Üstün yeteneklilik, normal insanlara oranla daha üstün yeteneklere sahip olma ve yapılan işlerde daha üstün performans sergileme olarak tanımlanabilir.

Üstün yetenekli çocukların özellikleri, olumsuz yönleri ve sınıfta üstün yetenekli çocukların yönetimi

Üstün yetenekli çocukların özellikleri

Üstün yetenekli çocukların en önemli özelliği, öğrenme hızlarıdır. Bu tür çocuklar diğerlerine göre daha erken yaşta konuşma, okuma ve yazmayı öğrenirler.

Üstün yetenekli çocukların yaklaşık yarısı, okula gitmeden önce okumayı öğrenmekte, bağımsız olarak çalışmaya ve araştırmaya da daha erken yaşta başlamaktadırlar.

Görev ve problemleri organizeli, hedefli ve verimli bir şekilde ele alacak çözerler.

Aşırı yaratıcılık ve yüksek hayal gücüne sahiptirler.

Yetişkinlerle kurdukları iletişimde oldukça olgun bir karakter sergilerler.  

Çoğu zaman genellemeler yapar ve bunları yeni durumlara tatbik ederler. Matematiksel düşünme yetenekleri gelişmiştir.

Meseleleri sorgular, net bir şekilde düşünür, ilişkileri farkeder ve anlamları idrak ederler.

Üstün yetenekli çocukların olumsuz yönleri

Rutin ödevlerden çabuk sıkılırlar.  

İşleri kendi bildikleri gibi yapmak isterler.

Sınıfta çok fazla dikkat çekebilirler.

Başkalarının göremediği ilişkileri görebilir ve dersin çoğunu sadece bu konuda tartışmaya ayırmak isteyebilirler.

Bazen bir projeyi bitirip diğerine başlamayı istemeyebilirler.

Ara sıra hayallere dalarlar ve dikkatleri dağılır.

Diğer öğrencilerin "sönük" kalmalarına sebep olabilirler.  

Kendilerine çok da faydalı olmayan eserlere gereğinden fazla zaman harcayabilirler.

Başarısızlıklardan çok çabuk etkilenebilirler.

Aşırı derecede otoriter olabilirler.

Sınıftaki üstün yetenekli çocukların yönetimi

1. Çocuğun çalışma ve ödevlerini sınıfın işlemekte olduğu konularda ve aynı tempoda tutmaya çalışmamalı, onun güç ve süratine uygun ödevler vermelidir.

2. Tartışma, proje ve dramatizasyon çalışmalarına önem verilmelidir

3. Ders etkinliklerinde kitabi etkinliklerden çok, geniş gözlem ve deneylere yer verilmelidir

4. Kendilerine özgü ilgileri olduğundan grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da önem verilmelidir.

5. Öğrenciyi okul içi ve dışı etkinliklere yönlendirmelidir.

6. Önderliği gerektiren ya da önderliği geliştirmeye fırsat verecek çalışmalara katılması için teşvik edilmesi gerekir.

7. Bu tip çocuğun başarısını, sınıf arkadaşlarının başarısı seviyesi ile değil kendi öğrenme güç ve sürati ile karşılaştırmalıdır.

8. Anne ve baba ile bu konuda işbirliği yapmalı, onlara çocuklarını ihmal etmeden ve gurura kapılmadan yetiştirmek için gerekli anlayışı kazandırmaya çalışmalıdır.

9. Bu çocuklarda üstünlük duygusunu yaratmak, aynı “aşağılık duygusu” kadar zararlı sonuçlar doğurur. Çocuk arkadaşlarını ve çevresindekileri aşağı görür ve toplumda yalnız bir kişi olarak yaşamına devam etme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Onun için üstünlük duygusunun çocuklarda yaratılmamasına azami dikkat sarf edilmelidir.

10. Akademik konular için resim, müzik, beden eğitimi gibi dersler ihmal edilmemelidir.

  • Yazı Etiketleri :
  • üstün yetenekli çocuklar
  • üstün yetenekli çocukların olumsuz yönleri
  • üstün yetenekli çocukların sınıfta yönetimi
Çocuklarda erteleme davranışı, Erteleyen bir çocuğum varsa neler yapabilirim
Yazıyı Oku

Çocuklarda erteleme davranışı, Erteleyen bir çocuğum varsa neler yapabilirim

Öfkemizi nasıl gösteririz, öfke ile başa çıkmanın yolları
Yazıyı Oku

Öfkemizi nasıl gösteririz, öfke ile başa çıkmanın yolları

Çocuklar neden küfür eder, küfür eden çocuğa ne yapılmalı ?
Yazıyı Oku

Çocuklar neden küfür eder, küfür eden çocuğa ne yapılmalı ?

Çocuklarda inatçılık, inatçı çocuklara nasıl davranılmalıdır
Yazıyı Oku

Çocuklarda inatçılık, inatçı çocuklara nasıl davranılmalıdır

Çocuklarda ruh sağlığı, ruh sağlığı problemleri ve tedavisi
Yazıyı Oku

Çocuklarda ruh sağlığı, ruh sağlığı problemleri ve tedavisi

Sınıfta işitme engelli çocukların yönetimi ve işitme engelli çocukların özellikleri
Yazıyı Oku

Sınıfta işitme engelli çocukların yönetimi ve işitme engelli çocukların özellikleri

Menu