Vücudumuzda yer alan sistemlerden bazılarının maketlerinin nasıl yapılacağını gösteren görseller bu paylaşımda.

Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi maketi yapımı

Sindirim Sistemi

Besinlerin fiziksel ve kimyasal sindirimi ağızda başlar. Fiziksel sindirim besinlerin küçük parçalara ayrılmasını sağlar. Ağızda dişler yardımıyla gerçekleşen bu olay, kimyasal sindirimde görev alan tükürükteki sindirim enzimlerinin etkinliğini kolaylaştırır. Ağızda yalnızca karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar. Yutma işlemiyle yutağa geçen besinler buradan yemek borusuyla mideye iletilir. Midede kimyasal ve fi ziksel sindirim gerçekleşir. Mide kaslarının hareketi fi ziksel sindirimi, mide öz suyundaki mide asidi ve enzimler de proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar.

Bulamaç hâline gelen besinler mideden ince bağırsağa iletilir. İnce bağırsakta da besinlerin fi ziksel ve kimyasal sindirimi devam eder. Safra kesesinden gelen safra ve pankreastan gelen pankreas öz suyu besinlerin parçalanmasını sağlar. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar ve tamamlanır. Yağlar safra salgısı ile fiziksel sindirime, pankreas öz suyu ile de kimyasal sindirime uğrar. Karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimi pankreas öz suyu ile burada tamamlanır. İnce bağırsakta sindirimi tamamlanan besinler ince bağırsağın kıvrımlarından emilerek kana geçer. Bu kıvrımlara villus adı verilir. Kalın bağırsağa besinlerin sindirilmeyen kısımları gelir. Besinlerin içerisinde kalan su ve mineraller de kalın bağırsakta emilir, kalan posa ise anüs yoluyla vücut dışına atılır.

Solunum Sistemi

Soluk aldığımızda hava burnumuzdan içeri girer. Hava, burunda ısıtılır ve nemlendirilir. Burun içinde bulunan kıllar ve sıvı sayesinde havadaki toz ve mikroplar tutulur. Böylece zararlı maddelerin akciğerlere ulaşması engellenir. Burundan vücuda alınan hava, daha sonra yutak ve gırtlağa iletilir. Gırtlak, soluk borusunun başlangı ç kısmıdır. Hava, soluk borusu ile akciğerlere ulaşır. Vücudumuzda sağ ve sol olmak üzere iki akciğer bulunur. Ağaç gövdesinin ince dallara ayrılması gibi soluk borusu da gittikçe incelen borucuklara ayrılarak akciğerlerin içine yayılır. Bu sayede hava akciğerlerin her yerine ulaşır. Havanın bu yolla vücuda alınması soluk almadır. Akciğerlerdeki havanın aynı yoldan dışarı verilmesi ise soluk verme olarak adlandırılır.

Soluk alma ve soluk verme için akciğerlerimizin hemen altında bulunan diyafram adı verilen bir yapının da yardımı gereklidir. Soluk alma sırasında diyafram aşağı doğru düzleşir. Göğüs kafesi genişler ve solunan hava akciğerlere dolar. Soluk verirken diyafram ve göğüs kafesi eski hâline döner. Göğüs kafesi daralır. Akciğerlerdeki hava dışarı verilir.

  • Yazı Etiketleri :
  • kan dolaşımı maketi
  • sindirim sistemi maketi
  • dolaşım sistemi maketi
  • solunum sistemi maketi
Sanat felsefesi ve estetik
Yazıyı Oku

Sanat felsefesi ve estetik

Ahlak felsefesi ( etik )
Yazıyı Oku

Ahlak felsefesi ( etik )

Mıknatıslanma, manyetik alan, yerin manyetik alanı ve pusula
Yazıyı Oku

Mıknatıslanma, manyetik alan, yerin manyetik alanı ve pusula

Öykücülük (öykü yazma geleneği) ve öykü türleri
Yazıyı Oku

Öykücülük (öykü yazma geleneği) ve öykü türleri

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri
Yazıyı Oku

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir
Yazıyı Oku

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir

Menu