Karahanlılar döneminde yaşayıp daha sonra Karahanlı hükümdarı olmuştur. Karahanlılardan günümüze kadar gelen en önemli sözlü edebiyat türü Satuk Buğra Han Destanından bir bölümü olan Satuk Buğra Han'ın müslüman oluşunu bu yazıda sizlerle paylaşıyoruz.

Satuk Buğra Han destanından Satuk Buğra Han'ın müslüman oluşu bölümü

Hz. Muhammed, kanatlı Burak sırtında göklere yükseldiği Mîrâc gecesinde gök katlarında eski ve ünlü peygamberleri görmüştü. Bunlar arasında tanıyamadığı bir zâtı Cebrail'e göstermiş, onun hangi Peygamber olduğunu sormuştu. Cebrail:

– Bu peygamber değildir. Bu, sizin ahirete intikalinizden üç asır sonda dünyaya inecek bir ruhtur; Türkistan'da sizin dininizi yayacak bu ruh, Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın ruhudur, cevabını vermişti.

Hz. Muhammed buna çok sevindi. Yere döndükten sonra hergün, dinini Türk ülkelerine yayacak bu insan için dualar etti. Dünyaya peygamber zamanında gelip onunla görüşmek saadetine ermiş arkadaşları (sahabesi) İslam nurunu Türkistan'da yankılandıracak bu mutlu ruhu gözleriyle görmek istediler. Hz. Muhammed onların niyazlarını kabul etti, Hemen, başlarında Türk başlıkları bulunan silahlı, kırk atlı belirdi. Bunlar, Buğra Han'ın ve arkadaşlarının ruhları idi. Selam verip yaklaştılar.

(Bu vak'adan üç asır sonra) Satuk Buğra Han, Kaşgar Sultanının oğlu olarak dünyaya geldi. Doğduğu gün yer deprenmiş; dağ yamaçlarındaki kaynaklar kaybolmuş; mevsim kış olduğu halde bahçeler, çayırlar çiçeklerle örtülmüştü. Falcılar bu çocuğun büyüyünce Müslüman olacağını söylemişlerdir. Bu sebepten onu öldürmek istediler.

Fakat annesi:
"Onu Müslüman olduğu zaman öldürürsünüz!" diyerek çocuğunu bu ölümden kurtardı. Satuk Buğra (Han) on iki yaşında iken birgün kırk arkadaşıyla birlikte ava çıktı. Kaçan bir tavşan ardından o kadar hızla koştu ki arkadaşlarını gözden kaybetti. O zaman, kaçan tavşanın durduğunu ve ihtiyar bir insan şekline girdiğini derin hayretle gördü. İhtiyar, Buğra'yı yanına oturtarak ona öğütler verdi; ona Allah'ı bilmenin saadetini ve Cehennem'in gazaplarını anlattı; yakında kendisine Hak dinini öğretecek kimseyi göreceğini bildirdi." "Satuk Buğra bu ihtiyarın Hızır olduğunu anladı ve Müslümanlığı, kendisine bu dini öğretmekle vazifeli Ebu Nasır Sâmânî'den öğrendi."

"Satuk Buğra'nın babası ölmüş, annesini amcası almıştı. Aynı zamanda hükümdar olan amcası Harun Buğra Han, yeğenini Müslümanlıktan geri çevirmek niyetindeydi. Ona bir putperest mabedi inşaasında bulunmayı emretti. Satuk, bu emri mabedi camiye çevirmek duygusayla kabul etti. Arkasından amcasını Hak dinine çağırdı. O, kabul etmeyince Satuk keramet gösterdi: Yavaş yavaş yer yarıldı ve amcası yere gömüldü."

"Tan ağarınca Satuk hükümdar oldu. Türk ülkelerinde İslamlık onunla birlikte başladı, birlikte hüküm sürdü. Yeni hükümdar kafirler için amansız bir düşman oldu. Savaşlarda ağzından ateşler saçarak imansızları yakıyordu. Kılıcını onların üzerine çektiği zaman bu kılıç kırk adım uzuyordu. Doksan altı yaşına geldiğinde kılıcının korkusu Belh'in önünden geçen Amuderya boylarına; cenupta Kış Kezek'e, şimalde Karakurum'a kadar olan yerlerdeki kafirleri Müslüman etmişti. Satuk Buğra Han, bir yıl da Çin'le savaşmış, İslamlığı Turfan'a kadar yaymıştı. Hastalanmasaydı daha da ileri gidecekti. Fakat yukarıdan aldığı bir davetle Kaşgar'a döndü. fiehre girer girmez bu hastalıktan öldü. Artunç'ta Meşhed denilen yere gömüldü."

"Satuk Buğra Han'ın dört oğlu ve dört de kızı vardı. İkinci kızının adı Alanur'du. Alanur, İsa'nın annesi Meryem gibi, Cebrâil vasıtasıyla ağzına sürülen bir damla ışıktan gebe kaldı. Doğan çocuğun üç asır evvelki İslam kahramanı Hz. Ali'nin oğlu olduğu anlaşıldı. Çocuğa, Seyyid Ali Arslan Han adı verildi."

"Ancak bunu başka türlü söyleyenler de vardır. Derler ki: Alanur, birgün evinin önünde gözlerini kendisine dikmiş bakar bir aslan gördü. Dehşete düştü, alnından inci tanesi terler boşandı ve bayıldı. Her ne olursa olsun doğan çocuk Ali gibi, Allah'ın arslanıydı. Bu çocuk yedi yaşına geldiği zaman Alanur yine Buğra Han'lar soyundan bir Han'la evlendi. Bu izdivaçtan da Mehmed Arslan, Yusuf Arslan, Kızıl Arslan denilir, üç oğlu doğdu."

  • Yazı Etiketleri :
  • Satuk Buğra Han
  • Karahanlılar
  • Karahanlı hükümdarı
  • Satuk Buğra Han Destanı
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu