Menu

TEST : Online - 5. Sınıf vücudumuzun bilmecesini çözelim testi 1

• 434 defa çözüldü.

Online 5. Sınıf fen bilimleri vücudumuzun bilmecesini çözelim testi çöz.

1

Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kemiklerin gelişmesini ve sağlam olmasını sağlar ?

A - D vitamini   B - C vitamini
C - B vitamini   D - A vitamini

2

Limon, portakal, mandalina ve greyfurtta bol miktarda bulunan, vücudun direncini arındıran vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A - C vitamini   B - B vitamini
C - D vitamini   D - K vitamini

3

I. Vücudumuzun gereksinim duyduğu enerjiyi ilk önce proteinlerden sağlarız.
II. Et,süt yumurta ve peynir protein bakımından zengin besin maddelerimizdendir
III. Büyümemiz, gelişmemiz ve yaralarımızın iyileşmesi için proteinlere ihtiyaç duyarız.
Yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri yanlıştır ?

A - I, II ve III   B - I ve II
C - Yalnız I       D - I ve III

4

Aşağıdakilerin hangisinde sindirim esnasında besinlerin izlediği yol doğru verilmiştir?

A - yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
B - mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
C - ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
D - ağız, yemek borusu, yutak, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak

5

Vücudumuz aşağıdaki faaliyetlerin hangisini yaparken en az enerji harcar ?

A - kitap okurken   B - merdiven çıkarken
C - uyurken           D - yürürken

6

Enerji verici olarak karbonhidratlardan sonra hangi besinleri kullanırız ?

A - yağlar     B - karbonhidratlar
C - protein    D - vitamin

7

I. Mide
II. İncebağırsak
III. Yemek borusu
IV. Ağız
Yukarıda besinlerin sindiriminde görevli organlar numaralandırılmıştır. Buna göre, besinlerin kana karışıncaya kadar izlediği yol hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

A - IV – I – II – III     B - IV - II - III -I
C - IV – III – II – I     D - IV - III -I - II

8

Portakal, çilek, domates, maydanoz bu besinler hangi vitamin bakımından zengindir ?

A - B vitamini   B - K vitamini
C - D vitamini   D - C vitamini

9

Aşağıdakilerden hangisi protein yönünden zengin değildir ?

A - et  B - süt  C - peynir  D - reçel

10

I. buğday
II. taze fasulye
III. pirinç
IV. domates
Yukarıdakilerden hangileri ile karbonhidrat ihtiyacınızı giderirsiniz?

A - I - II        B - II - III
C - III - IV     D - I - III

11

Dişlerimiz için aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez ?

A - Yetişkin, sağlıklı bir insanda 32 diş vardır.
B - Dişlerimiz şekil ve görevlerine göre; kesici, köpek ve azı dişleri olarak üçe ayrılır.
C - Köpek dişleri alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere toplam 4 tanedir.
D - Köpek dişlerinin yüzeyleri geniş olup besinleri ezme ve öğütmeye yararlar.

12

Soner, elindeki yiyeceğin hangi tür besin öğesi içerdiğini anlamak için tentürdiyot damlatarak gözlem yapıyor. Rengi maviye dönen yiyecekte hangi besin öğesi bulunmaktadır?

A - karbonhidrat    B - protein
C - vitamin           D - yağ

13

I. Yutak, ağızdan gelen lokmaları yemek borusuna iletir.
II. Yutağın bir görevi de burundan gelen havayı gırtlak ve küçük dil yardımıyla soluk borusuna iletmektedir.
III. Midemiz göğüs boşluğunda kalbimizin hemen altında yer alır.
Yukarıdaki bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur ?

A - I ve II doğrudur.    B - II ve III doğrudur.
C - Hepsi doğrudur.     D - Hepsi yanlıştır.

14

Yusuf, ceviz içini ezerek beyaz kâğıdın üzerine koyuyor. Daha sonra ceviz parçalarını kâğıda sürtüyor. Yusuf bize cevizin içinde aşağıda verilenlerden hangisinin bulunduğunu anlatmak istiyor ?

A - protein    B - karbonhidrat
C - vitamin   D - yağ

15

Sağlıklı beslenmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olur ?

A - Uzun süre beklemiş yiyeceklerle beslenmek
B - Taze ve temiz besinlerle beslenmek
C - Katkı maddesi içeren besinlerle beslenmek
D - Açıkta bırakılmış besinlerle beslenmek

16

Aşağıdakilerden hangisi midenin görevidir ?

A - Gelen besinleri iyice karıştırarak bulamaç haline getirir.
B - Sindirilemeyen besinlerin dışkı olarak dışarı atılmasını sağlar.
C - Sindirilen besinlerin kana karışmasını sağlar.
D - Boşaltıma yardımcı olur.

17

Aşağıda verilenlerden hangisi dişlerin yaptığı sindirim olayı ile benzerlik göstermektedir ?

A - Patatesin kızarması          B - Camın kırılması
C - Yoğurdun ayran olması     D - Kalemin tükenmesi

18

Raşitizm, hangi vitaminin eksikliğinde olur ?

A - B vitamini     B - K vitamini
C - D vitamini     D - C vitamini

üst