Menu

TEST : Online - 5. Sınıf ısı maddeleri etkiler testi

• 779 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf fen bilimleri ısı maddeleri etkiler değerlendirme testi çöz.

1

Burak bakır telden bir halka yaparak elindeki 1 TL'yi bu halkadan geçirmeye çalışıyor. Fakat paranın halkadan geçemediğini gözlemliyor.
Burak parayı halkadan geçirebilmek için,
I. Parayı ısıtabilir.
II. Halkayı ısıtabilir.
III. Parayı buz dolu kapta bekletebilir.
eylemlerinden hangilerini yapabilir?

A) Yalnız II.      B) I ve II.
C) I ve III.      D) II ve III.

2

Zekiye Hanım, kendi hazırladığı bir konservenin kapağını eliyle açmaya çalışıyor ancak kapağı açamıyor. Cam kavanozu ters çevirip metal kapağı sıcak su içerisinde bir süre beklettikten sonra kapak kolayca açılıyor.

Bu olay ile ilgili,
I. Sıcak suda bekletildiğinde metal kapak cam kavanoza göre daha çok genleşmiştir.
II. Sıcak suda cam kavanoz büzülmüş, metal kapak genleşmiştir.
III Sıcak su yerine soğuk su kullanılsaydı aynı durum gözlenirdi.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.      B) I ve II.
C) I ve III.      D) II ve III.

3

Defne, şişirdiği balonu buzlu suya batırıp bekletiyor. Daha sonra buzlu sudan çıkardığı balonu sıcak suya daldırıyor.
Bu durumda balonun hacmi ile ilgili,
I. Buzlu suya batırıldığında artar.
II. Sıcak suya batırıldığında artar.
III. Buzlu su büzülme, sıcak su genleşme sağlar.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II.      B) I ve II.
C) I ve III.      D) II ve III.

4

I. Beton zeminde bekletilen bisiklet lastiğinin zamanla yumuşaması
II. Sıcak ortamda bekletilen balonun hacminin artması
III. Gözlükçülerin gözlük camlarını yerleştirmeden önce çerçeveyi ısıtmaları
IV. Kışın elektrik tellerinin gergin hâle gelmesi

Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin nedeni genleşme olayıdır?

A) I ve II.      B) I ve IV.
C) II ve III.      D) III ve IV.

5

Bir madde dışarıdan ısı aldığında boyutlarında meydana gelen değişmeye genleşme denir. Genleşen maddelerin hacimleri artar.

Aşağıdaki maddelerden hangisi bu kurala uymaz?

A) Cıva     B) Hava     C) Buz     D) Bakır

6

İlk boyları eşit K ve L metalleri şekildeki gibi üst üste yapıştırılmıştır. K metalinin genleşme özelliği L'den fazladır.

7

Bir termometre ile art arda iki işlem gerçekleştiriyor. İşlemler sonunda okunan değerler şekilde verilmiştir.

Buna göre, termometre ile yapılan bu deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. işlem sonunda taneciklerin hareket hızı artmıştır.
B) Termometre önce ısı almış, sonra ısı vermiştir.
C) Termometredeki sıvı önce büzülmüş, sonra genleşmiştir.
D) Termometredeki sıvının sıcaklığı önce artmış, sonra sabit kalmıştır.

8

Tren rayları yerleştirilirken sıcaklık değişimlerinin neden olacağı problemlerin önüne geçmek için metallerin;
I. Büzülme
II. Cins
III. Genleşme

özelliklerinden hangileri dikkate alınmalıdır?

A) Yalnız I      B) I ve III.
C) II ve III.      D) I, II ve III.

9

Kütleleri eşit, tabloda verilen özelliklere sahip altın ve demir kaşıklar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Kaşıkların ısıtma öncesi ve sonrası boy uzunlukları kaydediliyor.

Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklığın genleşme üzerine etkisi nedir?
B) Madde cinsinin genleşme üzerine etkisi nedir?
C) Kütlenin genleşme üzerine etkisi nedir?
D) Uzunluğun genleşme üzerine etkisi nedir?

10

Bir metal küre ile bir halka hazırlanıyor. Küre halkadan geçemiyor. Daha sonra küre soğuk suya tutuluyor. Tekrar denendiğinde ise kürenin halkadan geçtiği gözleniyor.

Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Isı alan halka genleşmiştir.
B) Isı veren metal küre büzülmüştür.
C) Soğuk sudan sıcak küreye ısı akışı olmuştur.
D) Başlangıçta halkanın çapı kürenin çapından büyüktür.

11

Aşağıdaki araçlardan hangisi maddelerin ısı ile genleşme özelliğinden yararlanılarak üretilmiştir?

12

Zeynep, bir kavanozu su ile doldurup dondurucuya koymuştur. Daha sonra kontrol ettiğinde suyun buz hâle geldiğini
ve kavanozun kırıldığını görmüştür.

Su buz hâle geldiğinde kavanozun kırılmasının nedeni nedir?

A) Suyun donarken hacminin artması
B) Kavanozun kapağının metal olması
C) Suyun donarken hacminin azalması
D) Kavanozun ağzının iyi kapatılmamış olması

üst