Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam kültür ve medeniyetine birçok katkı sağlamışlardır. Bilim, sanat, edebiyat ve mimarlık alanlarında kendilerine özgü bir anlayış geliştirerek İslam medeniyetinin gelişmesine öncülük etmişlerdir.

Türklerin islam medeniyetine katkıları nelerdir

Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam kültür ve medeniyetine birçok katkı sağlamışlardır. Bilim, sanat, edebiyat ve mimarlık alanlarında kendilerine özgü bir anlayış geliştirerek İslam medeniyetinin gelişmesine öncülük etmişlerdir. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Türk devletleri İslam’ın yayılmasında, kültür ve medeniyetinin zenginleşmesinde önemli roller üstlenmişlerdir.

İslam dünyasının değişik bölgelerinde kurulan medreselerde başta dinî ilimler olmak üzere felsefe, astronomi ve tıp gibi sahalarda da önemli çalışmalar yapılmıştır.

Türkler, Müslüman olduktan sonra dil ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla Türk-İslam edebiyatının temelini atmışlardır. Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Ali Şir Nevai ve Edip Ahmet Yükneki gibi bilginler Türk-İslam edebiyatının ilk örneklerini ortaya koymuşlardır.

Fuzuli, Mevlânâ, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Karacaoğlan, Kaygusuz Abdal gibi şahsiyetler, yazdıkları seçkin eserlerle hem Türkçemizin en güzel örneklerini meydana getirmişler hem de edebiyatımıza yön vermişlerdir.

Türk-İslam edebiyatının gelişmesine bağlı olarak musikide de büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Türkler arasında Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz yazarı ve bestekârlar yetişmiştir. Bu bestekârlar İslam dünyasının en seçkin eserlerini ortaya koymuşlardır.

Türkler, kültür alanında olduğu kadar sanat alanında da İslam medeniyetine hizmet etmişlerdir. Türk-İslam sanat anlayışının temelinde Allah inancı vardır. Türkler, inançlarını sanat eserlerine yansıtarak inançlarıyla sanatı kaynaştırmışlardır. İslam mimarisinin oluşmasında ve gelişmesinde Türklerin büyük katkıları olmuştur.

Türkler, İslam mimari sanatına yaptıkları; cami, medrese, çeşme, han, hamam, saray, köprü ve her tür yapıda farklı açılımlar getirmişlerdir. Türkler, yaptıkları eserlerde sanat zevki ve ihtiyacı ön planda tutmuşlardır. Bu eserlerin bir kısmı ünlü Türk mimarı Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. O, Osmanlı Döneminde mimari eserlerin en güzel örneklerini ortaya koymuştur.

 
Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip
Divanü Lügati’t-Türk Kaşgarlı Mahmut
Muhakemetü’l-Lügateyn Ali Şir Nevai
Atebetü’l-Hakayık Edip Ahmet Yükneki

Kur’an-ı Kerim’i güzel yazma arzusuyla gelişen hüsnühat sanatı, İslam medeniyetinin özgün sanat dallarından biridir. Hüsnühat, tezhip, süsleme, minyatür ve ebru gibi sanatların doğup gelişmesinde de Türklerin önemli katkıları olmuştur. Örneğin Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mustafa Rakım ve Hamit Aytaç önemli hattatlarımızdandır.

Atatürk sanatın çok özel bir yetenek olduğunu şu sözleriyle ifade eder: "Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız."

Konya : Alaattin Camii, Karatay ve Sırçalı medreseleri
Sivas : Gök Medrese ve İzzettin Keykavus Daruşşifası
Erzurum : Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi
Bursa : Ulu cami ve Yeşil cami
Edirne : Selimiye Camii
İstanbul : Süleymaniye, Sultanahmet ve Şehzadebaşı camileri
Hindistan : Taç Mahal

  • Yazı Etiketleri :
  • Türklerin islam medeniyetine kazandırdığı eserler
  • han - hamam - çeşme
  • kervansaray
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu