Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Türkçe Zamirler Değerlendirme Testi

• 883 defa çözüldü.

Online 3. Sınıf Türkçe Zamirler Genel Değerlendirme Testi Çöz

1

"Bu akşam bize misafirler gelecek." cümlesindeki hangi kelime ad olmadığı halde bir adın yerini almıştır?

A. bu   B. akşam   C. bize   D. misafirler

2

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ad olmadığı halde bir adın yerini alabilir?

A. Ayşe   B. konut   C. masa   D. şunlar

3

"Ben, Ayşe ve Turgut, akşama size geleceğiz." cümlesinde adın yerini tutan kaç kelime vardır?

A. 2   B. 3   C. 1   D. 4

4

Hangi cümlede adın yerini tutan bir kelime bulunmaktadır?

A. Yeşim, yarın Eskişehir'e gidiyor.
B. Annemin Ayşe'ye aldığı kitabı görmedim.
C. Bilgisayarın tamirinden anlamıyorum.
D. Siz ne zaman geliyorsunuz?

5

"Ben, sen zamirleri "-e" ekini aldıklarında ses değişimlerine uğrarlar." açıklamasına göre; hangi cümlede ses değişikliğine uğramış zamir bulunmaktadır?

A. Seni öyle özledim ki!
B. Beni niçin aramadın?
C. Sana bir türlü söyleyemedim.
D. Sen de mi bizimle geleceksin?

6

"Bu akşam onunla bu konuyu konuşacağım." cümlesinde hangi kelime zamirdir?

A. Bu   B. akşam   C. onunla   D. konuşacağım

7

Hangi cümlede altı çizili kelime adıl olarak kullanılmıştır?

A. Şu kitapları dolabı yerleştireyim.
B. Bu evde uzun zamandır oturuyoruz.
C. O her zaman yanımızdadır.
D. O elbiseyi çok beğendim.

8

"...................... tatile ne zaman gidiyorlar?" cümlesinde noktalı yere hangi zamirgetirilirse uygun olur?

A. Siz   B. Biz   C. O   D. Onlar

9

"Pınar, sabah erkenden işe gitti." cümlesinde altı çizili ad yerine hangi kelime getirilirse uygun olur?

A. O   B. Ben   C. Sen   D. Biz

10

Hangi cümlede zamir bulunmamaktadır?

A. Ali ne zaman geliyor?
B. Onun söylediklerini düşünüyorum.
C. Siz neden bu kadar geç kaldınız?
D. Ben müzik dinlemeyi seviyorum

11

Aşağıdaki zamirlerden hangisi çoğul eki alamaz?

A. biz   B. siz   C. Ben   D. o

12

Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almamıştır?

A. sizler   B. onlar    C. Bizler    D. sen

13

Hangi seçenekteki zamir, yapısı bakımından farklıdır?

A. bazısı               B. birçoğu
C. herhangi biri     D. pek azı

14

Hangi cümlede kişi zamiri yoktur?

A. Bu akşam bize gelecek misin?
B. Kendini boş yere üzmemelisin.
C  Sana söylediklerimi unutma!
D. Bunlardan hangisini beğendin?

15

Hangi seçenekteki cümlede soru zamiri vardır?

A. Bunları pazardan mı aldın?
B. Hangi filme gittiniz?
C. Hangisini soruyorsun?
D. Verdiğim kitapları okuyabildin mi?

16

Hangi zamirin türü farklıdır?

A. bazıları             B. birileri
C. herhangi biri     D. şu

17

Hangi cümlede zamir yoktur?

A. Masanın tozunu almamışsınız.
B. O, servisle geliyor.
C. Bu çok küçük bir gemi.
D. Bazıları konuyu anlayamadı

18

"Bazıları okul şölenine gelmedi." cümlesinde altıçizili zamirin türü nedir?

A. belgisiz zamir    B. işaret zamiri
C. soru zamiri       D. ilgi zamiri

19

Aşağıdaki kelimelerden hangisi işi ve hareketi bildiriyor?

A. Yazdım   B. Sandalye    C. Çorap     D. uzun

20

"Bu bayramda müzeyi gezdik." cümlesinde iş bildiren kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bayramda B. Gezdik
C. Müzeyi      D. bu

üst