Try - Catch - Finally kullanarak ve birden fazla catch kullanarak nesne tabanlı programlama uygulamaları.

Nesne tabanlı programlama uygulamaları (try - catch - finally)

1. Öğrencinin notu verilen aralıklardan hangisi ile uygunsa gerekli mesajı ekran yazdıran uygulama ( WPF kullanarak yapınız. )

2. Girilen sayının pozitif ya da negatif olduğunu bulan uygulama ( WPF kullanarak yapınız. )

3. try - catch - finally kullanarak basit hesap makinesi uygulaması. Hatalı operatör girişi kontrolünü yapınız. Uygulama hatalı veya hatasız çalıştığında metin kutuları içerisindeki içeriği temizleyiniz. ( WPF kullanarak yapınız. )

4. Formatexception ve OverflowException ile try - catch kullanarak yapınız. ( WPF kullanarak yapınız. )

5. Başlangıç ve bitiş değerleri yazılan ve bu aralıkta bulunan sayıları ListBox'a ekleyen uygulama ( WPF kullanarak yapınız. )

6. while - For döngüsü kullanarak 0 - 10 arasındaki sayıları ListBox'a ekleyen uygulama ( WPF kullanarak yapınız. )

7. Öğrencinin bir dersine ait sınav ve performans notlarının ortalamasını hesaplayan ve sonucu not ortalaması - puan olarak ayrı ayrı yazan uygulama ( WPF kullanarak yapınız. ) 

8. Uzun ve kısa kenarı girilen dikdörtgenin alanını metot kullanarak hesaplayan uygulama ( WPF kullanarak yapınız. )

9. Try - Catch kullanarak metin kutusuna yazılan sayının faktöryelini hesaplayan uygulama  ( WPF kullanarak yapınız. )

  • Yazı Etiketleri :
  • try - catch - finally
  • metot kullanımı
  • try catch formatException
Javascript if - else - else if çözümlü sorular
Yazıyı Oku

Javascript if - else - else if çözümlü sorular

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)
Yazıyı Oku

Css ile kutu modeli oluşturma (box model örneği)

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile basit kullanıcı ekleme, listeleme, silme ve güncelleme

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme
Yazıyı Oku

Asp.net ile veritabanına bağlanma ve basit kayıt ekleme, listeleme, silme, güncelleme

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları
Yazıyı Oku

İnternet programcılığı çerez (cookie), oturum yönetimi (session) ve grafik uygulamaları

Css ile web sayfası tasarımı örneği yapımı
Yazıyı Oku

Css ile web sayfası tasarımı örneği yapımı

Menu