Nesne tabanlı programlama dersi metot kullanımı ile ilgili örnekler ve çözümlü sorular.

Nesne tabanlı programlama metot örnekleri

Metotlar, bir işlem yapmak üzere tasarlanmış kodlar topluluğudur. Program yazarken belli bir işlevi olan kod bloğunu birkaç kez kullanmak gerekebilir. Bu durumlarda aynı kodları program içerisinde sürekli yazmak yerine bu, bir metot olarak hazırlanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir.

Herhangi bir sonuç döndürmeyen bir metot kullanarak dikdörtgenin alanını hesaplayınız? ( C# ' tan WPF application kullanarak yapınız. )

 void alan(int a, int b)
    {
      label1.Content = "Dikdörtgenin alanı : " + a * b + " dır.";
    }
 private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int s1, s2;
      s1 = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      s2 = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
      alan(s1, s2);
    }

Sonuç döndüren bir metot kullanarak dikdörtgenin alanını hesaplayınız? ( C# ' tan WPF application kullanarak yapınız. )

 
  int alan(int a, int b)
    {
      return a * b;
    }
  private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int s1, s2;
      s1 = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      s2 = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
      label1.Content = "Dikdörtgenin alanı : " + alan(s1, s2) + " dır.";
    }

Verilen form doldurulduktan sonra kaydet butonuna basıldığında "Bilgileriniz başarıyla kaydedilmiştir." mesajını yazıp, metin kutularını temizleyen uygulamayı yapınız. ( geriye değer döndürmeyen metot kullanarak )

 
 void sil()
    {
      label5.Content = "Bilgileriniz başarıyla kaydedilmiştir.";
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
    }
    private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      sil();
    }

Dışarıdan girilen sayının faktöryelini hesaplayan programı geriye değer döndüren metot kullanarak yapınız ?

 
 int faktoryel(int sayi)
    {
      int carpan = 1;

      for (int i = sayi; i > 0; i--) //for (int i = 1; i <= sayi; i++) alternatif yazım
      {
        carpan = carpan * i;
      }

      return carpan;
    }
    private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      label1.Content = faktoryel(Int16.Parse(textBox1.Text)); //Convert.ToInt16(textBox1.Text) alternatif yazım
    }

Dışarıdan girilen sayının küpünü hesaplayan programı geriye değer döndürmeyen metot kullanarak yapınız ?

 
 void kup(int sayi)
    {
      int sonuc = sayi * sayi * sayi;
      label1.Content = sonuc;
    }
    private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      kup(Convert.ToInt16(textBox1.Text));
    }

Yandaki formu hazırlayıp girilen yarıçap değerine göre dairenin alanı ve çevresini hesaplayan programı geriye değer döndürmeyen metot kullanarak yapınız ?

 
 void alan(int sayi)
    {
      int dairealan = sayi * sayi * 3;
      label1.Content = "Dairenin alanı " + dairealan + " dır.";
    }

void cevre(int sayi)
    {
      int dairecevre = sayi * 2 * 3;
      label1.Content = "Dairenin çevresi " + dairecevre + " dır.";
    }

private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      alan(Convert.ToInt16(textBox1.Text));
    }

private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      cevre(Convert.ToInt16(textBox1.Text));
    }
 • Yazı Etiketleri :
 • nesne tabanlı programlama
 • metot kullanımı
 • void
 • metot çağırma
 • return metodu
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)
Yazıyı Oku

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Menu