Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 4

• 523 defa çözüldü.

Online 3. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi Çöz

1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A. öğ-ret-men-i-miz
B. ar-ka-daş-ım
C. ki-tap-lık-tan

2

"Okuldan çıktı. Doğru eve geldi." kelime dizisinde kaç cümle vardır?

A.1   B.2   C.3

3

Aşağıdaki özel isimlerin hangisi yanlış yazılmıştır ?

A.Bolu’dan
B.İzmitte
C.Bursa’ya

4

"Okul… gideceğim." Cümleyi anlamlı bir biçimde tamamlamak istersek boş yere hangi eki getirmemiz gerekir?

A. –da
B.-a
C.-lı

5

"Pencereden bahçede oynayan çocukları seyrettim." Cümlesinde kaç kelime vardır?

A.5
B.4
C.6

6

”kuru” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?

A.sağlam
B.yaş
C.sert

7

”Ekmek” kelimesini çoğul yapmak için sonuna hangi eki getirmeliyiz?

A.-ler
B.-da
C.-den

8

Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımı yanlıştır?

A.Burdur'dan
B.Konyayı
C.İzmit'ten

9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tür adı değildir?

A. köy
B. şehir
C. Ankara

10

Aşağıdaki tümcelerden hangisi soru tümcesidir?

A.Geldi mi alırız
B.Bir soruya yanıt verdi
C.Akşama dönüyor musunuz

11

Hangi cümlede "mi" eki yanlış yazılmıştır?

A.Size Arkın da mı geldi?
B.Bu çocuğu tanıyor musun?
C.Oyuncağıdamı o almış?

12

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tekil durumdadır?

A. gövdeler
B. okullar
C. mide

üst