Nesne tabanlı programlama dersi için değişkenler, veri türleri ve operatörler ile ilgili karışık örnekler ve çözümleri.

Nesne tabanlı programlama değişkenler, veri türleri ve operatörler örnekleri

1. Listbox ve textbox kullanarak seçilen veri türüne göre örnek sonucu textbox'a yazdıran kodu yazınız ?

private void ListBoxItem_Selected(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int i = 30;
      textBox1.Text = i.ToString();
    }

private void ListBoxItem_Selected_1(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      long saniye = 300;
      textBox1.Text=saniye.ToString();
    }

2. Form yüklendiğinde text içerisinde istediğiniz bir metni ya da sayıyı görüntüleyiniz.

// ilk olarak form üzerine textbox ekleyiniz.
// Sonra window_loaded metotunu oluşturunuz.
private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int i = 30;
      textBox1.Text = i.ToString();
    }
// aynı örneği metin yazdırmak için dönüştürürsek
private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      string isim = "ilketkinlik.com";
      textBox1.Text = isim;
    }

3. Girilen ürünün fiyatı 500 TL'nin altında ise %2 kdv, üstünde ise %5 kdv ekleyen uygulamayı yapınız ? ( ilk olarak gerekli formu hazırlayınız )

private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      double sonuc;
      int fiyat = Int16.Parse(textBox1.Text);
      if (fiyat > 500)
      {
        sonuc = fiyat * 1.05;
      }
      else
      {
        sonuc = fiyat * 1.02;
      }

      label2.Content = sonuc.ToString();
    }

4. Yanda verilen ekran çıktısını hazırlayarak sipariş edilen toplam modül sayısını hesaplayıp, kdv'lerini ekleyerek toplam fiyatı yazdırınız? (1. modül: 10 TL, 2. modül : 8 TL, 3. modül : 5 TL, KDV : %8 )

 private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      double sonuc, sonuc1, sonuc2;

      int modul1 = Int16.Parse(textBox1.Text);
      sonuc = ( modul1 * 10 ) * 1.08;

      int modul2 = Int16.Parse(textBox2.Text);
      sonuc1 = ( modul2 * 8) * 1.08;

      int modul3 = Int16.Parse(textBox3.Text);
      sonuc2 = ( modul3 * 5 ) * 1.08;

      label7.Content = (modul1 + modul2 + modul3).ToString();
      label10.Content = (sonuc + sonuc1 + sonuc2).ToString();
    }

5. Yanda verilen ekran çıktısını hazırlayarak her bir ürün için fiyat ve adet girişi yaparak; her bir ürünün adet miktarını, toplam kdv'yi ve toplam fiyatı yazdırınız. (KDV : , ayrıca metin kutularının boş geçilemez özelliği ekleyiniz ve mesaj kutusu içerisinde "Boş geçilemez" mesajı gösteriniz.)

 private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int adet, adet1, adet2, fiyat, fiyat1, fiyat2, toplam, toplam1, toplam2, gtoplam;
      double kdv, kdv1, kdv2;
      if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "" || textBox3.Text == "" || textBox4.Text == "" || textBox5.Text == "" || textBox6.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Boş geçilemez");
      }
      else
      {
        fiyat = Int16.Parse(textBox1.Text);
        fiyat1 = Int16.Parse(textBox2.Text);
        fiyat2 = Int16.Parse(textBox3.Text);

        adet = Int16.Parse(textBox4.Text);
        adet1 = Int16.Parse(textBox5.Text);
        adet2 = Int16.Parse(textBox6.Text);


        //adet yazdırma
        label6.Content = adet;
        label9.Content = adet1;
        label12.Content = adet2;

        //kdv hesaplama
        kdv = ((fiyat * 18) / 100) * adet;
        kdv1 = ((fiyat1 * 18) / 100) * adet1;
        kdv2 = ((fiyat2 * 18) / 100) * adet2;
        //toplam kdv
        label16.Content = (kdv + kdv1 + kdv2).ToString();

        //genel toplam yazdırma
        toplam = fiyat * adet;
        toplam1 = fiyat1 * adet1;
        toplam2 = fiyat2 * adet2;
        gtoplam = toplam + toplam1 + toplam2;

        label17.Content = (gtoplam + kdv + kdv1 + kdv2).ToString();
      }
}

6. Yanda verilen ekran çıktısını hazırlayarak radio butonlara tıklandığında istenilen işlemin sonucunu ekran çıktısında verildiği gibi yapınız ? ( ayrıca metin kutularının boş geçilemez özelliği ekleyiniz ve mesaj kutusu içerisinde "Boş geçilemez" mesajı gösteriniz. Hata mesajından sonra radio butonun seçili özelliğini kaldırınız. )

private void radioButton1_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
// Burada eklenen if-else bölümü her radio buton için eklenip kontrol yapılacaktır.
      if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Boş geçilemez.");
        radioButton1.IsChecked = false;
      }
      else
      {

        int sonuc = Int16.Parse(textBox1.Text) + Int16.Parse(textBox2.Text);
        label2.Content = Int16.Parse(textBox1.Text) + " + " + Int16.Parse(textBox2.Text) + " = " + sonuc;
      }
      
    }

    private void radioButton2_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int sonuc = Int16.Parse(textBox1.Text) * Int16.Parse(textBox2.Text);
      label2.Content = Int16.Parse(textBox1.Text) + " * " + Int16.Parse(textBox2.Text) + " = " + sonuc;
    }

    private void radioButton3_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      double sonuc = Int16.Parse(textBox1.Text) / Int16.Parse(textBox2.Text);
      label2.Content = Int16.Parse(textBox1.Text) + " / " + Int16.Parse(textBox2.Text) + " = " + sonuc;
    }

    private void radioButton4_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int sonuc = Int16.Parse(textBox1.Text) - Int16.Parse(textBox2.Text);
      label2.Content = Int16.Parse(textBox1.Text) + " - " + Int16.Parse(textBox2.Text) + " = " + sonuc;
    }
 • Yazı Etiketleri :
 • değişkenler
 • veri türleri
 • operatörler
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu