Menu

TEST : Online - 3. sınıf türkçe 1. dönem genel değerlendirme testi

• 298 defa çözüldü.

Online - 3. sınıf türkçe dersi 1. dönem tüm konulardan genel değerlendirme testi çöz.

1

Bir gün balıkçıl uzun bacakları üzerinde, su kenarında dolaşıyordu. Suda bir sazan balığı gördü. Beklemesi gerekliydi çünkü basit yiyecekleri beğenmezdi. Kendi kendine "Sazana mı kaldı, benim gibi kuşların beyi?" diye söylendi.
Balıkçıl böyle düşünürken, sazan ortadan kayboldu.

Suda bir kayabalığı belirdi. Bu kez de burnunu büküp ‘’Bu kötü balığa mı kaldım? Nasıl doyarım onunla?’’ dedi balıkçıl. Kaya balığı da süzülüp gitti. Suda tek bir balık bile kalmamıştı.

Karnı iyice acıkan balıkçıl, ne bulsa yiyecekti. Sonunda bir sümüklüböcek bulup karnını onunla doyurdu.

Aşağıdaki 1- 4. soruları metne uygun cevaplayınız.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde avcı ve av birlikte verilmiştir?

A. Sazan - sümüklüböcek
B. Balıkçıl - sazan
C. Kayabalığı - sazan

2

Balıkçıl, kayabalığını neden beğenmedi?

A. Beklemesi gerektiğini düşündü.
B. O sırada daha iyi bir balık gördü.
C. Kayabalığı ile karnının doymayacağını düşündü.

3

Metnin anafikrini işaretleyiniz?

A. Balıkçılın, yakaladığı balıkları beğenmemesi
B. Elimizdekilerle yetinmeyi bilmezsek var olanları da kaybederiz.
C. Balıkçılın kaçırdığı balıklara üzülmesi

4

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi metni en iyi anlatır?

A. Azla yetinmeyen, çoğu bulamaz.
B. Sakla samanı, gelir zamanı
C. Öfkeyle kalkan, zararla otur.

5

İsraf deyince çoğumuzun aklına hemen yiyeceklerin, suyun ve elektriğin israfı geliyor. Çok az kişi zamanın israf edildiğini düşünüyor. Oysa zamanın israf edilmemesi de bunlar kadar önemli. Vaktini boşa harcayanlar, asla verimli olamazlar. Verimli çalışmanın ilk şartı da erken yatıp erken kalkmakla başlar.

Yukarıdaki anlatılanlardan hangi sonucu çıkartamayız?

A. Verimli çalışmak için zamanı iyi kullanmalıyız.
B. Zaman israfını düşünenlerin sayısı azdır.
C. Suyun israf edilmemesi hepsinden önemli bir konudur.

6

"Çarşamba günleri spor yapmak için aşortmenle okula gideriz." cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır?

A. spor    B. aşortmen    C. okula

7

Bazı kelimelerin tek başına anlamı yoktur. Ancak cümlede kullanıldığında anlam kazanırlar. Aşagıdaki şeceneklerin hangisinde böyle bir kelime vardır?

A. Lakin      B. Laf      C. Lâtife

8

Dilşah, “küçük” sözcüğünün eş anlamlısını ve zıt anlamlısını cümlede kullandı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisini söylememiştir?

A. Ufak tabağa salata koydum.
B. Çorbayı fazla almadım.
C. Büyük tabaktan meyve aldım.

9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir sözcük vardır?

A. Dedem bahçedeki toprağı neden kazıyor?
B. Ağaçlar bu mevsimde mi budanıyor?
C. Güz mevsimi, kışın habercisidir.

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti kullanılır?

A. Neden öyle yaptığını anlamadım
B. Başarı için, düzenli ve planlı çalışmalıyız
C. Hey dışarı bakın, kar yağıyor

11

Aşağıdakilerden hangisi bir atasözüdür?

A. Kabak tadı vermek.
B. Ne ekersen, onu biçersin.
C. Kafası almamak.

12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?

A. Biz oturduk, onlar oturmadı.
B. Gece uykum kaçınca, gündüz esneyip durdum.
C. Elektrikler gitti, geldi.

13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti kullanılmaz?

A. Yaşlı adam, Oğlum kime baktın? diye sordu.
B. Mevlana’nın Mesnevi adlı kitabını okudum.
C. Amcamları kapıda karşıladık.

14

“Mektepten çocuklar koşarak çıktılar.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcük yazılırsa anlam değişmez.

A. Evden      B. Okuldan      C. Kitaptan

üst