Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve İletişim Testi 1

• 2079 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve İletişim Testi 1

1

6 Nisan 1920'de Atatürk'ün emriyle kurulan Anadolu Ajans’ı ülkemizin en eski ajansıdır. Ulusal bir haber ajansı olmasına rağmen günümüzde dünya genelinde önemli bir haber ağına sahiptir.
Anadolu Ajansı'nın kurulması, Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?


A) Savunma            C) Ekonomi
B) İletişim               D) Eğitim

2

Milli Mücadele yıllarında Albayrak, İrade-i Milliye, Öğüt, Hakimiyet-i Milliye gibi birçok gazete çıkartılarak milli mücadeleye destek istenmiştir.
Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) İlk kurulan gazetenin Albayrak olduğu
B) Halkın bilgilendirilmesine özen gösterildiğinin
C) Milli mücadelenin başarılı olduğu
D) Gazeteleri Atatürk’ün kurduğu

3

Atatürk iletişim araçlarının milli mücadeleye büyük bir katkıda bulunacağını düşünmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimle ilgili Atatürk'ün milli mücadele yıllarında kuruluşuna öncülük ettiği kurumlardandır?


A) Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurumu
B) Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü
C) Hakimiyeti Milliye Gazetesi
D) Ankara Radyosu

4

Kurtuluş Savaşı döneminde mücadelenin aşamaları Sivas'taki "İrade-i Milliye", Ankara'daki "Hakimiyet-i Milliye" gazeteleri ile halka ve kamuoyuna sunulmuştur.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Millî Mücadele döneminde ulusal iradenin ön plana çıktığı
B) Basının Millî Mücadele yararına kullanıldığı
C) Ankara'nın siyasi merkez olduğu
D)Ulusal bağımsızlığın gerçekleştiği

5

Hakimiyet-i Milliye gazetesini kuran Atatürk bu gazetenin hemen hemen her sayısında bir genelgeye veya beyannameye yer vermiştir.
Hakimiyet-i Milliye gazetesi için aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle varılabilir?


A) Halkın demokratikleşmesini engellemiştir
B) Atatürk inkılaplarına karşı çıkmıştır.
C) İstanbul Hükümeti adına kamuoyu oluşturmuştur.
D) Millî Mücadele'nin haber kaynağı olmuştur

6

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.
Atatürk'ün bu sözlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Haberleri çarpıtmadan, olduğu gibi vermelidirler
B) Gerçekleri korkusuzca yazmalıdırlar.
C) Haberleri doğru yazmalıdırlar.
D) Gazete çıkarlarını her zaman ön planda tutmalıdırlar.

7

1925 yılında "Telsiz Tesisi Hakkında Kanun" çıkarılarak iki yıl içinde hem yurt genelinde bir telgraf ağı oluşturulmuş hem de Berlin, Newyork, Moskova ve Londra gibi önemli dış merkezlerle bağlantı sağlanmıştır.
Bu gelişme ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?


A) İnkılaplara karşı olabilecek hareketleri önleme
B) İç ve dış gelişmeleri yakından takip etme
C) I. Dünya Savaşı'nın olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırma
D) Türk halkının kültür seviyesini yükseltme

8

Milli Mücadele yıllarında, İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gazeteleri ile Anadolu Ajansı'nın kurulmasına öncülük ettim.
Bu çalışmalarla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?


A) Ekonomik kazanç sağlamak
B) Türk halkına en doğru bilgiyi ulaştırmak
C) Milli Mücadele'de halkın desteğini sağlamak
D) Yapılan çalışmaları halka duyurmak

9

Atatürk Millî Mücadele Döneminde İrade-i Milliye, Hakimiyeti Milliye gazetesi ile Anadolu Ajansını kurdurmuştur.
Bu durum onun hangi özelliğini vurgulamaktadır?


A) Haklı davasını duyurmada iletişime önem verdiğini
B) Kurtuluş Savaşı'nı kararlı bir şekilde sürdürdüğünü
C) Askerlik sanatına önem verdiğini
D) Ekonomik gelişmelere önem verdiğini

10

Gider gitmez bir haber teşkilatı kuralım. O vasıta ile iç ve dışa derdimizi anlatırız, hatta ismini de burada koyuverelim. Mesela Anadolu Ajansı
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Ulusal ve uluslar arası kamuoyu oluşturulması planlanmıştır
B) İletişim alanında çalışma yapılmaktadır.
C) Milli dertlerimizi anlatmak için basın alanında yeni bir kurum ortaya çıkartılmıştır.
D) İletişim sayesinde dış devletlerin baskısından kurtulmak amaçlanmıştır.

11

Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir verme ihtiyacı vardır. Ve bunun için de önemli vasıta basındır.
Atatürk’ün bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?


A) Basını kişisel çıkarlarımız doğrultusunda kullanmak gerekir
B) Okul yerine gazeteler kurulmalıdır
C) Basını olumlu yönde kullanmak gerekir.
D) Halkın ihtiyaçlarının basın yoluyla karşılanması imkansızdır.

12

Mustafa Kemal Milli Mücadele sırasında gazeteler çıkarmış, Anadolu Ajansı adıyla haber toplama ve yayınlama biriminin kurulmasına öncülük etmiştir.
Mustafa Kemal'in bu çalışmalarının,
I. Saltanat yönetiminin güçlendirilmesi
II. Milli Mücadele lehine kamuoyu oluşturulması
III.Halkın, çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda bilinç kazanması
hedeflerinden hangisi ya da hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?


A) Yalnız I         B) I ve II
C) Yalnız II       D) I ve III

üst