Menu

TEST : Online - 3. sınıf gerçek, mecaz ve terim anlam testi

• 631 defa çözüldü.

Online - 3. sınıf gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam testi çöz.

1

" kuru " kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Sobanın yanında elbiselerini kuruttu.
B) Kuru meyveleri çok severim.
C) Yaptığı sadece kuru gürültü.
D) Güneş açınca yerler kurudu.

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime terim anlamında kullanılmıştır?

A) Sobaya iki odun daha attı.
B) Dışarısı çok soğuktu.
C) Ninem bize masal anlattı.
D) Kardeşim erkenden uyudu.

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) En sevdiğim şiiri okudu.
B) Babasının gözüne girmek için çok çalıştı.
C) Oda da keskin bir koku vardı.
D) Kitabımı masanın üstünde unuttum.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime diğerlerdinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Evin bahçesini gözden geçirdi.
B) Bu kedinin gözleri iyi görmüyor.
C) Gözünün içine dakilarlarca baktım.
D) Ağlamaktan gözleri kızarmıştı.

5

"kopmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Sabaha kadar odun taşımaktan kollarım koptu.
B) Eşyaları bağladığımız ip kopmuş.
C) Koridorda bir anda gürültü koptu.
D) Komşularımızla ilişkilerimiz kopma noktasına geldi.

6

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamlı bir kelime vardır?

A) Kardeşimi kedi tırmalayınca hastaneye aşı olmaya gitti.
B) Her inişin bir yokuşu vardır.
C) Bende çok derin bir çocuk sevgisi var.
D) Sabah ilk işim odunları kırmak oldu.

7

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan kelimelerin tamamı gerçek anlamdadır?

A) Bu kadar kırılacağını tahmin etmemiştim.
B) Hastalanınca bir doktor çağırmak zorunda kaldık.
C) O kadar tatlı gülümsüyor ki
D) Hafta sonu pikniğe gittik.

8

"altın" kelimesi hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Düğünde altın taktık.
B) Kardeşim altın küpesini kaybetmiş.
C) Onun altın gibi bir kalbi var.
D) Bütün parasıyla altın almış.

9

"düşmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Mevsimin ilk karı düştü.
B) Heyecanlanınca şekeri düştü.
C) Otobüste güzel bir yere düştük.
D) Arkadaşım eşekten düştü.

10

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir mesleğe ait terimdir?

A) şiir     B) faul     C) hikaye     D) masal

üst