Teknoloji fakültesi hakkında bilinmeyenler ve karmaşaya sebep olan konulara açıklık getiren bilgileri burada bulabilirsiniz.

Teknoloji fakültesi hakkında sıkça sorulan sorular

Teknoloji fakültesi nedir ?

Teknoloji Fakülteleri yeni bir fakülte modelidir ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de yirmiye yakın Teknoloji Fakültesi Kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri, bünyesinde Mühendislik müfredatı, öğretim kadrosu ve öğrenci profili olarak, mezunlarının “Mühendis” unvanını iktisap edecekleri tarzda düzenlenmiştir. Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümlerinin müfredatı mezunlarına uygulama becerisi kazandırılması öngörülerek diğer mühendislik fakültesi müfredatlarından biraz farklı tasarlanmıştır. Ancak, teorik dersler itibariyle, mühendislik fakülteleri bünyesindeki mühendislik bölümleri müfredatına eşdeğer düzeyde olacaktır. Uygulama becerisine sahip mühendislik müfredatında Teknoloji Fakültesi öğrencileri; bir yarıyıl işyeri eğitimi (7.yarıyıl) ve ayrıca yaz dönemlerinde 72 günlük endüstri stajı göreceklerdir.

Hukuki statü bakımından; Mühendislik Fakültesi mezunu “Mühendis” ile Teknoloji Fakültesi mezunu “Mühendis” unvanı arasında fark olmayacaktır. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendisler de Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine bağlı mühendis odalarına üye olabileceklerdir. Teknoloji Fakülteleriyle ilgili bazı yasal engeller olduğu yönündeki fikirler doğru değildir. Mühendis Odaları kanunlarında yer alan mühendis olma şartları ve kanuni gereklilikler incelendiğinde, böyle bir engelin olmadığı açık bir şekilde görülebilir.

Mühendisler, Mühendislik mesleğinin sembolü olan “cetvelden daha düzgün olarak, büyük yatırım projelerinde karar mercii olduğunda milli çıkarları daima her türlü çıkarın üzerinde tutarak, içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandıran insanlardır.” Teknoloji Fakültesi’nin amacı da bu niteliklere sahip mühendisler yetiştirerek bilime, kamu kurum ve kuruluşlarına, sanayi ve özel sektöre kaliteli hizmet sunmaktır” Teknoloji Fakülteleri’nin misyonu budur.

Neden teknoloji fakültesini seçmeliyim ve avantajları nelerdir ?

Teknoloji fakültelerinde güncel mühendislik bilgisi ve deneyimlerin, belirli teknik problemlerin çözümüne uygulanmasına, endüstri ve iş hayatındaki problemlerin çözüm yöntemlerine ağırlık verilmesine, laboratuvar derslerinde, endüstriyel problemler için pratik tasarım çözümlerine yönelik uygulamalar yapılması hedefleniyor. Fakülte mezunlarına ise Teknoloji mühendisi unvanı veriliyor. Peki mühendislikle teknoloji fakültelerinin eğitim alanları arasında ne gibi fark var? Öncelikle mühendislik fakülteleri daha çok bilgi ve teori ağırlıklı iken, teknoloji fakülteleri beceri ve uygulama alanına yöneliktir. Mühendislikte araştırma ve geliştirme hedeflenirken, teknoloji fakültelerinde ürün kalitesini oluşturma, güncel bilgileri detaylı bir şekilde uygulama, ürünleri ve üretim sistemlerini zenginleştirmek hedeflenmektedir.

Teknoloji Fakültesi mezunlarının imza yetkisi var mı ?

Türkiye’de mühendislik eğitimi veren diğer kurumların yetkisi ne ise Teknoloji Fakültelerinin yetkisi de odur. Çünkü sahip olduğu bölümler Mühendislik programlarıdır. Ülkemizde kimlerin Mühendis unvanına sahip olacağı kanunla sabittir. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki kanun kimlerin bu unvana sahip olabileceğini açıkça göstermektedir.

Mühendislerin hakları ve yetkileri açısından Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi arasında ne gibi farklar var ?

27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar aldı. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar, eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırdı. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle diğer mühendislerin yetki ve ünvanlarının eşit olduğunu gösterir YÖK’ün resmi yazısı aşağıda görülmektedir. Ayrıca Mühendislik Odaları mezunlarımızı kaydetmektedir. Diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerimizin de aynıdır, hiçbir fark yoktur.

Diplomada mühendis ibaresi geçecek mi ?

Diplomalarda bölüm adı yer aldığından mühendis ibaresi bulunmaktadır. ilgili görsel için tıklayınız.

Öğrencilerin Teknoloji Fakültelerini seçmeleri onlara ne gibi avantajlar sağlar ?

Teknoloji Fakülteleri uygulama becerisi de kazandıracaktır. Öğrencilerimiz bir yarıyıl işyeri eğitimi alacaklar bu sırada sigortaları yapılacak hatta 2/3 asgari ücret maaşı alabilecekler. Ayrıca bu sayede firmalarla, sektörle erken tanışma fırsatı da bulacaklar, istihdam bulma imkanları ise yüksek olacaktır.

Türkiye’de hangi üniversitelerin bünyesinde Teknoloji Fakülteleri bulunmaktadır ?

Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Ancak, bunlardan sadece 7 tanesi eğitim öğretime devam etmekte ve öğrenci kabul etmektedir. Bunlar; Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’dir (2011). Daha sonraki yıllar bu sayının artacağını tahmin ediyoruz..

Meslek liseli adaylara ek puan uygulaması devam ediyor mu ?

Meslek liseli adaylar kendi alanlarına yönelik bir program tercih ettiklerinde ek puan alacaklar. Bu adayların tercihleri oluşturulurken ek puanlı sütuna bakmaları gerekiyor. Meslek liseli adaylar Danıştay'ın aldığı en son karar çerçevesinde teknoloji fakültelerini tercih ettiklerinde MF-4 alan içi sütunundaki başarı sırasına göre tercihlerini oluşturmaları gerekiyor.

Teknoloji Fakültesi Nedir?

YÖK Üyesi Teknoloji Fakültesini Anlatıyor

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tanıtım Filmi
  • Yazı Etiketleri :
  • Teknoloji fakültesi
  • imza yetkisi
  • diplomada mühendis ibaresi
  • teknoloji fakültelerinin faydaları
Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme
Yazıyı Oku

Zoom'da derse istenmeyen kişilerin girişini engelleme, profil resimlerini gizleme

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi
Yazıyı Oku

Güneş sistemindeki en uzak gök cismi

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi
Yazıyı Oku

Zoom'da filtre ekleme, filtre kaldırma, snap camera filtresi

Kanola yağının faydaları ve zararları
Yazıyı Oku

Kanola yağının faydaları ve zararları

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi
Yazıyı Oku

Agave şurubu hakkında bilmeniz gereken 10 önemli bilgi

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları
Yazıyı Oku

Ücretsiz sertifika hazırlama araçları

Menu