Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Türkçe Harf, Hece Bilgisi Değerlendirme Testi 1

• 584 defa çözüldü.

Online 3. Sınıf Türkçe Harf, Hece Bilgisi Genel Tekrar Testi Çöz

1

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem ince hem de kalın ünlüler vardır?

A. pencere
B. salıncak
C. tiyatro

2

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabede diğerlerinden önce gelir?

A.sabun
B. sandalye
C.sincap

3

"kalem - kiraz - kemer - karpuz" sözcüklerinin sözlükteki diziliş sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A. kalem - kemer - karpuz - kiraz
B. karpuz - kalem - kiraz - kemer
C. kalem - karpuz - kemer - kiraz

4

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bütün ünlüler kalındır?

A. cumhuriyet
B. menekşe
C. patlıcan

5

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

A.mendil
B. kitab
C. kanat

6

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında son harfi değişir?

A. simit
B. patates
C. karpuz

7

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması görülür?

A.sokağında
B. dağında
C. sağında

8

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesi vardır?

A.kente
B. caddede
C. topta

9

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi vardır?

A.beşer   B. yedişer   C. onar

10

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı olamaz?

A) Uzak-yakın
B) Sağlam-çürük
C) Siyah-kara

11

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi karşıt anlamlıdır?

A) Lider-önder
B) Eski-yeni
C) Esir-tutsak

12

Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A. te – n – ce- re
B. gör – dü – ğü
C. söy – le – me

13

Hecesi en fazla olan tümce hangisidir?

A. Bebek evin neşe kaynağıdır.
B. Derslerime çok çalıştım.
C. Temiz ol, sağlıklı kal.

üst