melek ve görevleri

Melek kelimesi elçi, haberci, kuvvet, güç vb. anlamlara gelmektedir. Dini bir kavram ölarak ise melek, Yüce Allah tarafından yaratılmış nurani, gözle görülmeyen varlık anlamına gelir. Meleklerin yaratılış amacı, görevleri ve özellikleri hakkında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çeşitli bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerden de faydalanarak meleklerin görevleri ve özelliklerini şöyle açıklayabiliriz:

 • Melekler nurani varlıklardır. Onlar biz insanlar gibi maddi bir bedene sahip değillerdir. Gözle görülemezler.
 • Meleklerin sayısını Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bazı meleklerin isimleri ve görevleri bizlere haber verilmiştir. Cebrail, Azrail, israfil ve Mikail bunlardandır. Bunlar dört büyük melek ölarak da bilinir.
 • Meleklerin yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
 • Melekler erkeklik ya da dişilik özelliğine sahip değildir.
 • Melekler hızlı hareket edebilen varlıklardır. Kısa zamanda uzun mesafelere gidebilirler.
 • Melekler farklı şekillere bürünebilme özelliğine sahiptir. Örneğin Cebrail (a.s.)*, zaman zaman insan şekline bürünerek Hz. Peygambere vahiy getirmiştir.
 • Meleklerin temel görevlerinden biri Yüce Allah'a ibadet edip onun emirlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir.
 • Melekler hiçbir zaman Allah'ın emirlerine karşı gelmezler. "... Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır." mealindeki ayet bu gerçegi dile getirmektedir.
 • Melekler kanatları olan varlıklardır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de, "Gokleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği artırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir." buyurlmaktadır.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dört büyük melek ve görevleri açıkca yer almaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Cebrail (a.s.): Yüce Allah'ın emir ve ögütlerini peygamberlere bildirmekle görevlidir. Bu sebeple Cebrail, vahiy meleği olarak da adlandırılır.

Azrail (a.s.): Yüce Allah'ın izniyle, ömrü bitip eceli gelenlerin canlarını almakla gorevlidir.

Mikail (a.s.): Dört büyük melekten biri de Mikail'dir. Onun görevi yağmur, kar, rüzgar vb. doğa olaylarını düzenlemektir.

İsrafil (a.s.): Görevi sur denilen boruya üflemektir. İsrafil sura iki defa üfleyecektir. Birinci üfleyişte kıyamet kopacak, dünya hayatı sona erecek ve bütün canlılar ölecektir. İkinci üfleyişte ise dünya üzerinde yaşamış bütün insanlar yeniden diriltilecek ve Allah'ın huzurunda toplanacaktır.

Dört büyük melek dışında Kuran'da adları ve görevlerinden bahsedilen melekler de vardır. Hafaza (koruyucu) melekleri ve yazıcı (kiramen katibin) bunlardandır. Koruyucu melekler insanları görünmez tehlikelere, olumsuzluklara ve kötülüklere karşı korumakla görevlidirler. Yazıcı melekler ise insnaların yaptığı iyi - kötü, sevap - günah her davranışı yazarlar. Kuran-ı Kerim'de yer alan "Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir. (infitar suresi)" mealindeki ayet meleklerin bu özelliklerine dikkat çekmektedir.

 • Yazı Etiketleri :
 • melek
 • Cebrail
 • Azrail
 • İsrafil
 • dört büyük melek
 • özellikleri ve görevleri
Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme
Yazıyı Oku

Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi
Yazıyı Oku

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi
Yazıyı Oku

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi

Kanola yağının faydaları ve zararları
Yazıyı Oku

Kanola yağının faydaları ve zararları

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi
Yazıyı Oku

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları
Yazıyı Oku

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları

Menu